Characters

Unicode 5.2
Character Definition beach , sea coast ; river bank
Pinyin BIN1 Jyutping ban1
Traditional U+6FF1

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin bin1
English shore ; beach ; coast ; bank ; to border on

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin bin1
Deutsch nahe an einem Gewässer liegend (u.E.)

濱城
CEDict 100318
Traditional 濱城 Simplified 滨城
Pinyin Bin1 cheng2
English Bincheng district of Binzhou city濱州市 | 滨州市 [ Bin1 zhou1 shi4 ], Shandong

濱城區
CEDict 100318

濱城區
HanDeDict 100318
Traditional 濱城區 Simplified 滨城区
Pinyin bin1 cheng2 qu1
Deutsch Bincheng (u.E.) ( Geo )


濱海
CEDict 100318
Traditional 濱海 Simplified 滨海
Pinyin bin1 hai3
English coastal ; bordering the sea

濱海阿爾卑斯省
HanDeDict 100318


濱海邊疆區
HanDeDict 100318
Traditional 濱海邊疆區 Simplified 滨海边疆区
Pinyin bin1 hai3 bian1 jiang1 qu1
Deutsch Region Primorje (u.E.)

濱海塞納省
HanDeDict 100318
Traditional 濱海塞納省 Simplified 滨海塞纳省
Pinyin bin1 hai3 sai1 na4 sheng3
Deutsch Seine-Maritime ( Departement in Frankreich ) (u.E.) ( Eig , Geo )

濱海夏朗德省
HanDeDict 100318

濱海縣
CEDict 100318
Traditional 濱海縣 Simplified 滨海县
Pinyin Bin1 hai3 xian4
English Binhai county in Yancheng 鹽城 | 盐城 [ Yan2 cheng2 ], Jiangsu

濱海新區
CEDict 100318

濱湖
CEDict 100318
Traditional 濱湖 Simplified 滨湖
Pinyin Bin1 hu2
English Binhu district of Wuxi city 無錫市 | 无锡市 [ Wu2 xi1 shi4 ], Jiangsu

濱湖尼亞加拉
HanDeDict 100318
Traditional 濱湖尼亞加拉 Simplified 滨湖尼亚加拉
Pinyin bin1 hu2 ni2 ya4 jia1 la1
Deutsch Niagara-on-the-Lake ( Stadt in Kanada ) (u.E.) ( Eig , Geo )

濱湖區
CEDict 100318
Traditional 濱湖區 Simplified 滨湖区
Pinyin Bin1 hu2 qu1
English Binhu district of Wuxi city 無錫市 | 无锡市 [ Wu2 xi1 shi4 ], Jiangsu

濱湖區
HanDeDict 100318
Traditional 濱湖區 Simplified 滨湖区
Pinyin bin1 hu2 qu1
Deutsch Binhu (u.E.)

濱江
CEDict 100318
Traditional 濱江 Simplified 滨江
Pinyin bin1 jiang1
English riverside ; river front

濱江區
CEDict 100318
Traditional 濱江區 Simplified 滨江区
Pinyin Bin1 jiang1 qu1
English Binjiang district of Hangzhou city 杭州市 , Zhejiang

濱江區
HanDeDict 100318
Traditional 濱江區 Simplified 滨江区
Pinyin bin1 jiang1 qu1
Deutsch Binjiang (u.E.) ( Geo )

濱口雄幸
HanDeDict 100318
Traditional 濱口雄幸 Simplified 滨口雄幸
Pinyin bin1 kou3 xiong2 xing4
Deutsch Hamaguchi Osachi (u.E.) ( Eig , Pers , 1870 - 1931 )

濱崎步
HanDeDict 100318
Traditional 濱崎步 Simplified 滨崎步
Pinyin bin1 qi1 bu4
Deutsch Hamasaki Ayumi (u.E.)

濱松
CEDict 100318
Traditional 濱松 Simplified 滨松
Pinyin Bin1 song1
English Hamamatsu , city in Shizuoka prefecture 靜岡縣 | 静冈县 [ Jing4 gang1 xian4 ], Japan

濱松市
CEDict 100318

濱松市
HanDeDict 100318
Traditional 濱松市 Simplified 滨松市
Pinyin bin1 song1 shi4
Deutsch Hamamatsu (u.E.) ( Geo )

濱田
CEDict 100318
Traditional 濱田 Simplified 滨田
Pinyin Bin1 tian2
English Hamada ( name )

濱田・靖一
CEDict 100318

濱州
CEDict 100318
Traditional 濱州 Simplified 滨州
Pinyin Bin1 zhou1
English Binzhou prefecture level city in Shandong

濱州
HanDeDict 100318
Traditional 濱州 Simplified 滨州
Pinyin bin1 zhou1
Deutsch Binzhou ( Stadt in Shandong ) (u.E.) ( Eig , Geo )

濱州地區
CEDict 100318
Traditional 濱州地區 Simplified 滨州地区
Pinyin Bin1 zhou1 di4 qu1
English Huimin prefecture in Shandong )

濱州地區
HanDeDict 100318
Traditional 濱州地區 Simplified 滨州地区
Pinyin bin1 zhou1 di4 qu1
Deutsch Huimin ( Bezirk in Shandong ) (u.E.) ( Eig , Geo )

濱州市
CEDict 100318
Traditional 濱州市 Simplified 滨州市
Pinyin Bin1 zhou1 shi4
English Binzhou prefecture level city in Shandong

濱州市
HanDeDict 100318
Traditional 濱州市 Simplified 滨州市
Pinyin bin1 zhou1 shi4
Deutsch Binzhou (u.E.) ( Geo )

Records 1 - 35 of 35 retrieved in 117 ms