Unicode 5.2
Character Definition govern , control , manage ; nurture
Pinyin YI4 Jyutping ngaai6 On GAI GE Kun KARU OSAMERU OSAMARU Hangul Korean YEY Viet nghệ

Unicode 5.2
Character Definition feeble , tiny , young and weak
Pinyin NI2 NI4 Jyutping ngai4 On GEI GAI Kun KIWA Hangul Korean YEY Viet nghê

Unicode 5.2
Character Definition cut off , reap , mow ; sickle
Pinyin YI4 Jyutping ngaai6 On GAI Kun KARU KARI Hangul Korean YEY
Variant U+82C5

Unicode 5.2
Character Definition work hard ; belabored ; toil
Pinyin YI4 Jyutping jai6 ji6 On EI I SHI Kun ITATSUKI TSUKARERU Korean YEY I
Simplified U+52DA

Unicode 5.2
Character Definition cure , heal ; doctor , medical
Pinyin YI4 YI1 Jyutping ji1 On I Kun IYASU KUSUSHI Korean YEY UY
Traditional U+91AB

Unicode 5.2
Character Definition astute , profound , shrewd
Pinyin RUI4 Jyutping haai6 jeoi6 On EI Kun AKIRAKA Hangul Korean YEY
Variant U+777F

Unicode 5.2
Character Definition final particle expressing consent ; talkative
Pinyin YI4 On EI SETSU SECHI Kun SHABERU TANOSHIMU Korean YEY Viet thé

Unicode 5.2
Character Definition talk in one's sleep , somniloquy
Pinyin YI4 Jyutping ngai6 On GEI Kun NEGOTO Hangul Korean YEY
Simplified U+5453

Unicode 5.2
Character Definition compliant , yielding ; easy-going a newborn child
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On EI I Kun MIDORIGO SUNAHO Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition drag , tow ; throw ; twist
Pinyin YE4 ZHUAI4 ZHUAI1 Jyutping jai6 jit6 On EI ETSU ECHI SEI Kun HIKU Hangul Korean YEY Tang iɛ̀i Viet dìa

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI3 NI3 NIE4 Jyutping ngai5 nip6 Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition trail , tow , drag , pull
Pinyin YE4 YI4 Jyutping jai5 jai6 On EI Kun HIKU Hangul Korean YEY Tang *iɛ̀i Viet dấy
Variant U+66F5

Unicode 5.2
Character Definition the handle of tools
Pinyin RUI4 Jyutping jeoi6 On ZEI NEI DON NON Kun SEN HOZO Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition confluence of two streams ; bend
Pinyin RUI4 Jyutping jeoi6 On ZEI NEI ZETSU NECHI Kun NAGARERU MIGIWA Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition vast , expansive , deep ; dirty
Pinyin HUI4 HUO4 WEI4 Jyutping kut3 wai3 On KAI KE SAI SE WAI Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition lion ; wild beast ; wild horse
Pinyin NI2 Jyutping ngai4 On GEI Hangul Korean YEY Tang ngei Viet nghê

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUI4 Jyutping wai3 On WAI E Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition look askance at , glare at ; squint
Pinyin NI4 Jyutping ngai6 On GEI Kun NIRAMU Hangul Korean YEY Viet nghễ

Unicode 5.2
Character Definition shrewd , astute , clever , keen
Pinyin RUI4 Jyutping jeoi6 On EI Kun AKIRAKA Hangul Korean YEY Tang iuɛ̀i
Variant U+53E1

Unicode 5.2
Character Definition a cataract or film over the eye
Pinyin YI4 On EI Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition dirty , unclean ; immoral , obscene
Pinyin HUI4 Jyutping wai3 On AI WAI E Kun KEGARERU KEGARE Hangul Korean YEY Viet uế
Simplified U+79FD

Unicode 5.2
Character Definition be ; particle ; sigh , alas
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On EI I Kun HOKOBAKURO Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition shade , screen ; to hide , screen
Pinyin YI4 Jyutping ai3 ji1 On EI Kun KINUGASA KAZASU KAGERU Hangul Korean YEY Tang qèi

Unicode 5.2
Character Definition tiny , small ; water's edge
Pinyin RUI4 RUO4 Jyutping jeoi6 On ZEI NEI ZETSU NECHI Hangul Korean YEY Tang njiuɛ̀i Viet nối

Unicode 5.2
Character Definition cut off , reap , mow ; sickle
Pinyin YI4 On GAI Kun KARU KARI Hangul Korean YEY
Variant U+5208

Unicode 5.2
Character Definition unopened flowers , flower buds
Pinyin RUI3 JUAN3 Jyutping jeoi5 jeoi6 On ZUI Kun SHIBE Hangul Korean YEY Tang njuǐ Viet nhị
Variant U+8602

Unicode 5.2
Character Definition unopened flowers , flower buds
Pinyin RUI3 On ZUI Kun SHIBE Hangul Korean YEY Viet nhị
Variant U+854A

Unicode 5.2
Character Definition dirty , unclean ; immoral , obscene
Pinyin WEI4 HUI4 Jyutping wai3 On WAI E Kun ARERU Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition art ; talent , ability ; craft
Pinyin YI4 Jyutping ngai6 On GEI Kun UERU WAZA NORI Hangul Korean YEY Tang ngiɛ̀i Viet nghệ
Simplified U+827A Variant U+517F

Unicode 5.2
Character Definition stamen or pistil
Pinyin RUI3 On ZUI Kun SHIBE Hangul Korean YEY Tang njiuɛ̌
Variant U+854A

Unicode 5.2
Character Definition gnat , mosquito
Pinyin RUI4 Jyutping jeoi6 On ZEI Kun KA BUYO Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition reflection of rainbow
Pinyin NI2 Jyutping ngai4 On GEI GETSU GECHI Kun TSUKUTSUKUBOUSHI Hangul Korean YEY
Variant U+9713

Unicode 5.2
Character Definition progeny , descendants , posterity
Pinyin YI4 Jyutping jeoi6 On EI Kun SUSO SUE Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition reach ; achievement , accomplishment
Pinyin YI4 Jyutping ngai6 On KEI GEI Kun ITARU MOUDERU Hangul Korean YEY Tang ngèi
Simplified U+8BE3

Unicode 5.2
Character Definition fame , reputation ; praise
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YO Kun HOMARE HOMERU Korean YEY
Traditional U+8B7D

Unicode 5.2
Character Definition fame , reputation ; praise
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YO Kun HOMARE Hangul Korean YEY Tang Viet dự
Simplified U+8A89

Unicode 5.2
Character Definition relaxed , comfortable , at ease
Pinyin YU4 XU4 Jyutping jyu6 On YO SHA SHO Kun ARAKAJIME Hangul Korean YEY Tang
Variant U+4E88

Unicode 5.2
Character Definition sharp , keen , acute , pointed
Pinyin RUI4 DUI4 YUE4 Jyutping jeoi6 On EI TAI Kun SURUDOI HAYAI Hangul Korean YEY THAY
Simplified U+9510 Variant U+92ED

Unicode 5.2
Character Definition sharp
Pinyin RUI4 DUI4 Jyutping jeoi6 On EI TAI Kun SURUDOI HAYAI Korean YEY THAY Tang iuɛ̀i Viet nhọn
Simplified U+9510 Variant U+92B3

Unicode 5.2
Character Definition rainbow ; variegated , colored
Pinyin NI2 Jyutping ngai4 On GEI Kun NIJI Hangul Korean YEY Tang *ngei Viet nghi

Unicode 5.2
Character Definition prepare , arrange ; in advance
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YO Kun AZUKERU ARAKAJIME AZUKARU Hangul Korean YEY Tang Viet dự
Simplified U+9884

Unicode 5.2
Character Definition Cryptobranchus japonicus ; a salamander
Pinyin NI2 Jyutping ngai4 On GEI Kun SANSHOUUO Hangul Korean YEY Viet nghê
Simplified U+9CB5

Unicode 5.2
Character Definition seagull
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On EI Kun KAMOME Hangul Korean YEY
Simplified U+9E65

Unicode 5.2
Character Definition fawn , young deer
Pinyin NI2 MI2 Jyutping ngai4 On GEI BEI Kun KANOKO Hangul Korean YEY Viet nghê

Unicode 5.2
Character Definition precedent , example ; regulation
Hangul Korean YEY
Variant U+4F8B Variant U+4F8B

Unicode 5.2
Character Definition social custom ; manners ; courtesy ; rites
Hangul Korean YEY
Variant U+79AE Variant U+79AE

Unicode 5.2
Character Definition sweet wine ; sweet spring
Hangul Korean YEY
Variant U+91B4 Variant U+91B4

Unicode 5.2
Character Definition be subservient to ; servant
Hangul Korean YEY
Variant U+96B8 Variant U+96B8

Unicode 5.2
Character Definition a place in eastern Shandong
Pinyin YE2 YA2 Jyutping je4 On YA

液壓
CEDict 100318
Traditional 液壓 Simplified 液压
Pinyin ye4 ya1
English hydraulic pressure

Records 1 - 50 of 103 retrieved in 1017 ms