Character the lips; (Cant.) to sip Definition
ER2 Pinyin mei1 ji4 zi4 Jyutping nhe Viet

Character beautiful; pretty Definition
ER2 NAI2 PinyinCharacter pretty and fine silk fabrics Definition
ER2 Pinyin zi4 JyutpingCharacter young horse, stallion; male horse Definition
ER2 NI2 PAI4 PO2 Pinyin zi4 Jyutping

Character
ER2 Pinyin JI NI On

Character son, child; KangXi radical 10 Definition
ER2 ER5 Pinyin jan4 Jyutping JIN NIN KAI On HITO NINNYOU Kun IN KWEY Korean
U+5152 Traditional

Character son, child, oneself; final part Definition
ER2 Pinyin JI NI GEI On KO Kun A Korean
U+5152 Variant

Character son, child, oneself; final part Definition
ER2 ER5 Pinyin ji4 ngai4 Jyutping JI NI GEI On KO Kun Hangul A Korean *njiɛ njiɛ Tang
U+513F Simplified

Character forced laughter Definition
ER2 Pinyin ji4 waa1 Jyutping JI NI AI On HETSURAU KATAKOTO Kun A AY Korean nhè Viet

Character king-post Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping JI NI On MASUGATA Kun

Character
ER2 NOU4 Pinyin nau6 Jyutping JI NI ZEN NEN JU NYU On KIKURAGE Kun

Character tears; tearful Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping JI NI On NURUMAYU Kun nhỉ Viet

Character and; and then; and yet; but Definition
ER2 NENG2 Pinyin ji4 Jyutping JI NI On SHIKOUSHITE SHIKASHITE SHIKAREDOMO Kun Hangul I Korean *njiə Tang

Character whiskers Definition
ER2 NAI4 Pinyin ji4 Jyutping JI NI DAI NAI On HOOHIGE Kun

Character
ER2 Pinyin ji4 Jyutping

Character cooked; well-done Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping JI NI On NIRU Kun

Character
ER2 Pinyin

Character
ER2 Pinyin

Character hearse Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping JI On HITSUGIGURUMA JISHIYA Kun

Character hearse Definition
ER2 Pinyin JI On HITSUGIGU Kun

Character
ER2 Pinyin ji4 Jyutping

Character
ER2 Pinyin

Character whiskers, bristles on the jaws of an animal Definition
ER2 Pinyin JI NI On AGOHIGE Kun

Character roe Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping JI NI JIKU NIKU On HARAGO Kun I Korean
U+9C95 Simplified

Character roe Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping
U+9B9E Traditional

Character swallow Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping JI NI On
U+9E38 Simplified

Character swallow Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping
U+9D2F Traditional

Traditional Simplified
er2 Pinyin
Japanese variant of | English

Traditional Simplified
er2 Pinyin
son English兒女 Traditional 儿女 Simplified
er2 nu:3 Pinyin
children English sons and daughters English


兒媳 Traditional 儿媳 Simplified
er2 xi2 Pinyin
daughter-in-law English

兒子 Traditional 儿子 Simplified
er2 zi5 Pinyin
son English

兒孫 Traditional 儿孙 Simplified
er2 sun1 Pinyin
descendant English

兒歌 Traditional 儿歌 Simplified
er2 ge1 Pinyin
nursery rhyme English

兒科 Traditional 儿科 Simplified
er2 ke1 Pinyin
pediatrics English

兒童 Traditional 儿童 Simplified
er2 tong2 Pinyin
child EnglishTraditional Simplified
er2 Pinyin
forced laughter English

Traditional Simplified
er2 Pinyin
tree mushroom English

Traditional Simplified
er2 Pinyin
to flow (as water English tears) English

Traditional Simplified
er2 Pinyin
and English as well as English and so English but (not) English yet (not) English (indicates causal relation) English (indicates change of state) English (indicates contrast) English

而不需 Traditional 而不需 Simplified
er2 bu4 xu1 Pinyin
without needing (to so sth) English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 998 ms