Unicode 5.2
Character Definition a net ; net-like , radical 122
Pinyin WANG3 Jyutping mong5
Cangjie Input Code BC

𦉪
Unicode 5.2
Character 𦉪
Cangjie Input Code BC

紀元前
JMdict 100319
Word 紀元前
Reading きげんぜん
Translation eng pre-era ; BC ; BCE Translation ger vor unserer Zeitrechnung ; vor Christi Geburt ; v. Chr Translation fre avant jésus christ ; avant j. c.

B.C.
JMdict 100319
Word BC ; B.C.
Reading ビーシー
Translation eng BC ( before Christ )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qian2
English front ; forward ; ahead ; ago ; before ; first ; former ; formerly ; future ; BC (e.g. 前293年 )

西元前
CEDict 100318
Traditional 西元前 Simplified 西元前
Pinyin Xi1 yuan2 qian2
English before the common era ; BC

B超
CEDict 100318
Traditional B超 Simplified B超
Pinyin B chao1
English type-B ultrasound ; abbr . for B型超聲 | B型超声 [B xing2 chao1 sheng1 ]

B超
CC-CEDict 200217
Traditional B超 Simplified B超
Pinyin B chao1
English B-mode ultrasonography ; prenatal ultrasound scan ; abbr . for B型超聲 | B型超声 [B xing2 chao1 sheng1 ]

B超檢查
HanDeDict 100318
Traditional B超檢查 Simplified B超检查
Pinyin B chao1 jian3 cha2
Deutsch Ultraschall-Untersuchung (u.E.) (S, Med )

B超檢查
HanDeDict 200217
Traditional B超檢查 Simplified B超检查
Pinyin B chao1 jian3 cha2
Deutsch Ultraschall-Untersuchung (S, Med )

Unicode 5.2
Character Definition theatrical plays , opera , drama
Pinyin JU4 Jyutping kek6 On GEKI KEKI GYAKU Kun HAGESHII Hangul Korean KUK Tang *ghiæk Viet kịch
Simplified U+5267

Unicode 5.2
Character Definition cut apart , split , chop
Pinyin PI1 PI3 Jyutping pek3 pek6 pik1 On HEKI HYAKU Kun SAKU TSUNZAKU Hangul Korean PYEK Tang pek

Unicode 5.2
Character Definition surname ; kill , destroy
Pinyin LIU2 Jyutping lau4 On RU RYUU Kun KOROSU Hangul Korean LYU Tang *liou
Simplified U+5218

Unicode 5.2
Character Definition sword , dagger , saber
Pinyin JIAN4 Jyutping gim3 On KEN Kun TSURUGI Hangul Korean KEM Tang *gi (u) æ̀m Viet kiếm
Simplified U+5251

Unicode 5.2
Character Definition amputate , cut off
Pinyin GUI4 Jyutping gui3 kui2 On KAI KE KATSU Kun TATSU Korean HOY KOY
Simplified U+523D

Unicode 5.2
Character Definition peaceful , harmonious
Pinyin XIE2 Jyutping hip6 On KYOU GYOU Kun KANAU AU Korean HYEP

Unicode 5.2
Character Definition whetstone ; grind , sharpen ; whet
Pinyin LI4 Jyutping lai6 On REI RAI RETSU RECHI Kun TO TOGU KOSURU Hangul Korean LYE Tang *liɛ̀i Viet lẹ
Simplified U+5389

Unicode 5.2
Character Definition chat , jaw , gossip , talk
Pinyin LAO2 Jyutping lou4 On TOU CHOU TA KOU KYOU ROU Kun KAMABISUSHII SAKEBU KOE Korean CHO Viet lao
Simplified U+5520

Unicode 5.2
Character Definition mirthful , happy ; interjection
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI I Kun IMASHIME YAHARAGU AA WARAHU Hangul Korean HUY Viet hi

Unicode 5.2
Character Definition used describe clarity of voice ; resonant
Pinyin LIAO2 LIAO4 Jyutping liu4 On REU RYOU Hangul Korean LYO Viet rêu

Unicode 5.2
Character Definition ridicule , deride , scorn , jeer at
Pinyin CHAO2 ZHAO1 Jyutping zaau1 On TOU CHOU Kun AZAKERU Hangul Korean CO Tang djau Viet trào

Unicode 5.2
Character Definition be silent , be quiet
Pinyin HEI1 MO4 Jyutping hei1 On BOKU MOKU KOKU Kun SHIZUKA DAMARU AGIMUKU Hangul Korean MWUK

Unicode 5.2
Character Definition mouth , lips
Pinyin ZUI3 Jyutping zeoi2 On SHI Kun KUCHIBASHI Hangul Korean CHWI Tang tziuɛ̌
Variant U+5480

Unicode 5.2
Character Definition rushing sound ; gush forward
Pinyin HUA1 HUA2 Jyutping jip6 waa1 waa4 On KA KE Kun KAMABISUSHI YAKAMASHII Hangul Korean HWA
Simplified U+54D7 Variant U+8B41

Unicode 5.2
Character Definition exhale ; blow out ; deep sigh ; hiss ; praise , flatter ; lie
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO Kun FUKU USO Hangul Korean HE Tang xiu xiù Viet hờ
Simplified U+5618

Unicode 5.2
Character Definition choke ; hiccup
Pinyin YE1 Jyutping jit3 On ITSU ETSU Kun MUSEBU Hangul Korean YEL Viet ế

Unicode 5.2
Character Definition burst
Pinyin PU1 Jyutping pok3 On BOKU

Unicode 5.2
Character Definition spurt , blow out , puff out
Pinyin PEN1 PEN4 Jyutping fan5 pan1 pan3 On FUN Kun FUKU HAKU Hangul Korean PWUN Tang pən Viet phún
Simplified U+55B7

Unicode 5.2
Character Definition neighing of a horse ; gravel voiced , husky throated ; ( Cant .) to hiccough
Pinyin SI1 XI1 Jyutping sai1 si1 On SEI Kun INANAKU Hangul Korean SI Tang *sei Viet

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3 On SHOU SHITSU Kun USOBUKU Hangul Korean SO Tang *sèu
Simplified U+5578 Variant U+5628

Unicode 5.2
Character Definition sigh in disapproval ; take small
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI KE GI Korean KI
Simplified U+53FD

Unicode 5.2
Character Definition porch ; courtyard ; steps leading
Pinyin CHI2 Jyutping ci4 On CHI JI Kun KIZAHASHI SU Hangul Korean CI Tang *djhi

Unicode 5.2
Character Definition high mound ; hilly countryside ; wasteland
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO Kun ATO Hangul Korean HE Tang kiu

Unicode 5.2
Character Definition increase , add to , augment
Pinyin ZENG1 Jyutping zang1 On ZOU SOU Kun MASU FUERU FUYASU Hangul Korean CUNG Tang *tzəng Viet tăng

Unicode 5.2
Character Definition grave , mound ; bulge ; bulging
Pinyin FEN2 Jyutping fan4 On FUN Kun HAKA Hangul Korean PWUN Tang *bhiən Viet phần
Simplified U+575F

Unicode 5.2
Character Definition fall down , drop , sink , go to ruin
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi6 On TSUI Kun OCHIRU Hangul Korean CHWU Tang *djhuì Viet truỵ
Simplified U+5760

Unicode 5.2
Character Definition fall , sink , let fall ; degenerate
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 fai1 On DA Kun KUZURE KUZUSU OCHIRU Hangul Korean THA Tang dhuɑ̌ Viet đoạ
Simplified U+5815

Unicode 5.2
Character Definition heap , mound , block of stone
Pinyin DUN1 Jyutping dan1 dan2 deon1 On TON Hangul Korean TON Viet đôn

Unicode 5.2
Character Definition tomb
Pinyin FAN2 Jyutping faan4 On HAN HON Kun TSUKA

Unicode 5.2
Character Definition red ; anger ; ire ; surname
Pinyin SHI4 Jyutping sik1 On SEKI SHAKU KAKU KYAKU Kun SAKAN IKARUSAMA Hangul Korean SEK HAK

Unicode 5.2
Character Definition enjoy ; play , amuse oneself
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun TANOSHIMU URESHII Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition elegant , refined ; skillful
Pinyin XIAN2 Jyutping haan4 On KAN Kun MIYABIYAKA Hangul Korean HAN
Simplified U+5A34

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , lovely , pretty , graceful
Pinyin CHAN2 Jyutping sim4 On SEN ZEN Kun HIKITSUNAGA MIUCHI Hangul Korean SEN Tang zhiɛn
Simplified U+5A75

Unicode 5.2
Character Definition charming , enchanting
Pinyin WU3 Jyutping mou4 mou5 On BU MU Kun KOBIRU MIMEYOI
Simplified U+59A9

Unicode 5.2
Character Definition seductive and loveable ; tender
Pinyin JIAO1 Jyutping giu1 On KYOU Kun NAMAMEKASHII Hangul Korean KYO Tang *gyɛu Viet kiều
Simplified U+5A07

Unicode 5.2
Character Definition graceful , charming , fascinating
Pinyin RAO3 RAO2 YAO3 Jyutping jiu4 On DEU NEU ZEU DAU EU KEU Kun WAZURUWASHII NAYAMU Hangul Korean YO
Simplified U+5A06

Unicode 5.2
Character Definition shanty , hut , shack
Pinyin LIAO2 Jyutping liu4 On RYOU Kun TSUKASA Hangul Korean LYO Tang leu
Variant U+F9BC

Unicode 5.2
Character Definition broad , wide ; spacious , vast
Pinyin KUAN1 Jyutping fun1 On KAN Kun HIROI YURUYAKA KUTSUROGU Hangul Korean KWAN Tang kuɑn Viet khoan
Simplified U+5BBD Variant U+5BDB

Unicode 5.2
Character Definition examine , investigate ; judge
Pinyin SHEN3 Jyutping sam2 On SHIN Kun TSUMABIRAKA Hangul Korean SIM Viet thẩm
Simplified U+5BA1

Unicode 5.2
Character Definition write ; draw , sketch ; compose
Pinyin XIE3 Jyutping se2 On SHA Kun UTSUSU Hangul Korean SA Tang *siǎ Viet tả
Simplified U+5199

Records 1 - 50 of 104 retrieved in 170 ms