Unicode 5.2
Character Definition owl thus , something evil
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1
Traditional U+689F

Unicode 5.2
Character Definition owl
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1 On YOU KYOU Kun FUKUROU
Simplified U+9E2E

Unicode 5.2
Character Definition owl
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1
Traditional U+9D1E

JMdict 100319
Word
Reading ふくろう ; ふくろ ; さけ ; フクロウ
Translation eng owl ( esp . the Ural owl , Strix uralensis ) Translation ger {Vogelk .} Eule ; ( <wiss . N.: Strigidae> ) ; Habichtskauz ; ( <wiss . N.: Strix uralensis> )

アウル
JMdict 100319
Reading アウル
Translation eng owl


アウル
JMnedict 100319
Reading アウル Romaji Owl

夜貓子
CEDict 100318
Traditional 夜貓子 Simplified 夜猫子
Pinyin ye4 mao1 zi5
English owl ; ( fig .) night owl

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xiao1
English owl ; brave ; smuggler ; drug pusher

貓頭鷹
CEDict 100318
Traditional 貓頭鷹 Simplified 猫头鹰
Pinyin mao1 tou2 ying1
English owl

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xiao1
English owl ( order Strigiformes )

鴟梟
CEDict 100318
Traditional 鴟梟 Simplified 鸱枭
Pinyin chi1 xiao1
English owl

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xiu1
English owl

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin fu2
English owl

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xiao1 Reading On キョウ Reading Kun ふくろう Reading Korean hyo Reading Korean
Meaning owl ; expose

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xiao1 Reading On ヨウ ; キョウ Reading Kun ふくろう
Meaning owl

Unicode 5.2
Character Definition owl , kite , hawk ; sparrow hawk , stop flying ( said of bird )
Pinyin CHUI2 RUI4 ZHU4 Jyutping seoi4 seoi6

Unicode 5.2
Character Definition accidentally , coincidently ; an idol
Pinyin OU3 Jyutping ngau5 On GUU GOU Kun TAGUI TAMATAMA Hangul Korean WU Tang *ngǒu Viet ngẫu

Unicode 5.2
Character Definition bandit , daredevil
Pinyin LUO2 Jyutping lo4 On RA Kun SABAKU Korean LA
Simplified U+3469

Unicode 5.2
Character Definition to shake one's head , ugly , not in peace
Pinyin SHU3 Jyutping suk6

Unicode 5.2
Character Definition owl-like bird ; buzzard ; Otus scops
Pinyin FU2 Jyutping fuk6 On FUKU BUKU Kun MIMIZUKU Hangul Korean POK

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin fu2 Reading On フク Reading Kun みみずく Reading Korean bog
Meaning owl-like bird ; buzzard

Unicode 5.2
Character Definition ( simplified form of U+5138 ) smart ; clever
Pinyin LUO2 Jyutping lo4
Traditional U+5138

Unicode 5.2
Character Definition clever , nimble
Pinyin XUAN1 Jyutping hyun1 On KEN Kun KASHIKOI AGIMUKU TOI MATOHU Hangul Korean HYEN

Records 1 - 24 of 24 retrieved in 67 ms