Character destroy Definition
HUO1 Pinyin KAKU KYAKU On SAKU Kun HWAK Korean

Character destroy Definition
HUI3 Pinyin wai2 Jyutping KI On KOBOTSU SOSHIRU YASERU Kun Hangul HWEY Korean
U+6BC0 Traditional

焼却 Word
しょうきゃく Reading
incineration Translation eng destroy by fire Translation eng (schriftspr.) Translation ger Verbrennung Translation ger Einäscherung Translation ger

Traditional Simplified
fen4 Pinyin
instigate English ruin English destroy English

摧毀 Traditional 摧毁 Simplified
cui1 hui3 Pinyin
destroy English wreck English

毀掉 Traditional 毁掉 Simplified
hui3 diao4 Pinyin
destroy English

毀滅 Traditional 毁灭 Simplified
hui3 mie4 Pinyin
perish English ruin English destroy English

Traditional Simplified
ju3 Pinyin
destroy English to stop English


Traditional Simplified
hui1 Pinyin
destroy English overthrow English

Literal
huai4 Reading Pinyin pi1 Reading Pinyin カイ Reading On Reading On こわ. Reading Kun こわ.れる Reading Kun やぶ. Reading Kun koe Reading Korean Reading Korean
demolition Meaning break Meaning destroy Meaning démolition Meaning fr casser Meaning fr détruire Meaning fr colapso Meaning es derrumbe Meaning es destrucción Meaning es romper Meaning es romperse Meaning es averiarse Meaning es demolição Meaning pt quebrar Meaning pt destruir Meaning pt

Literal
tao3 Reading Pinyin トウ Reading On . Reading Kun to Reading Korean Reading Korean
chastise Meaning attack Meaning defeat Meaning destroy Meaning conquer Meaning débat Meaning fr châtier Meaning fr attaquer Meaning fr vaincre Meaning fr conquérir Meaning fr détruire Meaning fr disparar Meaning es atacar Meaning es asaltar Meaning es investigar Meaning es vengar Meaning es castigar Meaning pt atacar Meaning pt derrotar Meaning pt destruir Meaning pt conquistar Meaning pt

Literal
po4 Reading Pinyin Reading On やぶ. Reading Kun やぶ.れる Reading Kun Nanori pa Reading Korean Reading Korean
rend Meaning rip Meaning tear Meaning break Meaning destroy Meaning defeat Meaning frustrate Meaning déchirer Meaning fr casser Meaning fr détruire Meaning fr défaire Meaning fr frustrer Meaning fr dañar Meaning es romper Meaning es rasgar Meaning es derrotar Meaning es completar Meaning es especial Meaning es desgarrar Meaning es desgarrarse Meaning es desgastarse Meaning es arrancar Meaning pt rasgar Meaning pt lágrima Meaning pt quebrar Meaning pt destruir Meaning pt derrotar Meaning pt frustrar Meaning pt

Literal
mie4 Reading Pinyin メツ Reading On ほろ.びる Reading Kun ほろ. Reading Kun ほろ.ぼす Reading Kun myeol Reading Korean Reading Korean
destroy Meaning ruin Meaning overthrow Meaning perish Meaning anéantir Meaning fr détruire Meaning fr ruiner Meaning fr renverser Meaning fr périr Meaning fr extinguirse Meaning es apagarse Meaning es estropearse Meaning es ser destruido Meaning es ser devastado Meaning es estropear Meaning es destruir Meaning es devastar Meaning es demoler Meaning es destruir Meaning pt arruinar Meaning pt extinguir Meaning pt golpe Meaning pt

Literal
jiao3 Reading Pinyin chao1 Reading Pinyin ソウ Reading On ショウ Reading On cho Reading Korean Reading Korean
destroy Meaning

Literal
jiao3 Reading Pinyin chao1 Reading Pinyin ソウ Reading On ショウ Reading On cho Reading Korean Reading Korean
destroy Meaning steal Meaning

Literal
hui3 Reading Pinyin Reading On こぼ. Reading Kun こわ. Reading Kun こぼ.れる Reading Kun こわ.れる Reading Kun そし. Reading Kun やぶ. Reading Kun hwe Reading Korean Reading Korean
break Meaning destroy Meaning censure Meaning be chipped Meaning be scratched Meaning be broken Meaning be ruined Meaning

Literal
huai4 Reading Pinyin pi1 Reading Pinyin カイ Reading On Reading On こわ. Reading Kun こわ.れる Reading Kun やぶ. Reading Kun goe Reading Korean hoe Reading Korean Reading Korean Reading Korean
demolition Meaning break Meaning destroy Meaning

Literal
ke4 Reading Pinyin コク Reading On かつ Reading Kun geug Reading Korean Reading Korean
subdue Meaning destroy Meaning overcome Meaning

Literal
liu2 Reading Pinyin リュウ Reading On Reading On ころ. Reading Kun ryu Reading Korean
surname Meaning kill Meaning destroy Meaning

Literal
jian3 Reading Pinyin セン Reading On ほろ.ぼす Reading Kun jeon Reading Korean
exterminate Meaning destroy Meaning blessing Meaning

Character destroy, exterminate, annihilate Definition
JIAO3 CHAO1 Pinyin caau1 ziu2 Jyutping SHOU SOU On TATSU TORU Kun Hangul CHO Korean tiễu Viet
U+52E6 Variant

Character destroy, exterminate, annihilate Definition
JIAO3 CHAO1 Pinyin caau1 cau2 ziu1 ziu2 Jyutping SOU SHOU On TSUKARERU TSUKUSU Kun Hangul CHO Korean tẹo Viet
U+527F Variant

Character destroy, break, injure Definition
CUI1 CUO4 Pinyin ceoi1 Jyutping SAI SA SUI On KUDAKU OSU HIKU Kun Hangul CHOY Korean *dzhuəi Tang

Character destroy, ruin, injure; slander Definition
HUI3 HUI4 Pinyin wai2 Jyutping KI On KOBOTSU SOSHIRU YASERU Kun HWEY Korean huỷ Viet
U+6BC1 Simplified

Character destroy, eliminate; perish Definition
MIN3 MIAN4 Pinyin man5 Jyutping BIN BEN MIN On HOROBIRU Kun Hangul MIN Korean mǐn Tang


Traditional Simplified
pi3 Pinyin
destroyed English injure English

完蛋 Traditional 完蛋 Simplified
wan2 dan4 Pinyin
fallen from power English destroyed English finished English all over for (him) English gone to the dogs English

破敗 Traditional 破败 Simplified
po4 bai4 Pinyin
to defeat English to crush (in battle) English beaten English ruined English destroyed English in decline English

Literal
pi3 Reading Pinyin Reading On やぶ. Reading Kun やぶ.れる Reading Kun くつが.えす Reading Kun くつが.える Reading Kun bi Reading Korean
destroyed Meaning ruined Meaning to subvert Meaning to injure Meaning

Character destroyed, ruined; to subvert to injure Definition
PI3 Pinyin pei2 Jyutping HI BI On YABURU YABURERU KUTSUGAESU KUTSUGAYERU Kun Hangul PI Korean dãy Viet

駆逐艦 Word
くちくかん Reading
destroyer Translation eng Zerstörer Translation ger Zerstörerschiff Translation ger

破壊者 Word
はかいしゃ Reading
destroyer Translation eng Zerstörer Translation ger

デストロイヤー Reading
destroyer Translation eng {Milit.} Zerstörer Translation ger разрушитель Translation rus

驅逐艦 Traditional 驱逐舰 Simplified
qu1 zhu2 jian4 Pinyin
destroyer (warship) English

自滅 Word
じめつ Reading
ruining oneself Translation eng destroying oneself Translation eng Selbstvernichtung Translation ger Selbstmord Translation ger Aussterben Translation ger Verfall Translation ger Untergang Translation ger se detruire Translation fre se ruiner Translation fre

毀棄 Word
きき Reading
destroying Translation eng demolishing Translation eng damage Translation eng Zerstörung Translation ger Vernichtung Translation gerRecords 1 - 39 of 39 retrieved in 180 ms