JMdict 200217
Word
Reading
Translation dut materiaal ; gereedschap ; gerei ; uitrusting ; boedel {i .h.b.} ; uitzet ; ingrediënt {cul .} ; metgezel ; partner ; gezellin {i .h.b.} ; gade ; gevolg {貴人の} ; dienaar ; gezelschap ; gezelschapsheer {i .h.b.} ; gezelschapsdame ; kledingstukken ; pastel ; gestolen geld {Jap . Barg .} ; turf {Barg .} ; voor een set kledingstukken {maatwoord ; ensembles ; wapenrusting ; stel instrumenten ; schotels etenswaar} ; voor inrō {maatwoord ; draagschrijnen} ; voor draagstoelen} {maatwoord ; voor zadels} {maatwoord ; voor boogschuttershandschoenen} {maatwoord ; voor bidsnoeren {maatwoord ; paternosters} ; voor kammen} {maatwoord ; assorteren ; toerusten ; equiperen ; stofferen ; gereedschap ; materiaal ; instrumentarium ; omstandig verslag ; gedetailleerd Translation hun eszköz ; fasz ; segédeszköz ; szerszám Translation spa contador para armaduras ; juegos o colecciones de
Translation eng tool ; means ; ingredients ( added to soup , rice , etc .) ; counter for sets of armor , utensils , furniture , etc . Translation ger Werkzeug ; Hilfsmittel ; Mittel ; Maßnahmen ; Zutat ; Einlage ( in einen Suppe ) ; Pigment für Farbe ; Gatte ; Ehefrau ; Partner ; Spielpartner ; Gegenspieler ; Zählwort für Sätze , Garnituren etc . Translation fre ingrédients ; moyens ; numéral pour armures , costumes , meubles ; outils Translation rus 1) орудие ( чего-л .), средство , инструмент ; делать орудием ( чего-л .), использовать ( для чего-л .) {…の~とする} ; 2) приварок ( для супа ) ; 3) ( счётный суф . для доспехов ; ср .) ぐする
揃える
JMdict 200217
Word 揃える
Reading そろえる
Translation dut ( tot een geheel ) samenbrengen ; ( een complete verzameling ~) bijeenbrengen ; de ~) bijeenzoeken ; volledig verzamelen ; assorteren ; bij elkaar krijgen ; bijeenhalen ; een volledige collectie ~ aanleggen ; in orde schikken ; op volgorde leggen ; ordenen ; rangschikken ; klaarzetten {i .h.b.} ; netjes achterlaten {i .h.b.} ; uniformeren ( qua ~) ; gelijk ( vormig ) maken ; harmoniseren ; juist stellen ; drukk .} uitvullen {i .h.b.; ; uitlijnen {i .h.b.} ; stroomlijnen {fig .} ; completeren ; volledig ; voltallig maken ; vervolledigen ; aanvullen Translation hun megegyezik Translation slv zbrati {vse potrebščine , ves pribor , ljudi ipd .} ; urediti ; pripraviti Translation spa unir ; reunir ; completar
Translation eng to collect ; to gather ; to get together ; to complete (a collection ) ; to arrange ; to put in order ; to prepare ; to get ready ; to make uniform ; to make even ; to match Translation ger etw . gleich machen ; anpassen ; aufeinander abstimmen ; in die gleiche Form bringen ; in Übereinstimmung bringen ; über einen Kamm scheren ; in einer Reihe nebeneinander stellen ; an einem Ort versammeln ; komplett haben ; vervollständigen ; ergänzen ; zusammenstellen ; in Ordnung bringen ; bereitlegen Translation fre collecter ; rassembler ; réunir ; compléter ( une collection ) ; organiser ; mettre en ordre ; ranger ; préparer ; uniformiser ; égaliser ; faire correspondre ; assortir Translation rus 1) подбирать ( комплект или что-л . по какому-л . признаку ) ; 2) расставлять в порядке ( напр . по парам ) ; 3) ( делать согласованно :)

Records 1 - 5 of 5 retrieved in 142 ms