Unicode 5.2
Character Definition husks of rice ; rice bran or chaff
Jyutping coeng1

Unicode 5.2
Character Definition millipede , ( of a road ) winding ; zigzag
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4

Unicode 5.2
Character Definition a small solitary wasp
Jyutping coeng1

Unicode 5.2
Character Definition to sit cross-legged like a Buddhist priest
Pinyin CHANG3 Jyutping cang1 tong3

Unicode 5.2
Character Definition to kowtow ; to kneel and make obeisance
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a wrapper or case for bow , to pull an arrow
Pinyin CHANG4 Jyutping coeng3

Unicode 5.2
Character Definition name of a horse
Jyutping coeng1

Unicode 5.2
Character Definition a coiffure with a topknot
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4

Unicode 5.2
Character Definition ghost of one devoured by tiger
Pinyin CHANG1 Jyutping coeng1 zaang1
Traditional U+5000

倀
Unicode 5.2
Character 倀 Definition bewildered ; rash , wildly
Pinyin CHANG1 Jyutping caang1 caang4 coeng1 zaang1 On CHOU TOU JOU Kun KURUU TAORERU Hangul Korean CHANG Viet trành
Simplified U+4F25

Unicode 5.2
Character Definition guide , leader ; lead , introduce
Pinyin CHANG4 CHANG1 Jyutping coeng1 coeng3 On SHOU Kun WAZAOGI Hangul Korean CHANG Tang *chiɑ̀ng chiɑ̀ng Viet xướng

Unicode 5.2
Character Definition repay , recompense ; restitution
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4
Traditional U+511F

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG3 On SHOU Kun HIROI

Unicode 5.2
Character Definition repay , recompense ; restitution
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4 soeng4 On SHOU Kun TSUGUNAU TSUGUNAI Hangul Korean SANG
Simplified U+507F

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG2 On CHOU Kun NAGAI OSA

Unicode 5.2
Character Definition factory , workshop ; radical 27
Pinyin CHANG3 HAN4 AN1 Jyutping aa1 hon3 On KAN Kun GAKE Korean EM HAN
Traditional U+5EE0

Unicode 5.2
Character Definition factory , plant , workshop , mill
Pinyin CHANG3 Jyutping cong2 On SHOU Kun UMAYA
Variant U+5EE0

Unicode 5.2
Character Definition sing , chant , call ; ditty , song
Pinyin CHANG4 Jyutping coeng3 On SHOU Kun TONAERU UTAU UTA Hangul Korean CHANG Tang *chiɑ̀ng Viet xướng

Unicode 5.2
Character Definition taste ; experience , experiment
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4 On SHOU JOU Kun NAMERU KOKOROMIRU KATTE Hangul Korean SANG Tang *zhiɑng
Simplified U+5C1D

Unicode 5.2
Character Definition taste
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4 On SHOU Kun NAMERU

Unicode 5.2
Character Definition prostitute , harlot
Pinyin CHANG1 Jyutping coeng1 On SHOU Kun ASOBIME Hangul Korean CHANG

Unicode 5.2
Character Definition name of a moon goddess
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4 On KOU GOU Hangul Korean HANG Tang *həng Viet thường

Unicode 5.2
Character Definition taste ; experience , experiment
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4
Traditional U+5617

Unicode 5.2
Character Definition common , normal , frequent , regular
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4 On JOU SHOU Kun TSUNE TOKO TSUNENI Hangul Korean SANG Tang *zhiɑng Viet thường

Unicode 5.2
Character Definition village , hamlet ; villa , manor
Pinyin ZHUANG1 Jyutping zong1 On SOU SHOU HOU Kun INAKA MURAZATO Hangul Korean CANG Viet chăng
Traditional U+838A

Unicode 5.2
Character Definition factory , plant , workshop , mill
Pinyin CHANG3 Jyutping cong2 On SHOU Kun UMAYA Hangul Korean CHANG Viet xưởng
Simplified U+5382 Variant U+53B0

Unicode 5.2
Character Definition walking and fro ; lingering
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4 On SHOU JOU Kun SAMAYOU Hangul Korean SANG

Unicode 5.2
Character Definition disappointed , dissatisfied
Pinyin CHANG4 Jyutping coeng3
Traditional U+60B5

Unicode 5.2
Character Definition disappointed , dissatisfied
Pinyin CHANG4 Jyutping coeng3 zoeng3 On CHOU Kun ITAMU URAMU Hangul Korean CHANG Tang *tjiɑ̀ng
Simplified U+6005

Unicode 5.2
Character Definition shake off , brush away ; dust
Pinyin FU2 On FUTSU HOTSU Kun HARAU HARAI Korean PWUL PHIL Viet chàng
Variant U+62C2

Unicode 5.2
Character Definition knock against , bump into , collide
Pinyin ZHUANG4 CHUANG2 Jyutping cong4 zong6 On SHU TOU DOU Kun TSUKU Hangul Korean TANG Viet chàng

Unicode 5.2
Character Definition roomy , spacious , open , broad
Pinyin CHANG3 Jyutping cong2 On SHOU Kun TAKAI HOGARAKA Hangul Korean CHANG Tang chiɑ̌ng

Unicode 5.2
Character Definition light of sun ; good , proper
Pinyin CHANG1 Jyutping coeng1 On SHOU Kun SAKAN Hangul Korean CHANG Tang chiɑng

Unicode 5.2
Character Definition a long day . bright . extended . clear
Pinyin CHANG3 CHANG4 Jyutping cong2 On CHOU Kun NAGAI TOORU NOBIRU Hangul Korean CHANG
Variant U+66A2

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG1 On SHOU

Unicode 5.2
Character Definition smoothly , freely , unrestrained
Pinyin CHANG4 Jyutping coeng3 On CHOU Kun NOBIRU Hangul Korean CHANG Tang tjiɑ̀ng Viet sướng
Simplified U+7545

Unicode 5.2
Character Definition overcoat ; down feathers
Pinyin CHANG3 Jyutping cong2 On SHOU Kun KAZARIKE Hangul Korean CHANG

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG1

Unicode 5.2
Character Definition breath
Pinyin CHANG4 On SHOU

Unicode 5.2
Character Definition mad , wild , reckless , unruly
Pinyin CHANG1 Jyutping coeng1 On SHOU Kun KURUU Hangul Korean CHANG

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG1 On SHOU Kun MIMIDAMA

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG2

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG2 On CHOU JOU Kun KAME

Unicode 5.2
Character Definition taste ; experience , experiment
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4 On SHOU JOU Kun NAMERU KOKOROMIRU KATTE Hangul Korean SANG
Variant U+5617

Unicode 5.2
Character Definition smoothly , freely , unrestrained
Pinyin CHANG4 Jyutping coeng3
Traditional U+66A2

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG4 On CHOU JOU Kun NOBIRU NAGAI NIWA

Unicode 5.2
Character Definition intestines ; emotions ; sausage
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4
Traditional U+8178

Unicode 5.2
Character Definition intestines ; emotions ; sausage
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4 On CHOU Kun HARAWATA Hangul Korean CANG Tang *djhiɑng
Simplified U+80A0 Variant U+8193

Unicode 5.2
Character Definition intestines ; emotions ; sausage
Pinyin CHANG2 On CHOU Kun HARAWATA

Unicode 5.2
Character Definition averrhora carambola ; surname
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4
Traditional U+8407

Records 1 - 50 of 576 retrieved in 1167 ms