Unicode 5.2
Character Definition dwarf ; dwarfish , short
Pinyin WEI1 WO1 WO3 Jyutping wai1 wo1 On I WA Kun SHITAGAU YAMATO Hangul Korean WI WAY Viet oải

Unicode 5.2
Character Definition cling to , cuddle , embrace , fondle
Pinyin WEI1 Jyutping wui1 On WAI E Kun HONOKA NAJIMU SHITASHIMU CHIKAYORU Hangul Korean OY

Unicode 5.2
Character Definition dangerous , precarious ; high
Pinyin WEI1 WEI2 Jyutping ngai4 On KI Kun AYAUI ABUNAI AYABUMU Hangul Korean WI Tang *ngyuɛ Viet nguy

Unicode 5.2
Character Definition hello ; ( Cant .) phonetic
Pinyin WEI1 Jyutping wai1 wi1 On I

Unicode 5.2
Character Definition pomp , power ; powerful ; dominate
Pinyin WEI1 Jyutping wai1 On I Kun ODOSU TAKESHI Hangul Korean WI Tang *qiuəi Viet uy

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1 On I Kun UTSUKUSHII

Unicode 5.2
Character Definition high , lofty ; precipitous
Pinyin WEI1 Jyutping wai1 On WAI E I Hangul Korean OY

Unicode 5.2
Character Definition high , lofty , majestic , eminent
Pinyin WEI1 WEI2 Jyutping ngai4 On GI Kun TAKAI Hangul Korean OY Tang ngiuəi Viet nguy

Unicode 5.2
Character Definition small , prefix micro- , trifling
Pinyin WEI1 WEI2 Jyutping mei4 On BI Kun KASUKA NAI Hangul Korean MI Tang *miəi Viet vi

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1

Unicode 5.2
Character Definition the pivots , at the top and bottom of a Chinese door , on which the door turns
Pinyin WEI1 Jyutping wui1 On WAI GAI Viet ổi

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1 On I Kun OMARU OKAWA TOI

Unicode 5.2
Character Definition a cove , a bay ; a bend or nook in the hills ; the curve of a bow
Pinyin WEI1 WEI3 Jyutping wui1 Hangul Korean OY Viet hoáy

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1

Unicode 5.2
Character Definition stove
Pinyin WEI1 On EI E KEI KYOU Kun KAMADO Hangul Korean KYEY

Unicode 5.2
Character Definition to stew , simmer
Pinyin WEI1 YU4 Jyutping wui1 On WAI UTSU UCHI Kun UZUMIBI Hangul Korean OY Viet oi

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1 Viet áy

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1 WEI3 Jyutping wai3 wui1 On WAI E I Hangul Korean OY

Unicode 5.2
Character Definition wither , wilt
Pinyin WEI1 WEI3 Jyutping wai1 wai2 On I Kun NAERU Hangul Korean WI Tang qyuɛ
Variant U+837D

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant , flourishing ; used for various plants
Pinyin WEI1 Jyutping wai1 On I Hangul Korean WI Tang qiuəi

Unicode 5.2
Character Definition the sow-bug , wood-louse
Pinyin WEI1 Jyutping wai1

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1

Unicode 5.2
Character Definition winding , curving ; swagger
Pinyin WEI1 Jyutping wai1 On I Hangul Korean WI Tang *qyuɛ

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1

Unicode 5.2
Character Definition cove , bay , inlet
Pinyin WEI1 Jyutping wui1 On WAI E Kun KUMA Korean OY Tang quəi

Unicode 5.2
Character Definition name of fish
Pinyin WEI1 On WAI E
Simplified U+9CC2

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI1 On I

Unicode 5.2
Character Definition name of fish
Pinyin WEI1
Traditional U+9C03

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin wei1
English to cuddle

偎傍
CEDict 100318
Traditional 偎傍 Simplified 偎傍
Pinyin wei1 bang4
English to snuggle up to

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin wei1 Taiwan wei2
English danger ; to endanger ; surname Wei

危亡
CEDict 100318
Traditional 危亡 Simplified 危亡
Pinyin wei1 wang2
English at stake ; in peril

危及
CEDict 100318
Traditional 危及 Simplified 危及
Pinyin wei1 ji2
English to endanger ; to jeopardize ; a danger ( to life , national security etc )


危地馬拉
CEDict 100318
Traditional 危地馬拉 Simplified 危地马拉
Pinyin Wei1 di4 ma3 la1
English Guatemala

危地馬拉人
CEDict 100318
Traditional 危地馬拉人 Simplified 危地馬拉人
Pinyin Wei1 di4 ma3 la1 ren2
English Guatemalan

危境
CEDict 100318
Traditional 危境 Simplified 危境
Pinyin wei1 jing4
English dangerous situation ; venerable old age


危如累卵
CEDict 100318

危害
CEDict 100318
Traditional 危害 Simplified 危害
Pinyin wei1 hai4
English to jeopardize ; to harm ; to endanger

危害性
CEDict 100318
Traditional 危害性 Simplified 危害性
Pinyin wei1 hai4 xing4
English harmfulness

危害評價
CEDict 100318
Traditional 危害評價 Simplified 危害评价
Pinyin wei1 hai4 ping2 jia4
English hazard assessment

危局
CEDict 100318
Traditional 危局 Simplified 危局
Pinyin wei1 ju2
English perilous situation

危徑
CEDict 100318
Traditional 危徑 Simplified 危径
Pinyin wei1 jing4
English steep and perilous path

危急
CEDict 100318
Traditional 危急 Simplified 危急
Pinyin wei1 ji2
English critical ; desperate ( situation )

危性
CEDict 100318
Traditional 危性 Simplified 危性
Pinyin wei1 xing4
English risk

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 157 ms