Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+5D87 ) a rugged , steep mountain
Pinyin QU1 Jyutping keoi1

Unicode 5.2
Character Definition dull , slow , unskillful
Pinyin QU1 On SHO Kun TSUTANAI

Unicode 5.2
Character Definition surname ; name of a divine being ; transliteration of Sanskrit 'kh'
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KYO KO KYA KA Hangul Korean KWU KE

Unicode 5.2
Character Definition receptacle ; KangXi radical 17
Pinyin QU1 Jyutping ham1 ham3 On KAN KON Kun KANNYOU KANGAMAE Korean KAM

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 On KYAKU KOKU Kun HAKO

Unicode 5.2
Character Definition area , district , region , ward
Pinyin QU1 OU1 Jyutping au1 keoi1 On KU OU KOU Korean KWU WU
Traditional U+5340

Unicode 5.2
Character Definition area , district , region , ward ; surname
Pinyin QU1 OU1 Jyutping au1 keoi1 On KU OU KOU Kun WAKERU SHIKIRU Hangul Korean KWU WU Tang gou kio Viet khu
Simplified U+533A

Unicode 5.2
Character Definition to yawn
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KA KYO KO KYOU KOU Kun HIRAKU AKUBISURU Hangul Korean KE Viet khứa

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 On SHO Kun TSUTSUMI

Unicode 5.2
Character Definition bend , flex ; bent , crooked ; crouch
Pinyin QU1 Jyutping wat1 On KUTSU Kun KAGAMU KAGAMERU Hangul Korean KWUL Tang *kiuət ghiuət Viet khuất

Unicode 5.2
Character Definition steep , sheer ; rugged , rough
Pinyin QU1 Jyutping keoi1
Traditional U+5D87

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 On KU Kun KEWASHII

Unicode 5.2
Character Definition steep , sheer ; rugged , rough
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KU Kun KEWASHII Hangul Korean KWU Tang kio
Simplified U+5C96

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 JIE2 Jyutping gip3 keoi1 On KYO KO KYOU KOU Kun TORU Viet khứa

Unicode 5.2
Character Definition expel , drive away ; beat , assault
Pinyin QU1 Jyutping au2 keoi1 On KU Kun KAAKERU KAARU

Unicode 5.2
Character Definition crooked , bent ; wrong , false
Pinyin QU1 QU3 Jyutping kuk1 On KYOKU Kun MAGARU MAGERU KUMA Hangul Korean KOK Tang *kiok Viet khúc

Unicode 5.2
Character Definition rocky , hilly , uneven
Pinyin QU1 JU1 Jyutping zeoi1 zo2 On SHO SO Kun ISHAMA TSUCHAMA

Unicode 5.2
Character Definition expel , disperse , exorcise
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KYO KO Kun HARAU Hangul Korean KE Tang kiu

Unicode 5.2
Character Definition open ; throw away
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 koe1 On KYO KO KYOU KOU Kun WAKINOSHITA Hangul Korean KE

Unicode 5.2
Character Definition maggots
Pinyin QU1 JU1 Jyutping ceoi1 zeoi1 On SHO SO Kun UJI Hangul Korean CE

Unicode 5.2
Character Definition cricket ; worm
Pinyin QU1 Jyutping kuk1

Unicode 5.2
Character Definition sleeves ; cuff
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KYO KO Kun SODE Hangul Korean KE

Unicode 5.2
Character Definition bend , stoop , crouch ; to yield
Pinyin QU1 CHU4 QU4 Jyutping wat1 zeot1 On KUTSU KUCHI CHUTSU CHUCHI TOTSU Kun TSUMARU Hangul Korean KWUL
Simplified U+8BCE

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 On KUTSU KOCHI Kun TSUMARU MAGARU MAGERU

Unicode 5.2
Character Definition hasten , hurry ; be attracted to
Pinyin QU1 CU4 Jyutping ceoi1
Traditional U+8DA8

Unicode 5.2
Character Definition hasten , hurry ; be attracted to
Pinyin QU1 CU4 QU4 COU3 Jyutping ceoi1 cuk1 On SUU SHU SOKU Kun HASHIRU OMOMUKU Hangul Korean CHWU CHOK Tang *tsio Viet xu
Simplified U+8D8B

Unicode 5.2
Character Definition body
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KU Kun KARADA
Traditional U+8EC0

Unicode 5.2
Character Definition body
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KU Kun KARADA Hangul Korean KWU Tang kio Viet xo
Simplified U+8EAF

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 JUE2 Jyutping gwat6

Unicode 5.2
Character Definition a pen ; to surround
Pinyin QU1 Jyutping keoi1

Unicode 5.2
Character Definition spur a horse on ; expel , drive away
Pinyin QU1 On KU Kun KAKERU KARU Korean KWU
Variant U+9A45

Unicode 5.2
Character Definition spur a horse on ; expel , drive away
Pinyin QU1 On KU Kun KAKERU KARU Hangul Korean KWU
Variant U+9A45

Unicode 5.2
Character Definition spur a horse on ; expel , drive away
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KU KYUU Kun KAKERU KARU Hangul Korean KWU Tang *kio Viet xúi
Simplified U+9A71

Unicode 5.2
Character Definition spur a horse on ; expel , drive away
Pinyin QU1 Jyutping keoi1
Traditional U+9A45

Unicode 5.2
Character Definition a topknot
Pinyin QU1 On KYOKU Kun MAGE WAGE

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 Jyutping heoi1 keoi1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 JU1 Jyutping gwat6

Unicode 5.2
Character Definition black
Pinyin QU1 QU4

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin Qu1
English surname Qu

佉盧文
CEDict 100318
Traditional 佉盧文 Simplified 佉卢文
Pinyin Qu1 lu2 wen2
English Kharosthi ( ancient language of central Asia )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qu1
English receptacle

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qu1
English area ; region ; district ; small ; distinguish

區位
CEDict 100318

區分
CEDict 100318
Traditional 區分 Simplified 区分
Pinyin qu1 fen1
English to differentiate ; to find differing aspects


區別
CEDict 100318
Traditional 區別 Simplified 区别
Pinyin qu1 bie2
English difference ; to distinguish ; to discriminate ; to make a distinction

區劃
CEDict 100318
Traditional 區劃 Simplified 区划
Pinyin qu1 hua4
English subdivision (e.g. of provinces into counties )

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 263 ms