Unicode 5.2
Character Definition joist ; cane
Pinyin ZHUO2 TUO1 Jyutping zyut3 On SETSU SECHI TATSU TACHI Kun TSUKA
Traditional U+68B2
GB 8565-89 9181

Unicode 5.2
Character Definition element mercury
Pinyin GONG3 Jyutping hung6 On KOU Kun MIZUGANE Hangul Korean HONG
KS X 1001:1992 9181

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZE2 CE4
Variant U+8434
PRC Telegraph Code 9181

Unicode 5.2
Character Definition praise , commend , honor , cite
Pinyin BAO1 Jyutping bou1 On HOU Kun HOMERU Hangul Korean PHO Tang bɑu
Variant U+8943
Taiwan Telegraph 9181

𪔄
Unicode 5.2
Character 𪔄
KPS 10721-2000 9181

Unicode 5.2
Character Definition a kind of green-colored wine
Pinyin LU4 Jyutping luk6 On RYOKU ROKU Kun UMAZAKE
Unicode Code Point 9181


Unicode 5.2
Character Definition to bake , to roast ; to dry at a fire
Pinyin HONG2 Jyutping hung4

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHENG1 Hangul Korean CENG

Unicode 5.2
Character Definition hydrocarbon
Pinyin JING3 TING1 Jyutping ting1
Simplified U+70C3

Unicode 5.2
Character Definition smoke , soot ; opium ; tobacco , cigarettes
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN Kun KEMURI KEMURU KEMUI Hangul Korean YEN IN Tang qen
Simplified U+70DF

Unicode 5.2
Character
Pinyin LING2

Unicode 5.2
Character Definition light of the sun ; to dry in the sun
Pinyin XUAN3 HUI3 XUAN1 Jyutping hyun1 hyun2 On TEN KAN KI Kun KAWAKASU Hangul Korean HWEN Tang xiuæ̌n

Unicode 5.2
Character Definition great drought ; heat
Pinyin OU1 Jyutping au1 ngau1 On OU U Kun MARUYAKI

Unicode 5.2
Character Definition torch
Pinyin JU4 Jyutping geoi6 On KO KYO Kun TAIMATSU TOMOSHIBI YAKU Hangul Korean KE Tang *ghiǔ

Unicode 5.2
Character Definition fireplace , stove , oven , furnace
Pinyin LU2 Jyutping lou4 On RO Kun IRORI Hangul Korean LO Tang *lo Viet chùa
Simplified U+7089 Variant U+F932

Records 1 - 16 of 16 retrieved in 273 ms