Character residence, dwelling, home; grave Definition
ZHAI2 Pinyin zaak6 Jyutping TAKU On IE SUMAU YAKE Kun Hangul TAYK THAYK Korean *djhæk Tang
U+FA04 Variant

Character
ZHAI2 ZE2 Pinyin

Traditional Simplified
zhai2 Pinyin
residence English

宅女 Traditional 宅女 Simplified
zhai2 nu:3 Pinyin
female geek English female nerd English otaku girl English

宅子 Traditional 宅子 Simplified
zhai2 zi5 Pinyin
house English residence English

宅度假 Traditional 宅度假 Simplified
zhai2 du4 jia4 Pinyin
staycation English residential vacation English宅舍 Traditional 宅舍 Simplified
zhai2 she4 Pinyin
house English residence English

宅院 Traditional 宅院 Simplified
zhai2 yuan4 Pinyin
house English house with a courtyard English

Traditional Simplified
zhai2 Pinyin
to choose English to pick over English to pick out English to take out English to eliminate English


擇刺 Traditional 择刺 Simplified
zhai2 ci4 Pinyin
to pick out the bones in a fish English

擇日子 Traditional 择日子 Simplified
zhai2 ri4 zi5 Pinyin
to pick an auspicious day English

擇菜 Traditional 择菜 Simplified
zhai2 cai4 Pinyin
to pick the edible part of vegetables English

Traditional Simplified
Zhai2 Pinyin
surname Zhai English


Traditional Simplified
zhai2 Pinyin
Haus, Wohnung (u.E.) (S, Arch) Deutsch

宅地法 Traditional 宅地法 Simplified
zhai2 de5 fa3 Pinyin
Homestead Act (u.E.) (Rechtsw) Deutsch
宅子 Traditional 宅子 Simplified
zhai2 zi5 Pinyin
Haus, Wohnhaus (u.E.) (S) Deutsch

擇菜 Traditional 择菜 Simplified
zhai2 cai4 Pinyin
verlesen (u.E.) (V) Deutsch

Traditional Simplified
zhai2 Pinyin
Zhai (Eig, Fam) Deutsch

Literal
zhai2 Reading Pinyin zhe4 Reading Pinyin タク Reading On Nanori たか Nanori たけ Nanori Nanori やけ Nanori taeg Reading Korean daeg Reading Korean Reading Korean Reading Korean
home Meaning house Meaning residence Meaning our house Meaning my husband Meaning domicile Meaning fr maison Meaning fr résidence Meaning fr notre maison Meaning fr mon mari Meaning fr hogar Meaning es casa Meaning es residencia Meaning es marido propio Meaning es casa Meaning pt lar Meaning pt residência Meaning pt nossa casa Meaning pt meu marido Meaning pt

Literal
ze2 Reading Pinyin zhai2 Reading Pinyin タク Reading On えら. Reading Kun taeg Reading Korean Reading Korean
choose Meaning select Meaning elect Meaning prefer Meaning choisir Meaning fr sélectionner Meaning fr élire Meaning fr préférer Meaning fr elegir Meaning es seleccionar Meaning es escoger Meaning es escolher Meaning pt selecionar Meaning pt eleger Meaning pt preferir Meaning pt

Literal
ze2 Reading Pinyin zhai2 Reading Pinyin タク Reading On えら. Reading Kun taeg Reading Korean Reading Korean
select Meaning choose Meaning pick out Meaning

Literal
di2 Reading Pinyin zhai2 Reading Pinyin ケキ Reading On ジャク Reading On タク Reading On タイ Reading On きじ Reading Kun jeog Reading Korean chaeg Reading Korean
surname Meaning kind of pheasant Meaning


Records 1 - 30 of 30 retrieved in 932 ms