Characters

Unicode 5.2
Character Definition drag , tow ; throw ; twist
Pinyin YE4 ZHUAI4 ZHUAI1 Jyutping jai6 jit6 On EI ETSU ECHI SEI Kun HIKU Hangul Korean YEY Tang iɛ̀i Viet dìa

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ye4
English to drag ; to haul

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhuai1
English to throw ; to fling

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhuai4
English to pull ; to tug at ( sth )

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ye4
Deutsch schleppen , ziehen (u.E.) (V) ; schleppen , Luftwiderstand (u.E.) (S) ; ziehen (u.E.) (V)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhuai1
Deutsch drehen , Überwurf (u.E.) (S)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhuai4
Deutsch <pej> j-n ; etw zerren ; schleppen (u.E.) (S) ; Gezerre (u.E.) (S)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhuai4 Reading On エイ ; エツ ; エチ ; セイ Reading Kun ひ.く Reading Korean ye
Meaning drag ; tow ; throw ; twist

Unicode 12.1
Character Definition drag , tow ; throw ; twist
Pinyin zhuāi Jyutping jai6 jit6 On EI ETSU ECHI SEI Kun HIKU Hangul : 1N Korean YEY Tang iɛ̀i Viet dìa

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin zhuai4 Reading On エイ ; エツ ; エチ ; セイ Reading Kun ひ.く Reading Korean ye
Meaning drag ; tow ; throw ; twist

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin ye4
English to drag ; to haul

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai1
English to throw ; to fling

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai3
English alternate writing of [ zhuai3 ]

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai4
English to pull ; to tug at ( sth )

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai1
Deutsch drehen , Überwurf (S)

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin ye4
Deutsch schleppen , ziehen (V) ; schleppen , Luftwiderstand (S) ; ziehen (V)

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai4
Deutsch jmdn . od . etw . zerren ; schleppen (S) ; Gezerre (S)

拽步
CEDict 100318
Traditional 拽步 Simplified 拽步
Pinyin zhuai4 bu4
English to take long strides ; to hurry ( while walking )

拽步
CC-CEDict 200217
Traditional 拽步 Simplified 拽步
Pinyin zhuai4 bu4
English to take long strides ; to hurry ( while walking )

拽浪
HanDeDict 100318
Traditional 拽浪 Simplified 拽浪
Pinyin ye4 lang4
Deutsch Yelang (u.E.) ( Eig , Fam )

拽浪
HanDeDict 200217
Traditional 拽浪 Simplified 拽浪
Pinyin ye4 lang4
Deutsch Yelang ( Eig , Fam )

拽稅
HanDeDict 100318
Traditional 拽稅 Simplified 拽税
Pinyin ye4 shui4
Deutsch Yeshui (u.E.) ( Eig , Fam )

拽稅
HanDeDict 200217
Traditional 拽稅 Simplified 拽税
Pinyin ye4 shui4
Deutsch Yeshui ( Eig , Fam )

Records 1 - 23 of 23 retrieved in 98 ms