Characters

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI2 Jyutping zi1 On JI SHI Kun SHIGERU MASU MUSHIRO Korean CA
Traditional U+8332

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zi1
English now ; here ; this ; time ; year

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zi1
Deutsch hiermit (u.E.)


茲事體大
CEDict 100318
Traditional 茲事體大 Simplified 兹事体大
Pinyin zi1 shi4 ti3 da4
English to have a serious matter at hand ( idiom )

茲沃勒
CEDict 100318
Traditional 茲沃勒 Simplified 兹沃勒
Pinyin Zi1 wo4 le4
English Zwolle ( Netherlands )

茲沃勒
HanDeDict 100318
Traditional 茲沃勒 Simplified 兹沃勒
Pinyin zi1 wo4 lei1
Deutsch Zwolle (u.E.) ( Geo )

Records 1 - 7 of 7 retrieved in 45 ms