Unicode 5.2
Character Definition soldier ; servant ; at last , finally
Pinyin ZU2 CU4 Jyutping cyut3 zeot1 On SOTSU Kun NIWAKA OWARU TSUINI Hangul Korean COL Tang *tzuət tsuət tzuit Viet tốt
Variant U+5346

𡄰
Unicode 5.2
Character 𡄰
Viet tốt

𡨧
Unicode 5.2
Character 𡨧
Viet tốt

𨃍
Unicode 5.2
Character 𨃍
Viet tọt

Unicode 12.1
Character Definition soldier ; servant ; at last , finally
Pinyin Jyutping cyut3 zeot1 On SOTSU Kun NIWAKA OWARU TSUINI Hangul : 0E Korean COL Tang *tzuət tsuət tzuit Viet tốt
Variant U+5346

𡄰
Unicode 12.1
Character 𡄰
Viet tốt

𡨧
Unicode 12.1
Character 𡨧
Viet tốt

𨃍
Unicode 12.1
Character 𨃍
Viet tọt


ブチ殺す
JMdict 100319
Word ブチ殺す
Reading ブチころす
Translation eng to kill by hitting Translation ger totschlagen ; tot machen

速く
JMdict 100319
Word 早く ; 速く
Reading はやく
Translation eng early ; soon ; quickly ; swiftly ; rapidly ; fast Translation ger früh ; schnell ; flink ; flott Translation fre rapidement ; tôt ; vite Translation rus быстро ; рано

早朝
JMdict 100319
Word 早朝
Reading そうちょう
Translation eng early morning Translation ger früher Morgen Translation fre tôt le matin

速い
JMdict 100319
Word 早い ; 速い ; 疾い ; 捷い
Reading はやい
Translation eng fast ; quick ; hasty ; brisk ; early ( in the day , etc .) ; premature ; ( too ) soon ; not yet ; ( too ) early ; easy ; simple ; quick Translation ger früh ; frühzeitig ; frühmorgens ; verfrüht ; vor der Zeit Translation fre rapide ; tôt Translation rus быстрый ; ранний
Crossref 手っ取り早い

昼下がり
JMdict 100319
Word 昼下がり
Reading ひるさがり
Translation eng early afternoon Translation ger früher Nachmittag Translation fre tôt dans l'après midi

亡い
JMdict 100319
Word 亡い
Reading ない
Translation eng dead Translation ger gestorben ; verstorben ; tot Translation fre décédé ; mort
Crossref 無い

早早
JMdict 100319
Word 早々 ; 早早
Reading そうそう ; はやばや
Translation eng early ; all in good time ; quickly ; promptly ; just- ( opened , started , etc .) Translation ger Eile ; Hast ; Frühzeitigkeit ; Unverzüglichkeit ; Sofortigkeit Translation fre rapidement ; tôt

倒斃
HanDeDict 100318
Traditional 倒斃 Simplified 倒毙
Pinyin dao3 bi4
Deutsch tot umfallen , verenden ( vonTieren ) (u.E.) (V)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin du2
Deutsch tot geboren , totgeboren [ alt ] (u.E.)

隱瞞
HanDeDict 100318
Traditional 隱瞞 Simplified 隐瞒
Pinyin yin3 man2
Deutsch verbergen , verhehlen (u.E.) (V) ; verheimlichen , verbergen (u.E.) (V) ; verkleiden (u.E.) (V) ; tot ; schweigen w. (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jin4 Reading On キン ; コン Reading Kun ちか .い Nanori おう ; おお ; この Reading Korean geun Reading Korean
Meaning near ; early ; akin ; tantamount Meaning fr près ; tôt ; proche ; équivalent à Meaning es cerca ; cercano Meaning pt perto ; cedo ; consangüíneo ; equivalente

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zao3 Reading On ソウ ; サッ Reading Kun はや .い ; はや ; はや- ; はや . まる ; はや . める ; さ- Nanori さか ; さわ ; そ ; わ Reading Korean jo Reading Korean
Meaning early ; fast Meaning fr tôt ; rapide Meaning es temprano ; rápido ; pronto ; apresurarse ; precipitarse ; acelerar Meaning pt cedo ; rápido


キッチリ
JMdict 200217
Reading きっちり ; キッチリ
Translation dut tot in de puntjes ; keurig ; netjes ; perfect ; stipt ; precies ; exact ; juist ; punctueel ; klokslag ; op de minuut af Translation hun szorosan Translation slv natančno Translation spa exacto ; perfecto
Translation eng exactly ; precisely ; punctually ; on the dot ; closely ; tightly ; ( fitting ) perfectly ; properly ; without fail Translation ger pünktlich ; auf die Minute ; genau ; haargenau ; exakt ; richtig ; genau ; korrekt ; akkurat ; exakt ; ohne Rest ; ohne Bruch Translation fre à coup sûr ; sans faute Translation rus точно , в самый раз

じゃ
JMdict 200217
Reading じゃあ ; じゃ
Translation dut dan ; dus ; nou ( dan ) ; in dat geval ; als het zo zit ; als dat zo is ; nu goed ; okay dan ; wel ; nou ( dan ) ; welnu ; ziezo ; zo {inform . ; ter uitdrukking van de aanvang of beëindiging van een handeling} ; dag ; dááág ; de groeten ; nou tot ziens ; gegroet ; tot kijk ; tot spoedig ; tot gauw ; tot later ; doei {inform .} ; tsjuus {inform .} ; de mazzel {inform .} ; doeg {inform .} ; tabee {inform .} ; adé {inform .} ; aju {inform .} ; ajuus {inform .} ; saluut ( jes ) afscheidsgroet {inform .} {als ; gevolgd door ne ね} ; dan ; dus ; nou ( dan ) ; in dat geval ; als het zo zit ; als dat zo is ; nu goed ; okay dan ; wel ; nou ( dan ) ; welnu ; ziezo ; zo ; in ; te {inform . ; m.b.t. een plaatsaanduiding} ; qua ; inzake ; voor ( zover ) ; wat ~ betreft ; wat ~ aangaat ; als het op ~ aankomt ; waar het ~ betreft ; als het op ~ aankomt {inform .} ; afgaande op ; naar ~ te oordelen ; volgens ~ {inform .} ; bij {regen enz .} ; met ; voor {zo'n luttel bedrag enz .} {inform . ; m.b.t. beding} ; me dunkt ; dat ~ {elliptisch voor de informele uitgang ja nai n darō ka じゃないんだろうか} ; van de informele negatieve constructie ~ ja nai ~じゃ (~) ない ; blijft onvertaald} {onderdeel ; dag ; dááág ; tot ziens ; tot kijk ; doei ; tsjuus ; doeg {als afscheidsgroet ; gevolgd door ne ね} ; partikel} {…~} {voorwaardelijk ; ( tijdruimte {…~} {nadrukpartikel ; instrumentalis )} ; partikel} {…~} {voorwaardelijk ; flexiemorfeem} {predicatief ; uitdrukkend flexiemorfeem} {~…} {hoedanigheid ; flexiemorfeem} {…~} {vragend ; uitdrukkend flexiemorfeem} {ironie ; honoratief flexiemorfeem} {……て~} {licht Translation hun helyesen Translation slv no torej ; No , če je pa tako Translation spa bueno ... ; bueno , entonces ... ; combinación de las partículas 'de' y 'wa'
Translation eng be ; is ; then ; well ; so ; well then Translation ger also dann ; also ; nun ; dann Translation fre bien ; bon ; alors ; dans ce cas ; combinaison des particules « de » et « wa » ; simple copule Translation rus 1) ( см .) では【では】 ; 2) ( прост . форма связки ) だ
Crossref だ・1 ; では
はい
JMdict 200217
Reading はい
Translation dut ja ; jawel ; jazeker ; inderdaad ; begrepen ; okay ; o.k. ; in orde ; akkoord ; tot uw orders {scheepv .} ; aanwezig ; present {bij naamafroeping} ; alstublieft ; hier ; voilà ; ziehier ; nou ; o.k. ; wel ; zo {om aandacht te trekken} Translation hun igenis Translation slv da , ja , razumem ( formalna pritrdilnica )
Translation eng yes ; that is correct ; understood ; I see ; OK ; okay ; present ; here ; pardon? ; what's that? ; come again? ; now ; here ; here you go ; giddy-up ; giddap Translation ger Ja! ; Bitte schön! Translation fre oui ; c'est exact ; j'ai compris ; d'accord ; OK ; présent ; ici ; pardon ? ; comment ? ; hue ( cheval ) ; au galop Translation rus 1) да , так , слушаю{сь} ; хорошо ; здесь ( при перекличке ) ; 2) ну , послушайте!


アデュー
JMdict 200217
Reading アデュー
Translation dut adieu ; vaarwel ; tot ziens Translation hun istenhozzád Translation spa adiós ( fre : adieu )
Translation eng adieu ; goodbye Translation ger Adieu Translation rus (( фр .) adieu ) до свидания! , прощай{те}!

ストップ
JMdict 200217
Reading ストップ
Translation dut stoppen ; tot een eind komen ; ophouden ; tot stilstand komen ; tot staan komen ; stilhouden ; blijven stilstaan ; halt houden ; stilvallen ; zich inhouden ; stopzetten ; beëindigen ; een eind maken aan ; ophouden met ; tot stilstand brengen ; tot staan brengen ; stilleggen ; laten stilstaan ; staken ; stop ; halt ; eind ; einde ; beëindiging ; stopplaats ; halte ; halteplaats Translation slv zaustavitev ; stop ; ustaviti ; ustavitev Translation spa ( eng : stop ) parada ; alto ; cese Translation swe hejda
Translation eng stop Translation ger stoppen ; Stop Translation fre arrêt ; stop Translation rus (( англ .) stop ) остановкаJMdict 200217
Word ; ; 為め
Reading ため
Translation dut belang ; behoeve ; bestwil ; voordeel ; profijt ; voor ; ten behoeve van ; ten dienste van ; ten gerieve van ; ten voordele van ; -halve ; ter ere van voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; om ; tot ; opdat ; ter wille van ; omwille van ; teneinde ; met het oog op ; met het doel ; het idee ; de bedoeling ; het oogmerk om {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; wegens ; door ; bij ; vanwege ; uit ; om reden dat ; aangezien ; omdat ; tengevolge van ; ingevolge ; als gevolg van ; krachtens ; op grond van ; uit hoofde van ; doordat ; alzo {veroud .} ; doordien {arch .} ; dankzij {i .h.b.} ; te wijten aan voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; met betrekking tot ; in verband met {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} Translation hun alkalmas ; előny ; érvényes ; haszon ; ; kedves ; megfelelő ; jótétemény ; boldogulás ; -nak ; -nek ; -ni Translation spa bien ; beneficio ; ventaja ; bienestar ; por ; a fin de ; para ; a causa de ; propósito ; objetivo ; consecuencia ; resultado ; efecto ; en relación ; sobre
Translation eng good ; advantage ; benefit ; welfare ; sake ; purpose ; objective ; aim ; consequence ; result ; effect ; affecting ; regarding ; concerning Translation ger um zu ; damit ; wegen ; aufgrund ; Wohl ; Nutzen Translation fre bien ; avantage ; bénéfice ; bien-être ; but ; objectif ; conséquence ; résultat ; effet ; à propos de ; concernant Translation rus 1): {…の~{に}} для , ради ( кого-чего-л .); ( после гл . в 3-й основе ) для того , чтобы ; A氏のため送別会が開かれる состоится банкет в честь г-на А ; 2) {…の~} из-за , вследствие ( чего-л .), благодаря ( чему-л .); ( после гл .) из-за ( вследствие того , что )… ; 3) ( связ .) польза , интересы ; ( ср .) おためごかし
Crossref 為に・1

育つ
JMdict 200217
Word 育つ
Reading そだつ
Translation dut opgroeien ; groeien ; groot ; volwassen worden ; wassen ; tot wasdom komen ; opwassen {veroud .} ; zich ontwikkelen ; zich ontplooien ; uitgroeien Translation hun ; növekszik Translation slv (z) rasti Translation spa crecer ( se ) ( ej . niño ) ; educarse
Translation eng to be raised (e.g. child ) ; to be brought up ; to grow ( up ) Translation ger aufwachsen ; wachsen ; heranwachsen ; groß werden ; erwachsen werden ; aufziehen ; großziehen ; erziehen ; ausbilden Translation fre être élevé ( par ex . pour un enfant ) ; grandir Translation rus 1) расти ; 2) воспитываться
Records 1 - 50 of 411 retrieved in 1462 ms