Character
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping cau Viet

Character spar; well-sweep Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On Hangul KO Korean

Character a spar Definition
GAO1 Pinyin

Character quiver (case for arrows) Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On FUKURO Kun Hangul KO Korean

Character
GAO1 ZE4 HAO2 Pinyin

Character the high land along a river Definition
GAO1 GU1 HAO2 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAWA SAKAI SUSUMU Kun Hangul KO Korean gɑu Tang đậu cau Viet
U+7690 Variant

Character the high land along a river Definition
GAO1 Pinyin KOU On SAWA SAKAI SATSUKI Kun Hangul KO HO Korean cau Viet
U+768B Variant

Character testicle Definition
GAO1 HAO4 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAWA KINTAMA Kun Hangul KO Korean

Character pole used punt boat Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAO Kun Hangul KO Korean gàu Viet

Character cakes, pastry Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On KONAMOCHI Kun Hangul KO Korean

Character lamb, kid Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On KOHITSUJI Kun Hangul KO Korean

Character
GAO1 Pinyin mei5 Jyutping

Character grease, fat; paste, ointment Definition
GAO1 GAO4 Pinyin gou1 gou3 Jyutping KOU On ABURA Kun Hangul KO Korean gɑu gɑ̀u Tang cao Viet


Character cakes, pastry Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On KONAMOCHI Kun

Character high, tall; lofty, elevated Definition
GAO1 GAO4 Pinyin gou1 Jyutping KOU On TAKAI TAKAMARU TAKASA Kun Hangul KO Korean *gɑu Tang cao Viet
U+9AD9 Variant


Character
GAO1 Pinyin

Character drum Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On OOTSUZUMI Kun

𦤎 Character a marsh, pool; high; the fifth month Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
water pulley English

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
weapon case English

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
bank English marsh EnglishTraditional Simplified
gao1 Pinyin
Variant
high riverbank English bank English marsh English

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
bank English marsh English testicles English

睾丸 Traditional 睾丸 Simplified
gao1 wan2 Pinyin
testicle English

睾丸激素 Traditional 睾丸激素 Simplified
gao1 wan2 ji1 su4 Pinyin
testosterone English


睾丸素 Traditional 睾丸素 Simplified
gao1 wan2 su4 Pinyin
male hormone English testosterone English


睾甾酮 Traditional 睾甾酮 Simplified
gao1 zai1 tong2 Pinyin
testosterone English nandrolone English


Traditional Simplified
gao1 Pinyin
pole for punting boats English

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
cake English

糕點 Traditional 糕点 Simplified
gao1 dian3 Pinyin
pastry English

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
lamb English

羔皮 Traditional 羔皮 Simplified
gao1 pi2 Pinyin
lambskin English kid leather English

羔羊 Traditional 羔羊 Simplified
gao1 yang2 Pinyin
sheep English lamb English

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
ointment English paste English

膏膏 Traditional 膏膏 Simplified
gao1 gao1 Pinyin
to anoint English

膏藥 Traditional 膏药 Simplified
gao1 yao5 Pinyin
herbal plaster applied to a wound English

膏藥旗 Traditional 膏药旗 Simplified
gao1 yao5 qi2 Pinyin
Japanese flag (derogatory) English

膏血 Traditional 膏血 Simplified
gao1 xue4 Pinyin
lit. fat and blood English fruit of one's hard labor English flesh and blood English

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
, cake Variant

Traditional Simplified
gao1 Pinyin
high English tall English above average English loud English your (honorific) English surname Gao English

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 137 ms