Unicode 5.2
Character
Pinyin SHANG1 On SHOU Kun ITAMU
JIS X 0208-1990 5651

Unicode 5.2
Character Definition bright
Pinyin JIONG3 Jyutping gang2 gwing2 wing6 On KEI KYOU Kun HIGARI Hangul Korean KYENG
Simplified U+988E
KS X 1002:1991 5651

Unicode 5.2
Character Definition solid
Pinyin QUE4 QIAO1 Jyutping kok3 On KAKU Kun TASHIIKA TASHIIKAMERU Hangul Korean HWAK
GB 7589-87 5651

Unicode 5.2
Character Definition Miscanthus sinensis
Pinyin MANG2 WANG2 HUANG3 HUANG1 Jyutping mong4 On BOU MOU KOU Kun NOGI SUSUKI Hangul Korean MANG Tang mɑng Viet mang
KS X 1001:1992 5651

Unicode 5.2
Character Definition plant
Pinyin FU2 Jyutping fuk1 On HUKU Kun HIRUGAO
JIS X 0212-1990 5651

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
PRC Telegraph Code 5651 Taiwan Telegraph 5651

Unicode 5.2
Character Definition abstruse , deep , profound
Pinyin ZE2 Jyutping zaak3 zak3 On SAKU JAKU Kun OKUBUKAI Korean SAYK
Simplified U+8D5C
GB 12345-90 5651

Unicode 5.2
Character Definition abstruse , deep , profound
Pinyin ZE2 Jyutping zak3
Traditional U+8CFE
GB 2312-80 5651

𤑳
Unicode 5.2
Character 𤑳
KPS 10721-2000 5651

Unicode 5.2
Character Definition the roar of beasts ; to howl , wail
Pinyin HAO2
Unicode Code Point 5651

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin pian2 ; pian3 Reading On ヘン Reading Korean pyeon ; byeon Reading Korean ;
Meaning flattering ; glibness
Dictionary dr_nelson_n 5651

Unicode 12.1
Character Definition solid
Pinyin què Jyutping kok3 On KAKU Kun TASHIIKA TASHIIKAMERU Hangul : 0N Korean HWAK
GB 7589-87 5651

Unicode 12.1
Character Definition plant
Pinyin Jyutping fuk1 On FUKU Kun HIRUGAO
JIS X 0212-1990 5651

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
PRC Telegraph Code 5651 Taiwan Telegraph 5651

Unicode 12.1
Character Definition abstruse , deep , profound
Pinyin Jyutping zak3
Traditional U+8CFE
GB 2312-80 5651

𤑳
Unicode 12.1
Character 𤑳
Pinyin xiāo Jyutping siu1
KPS 10721-2000 5651

Unicode 12.1
Character Definition the roar of beasts ; to howl , wail
Pinyin háo
Unicode Code Point 5651

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin pian2 ; pian3 Reading On ヘン Reading Korean pyeon ; byeon Reading Korean ;
Meaning flattering ; glibness
Dictionary dr_nelson_n 5651

Unicode 12.1
Character Definition abstruse , deep , profound
Pinyin Jyutping zaak3 zak3 On SAKU JAKU Kun OKUBUKAI Korean SAYK
Simplified U+8D5C
GB 12345-90 5651

Unicode 12.1
Character Definition Miscanthus sinensis
Pinyin máng Jyutping mong4 On BOU MOU KOU Kun NOGI SUSUKI Hangul : 0N Korean MANG Tang mɑng Viet mang
KS X 1001:1992 5651

Unicode 12.1
Character Definition bright
Pinyin jiǒng Jyutping gang2 gwing2 wing6 On KEI KYOU Kun HIGARI Hangul : 1N Korean KYENG
Simplified U+988E
KS X 1002:1991 5651

Unicode 12.1
Character
Pinyin shāng Jyutping soeng1 On SHOU Kun ITAMU
JIS X 0208-1990 5651

Unicode 12.1
Character Definition cicada ; continuous
Pinyin chán Jyutping sim4 sin4 On SEN ZEN Kun SEMI Hangul : 0N Korean SEN Tang *zhiɛn
Simplified U+8749
Mathews: Chinese-English Dictionary 5651


Unicode 5.2
Character Definition cicada ; continuous
Pinyin CHAN2 SHAN4 Jyutping sim4 sin4 On SEN ZEN Kun SEMI Hangul Korean SEN Tang *zhiɛn
Simplified U+8749
Mathews: Chinese-English Dictionary 5651


Unicode 5.2
Character Definition meet or see unexpectedly
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU Kun AU Hangul Korean KWU
Simplified U+89CF

Unicode 12.1
Character Definition meet or see unexpectedly
Pinyin gòu Jyutping gau3 On KOU Kun AU Hangul : 1N Korean KWU
Simplified U+89CF

Records 1 - 28 of 28 retrieved in 1756 ms