𧋾
Unicode 5.2
Character 𧋾
Viet ộp

𧋾
Unicode 12.1
Character 𧋾
Viet ộp

Unicode 5.2
Character Definition nervous , fearful
Pinyin XIN3 Jyutping sam2 On SHIN Kun OSORERU Korean SIM CHIM
Cangjie Input Code OP

Unicode 5.2
Character Definition change , convert , reform ; -ize
Pinyin HUA4 HUA1 Jyutping faa3 On KA KE Kun BAKERU KAWARU BAKASU Hangul Korean HWA Tang *xuɑ̀ Viet hoá
Cangjie Input Code OP

オプアート
JMdict 100319
Reading オプアート
Translation eng op art ; optical art Translation ger {bild . Kunst} Op-Art

オップアート
JMdict 100319
Reading オップアート
Translation eng op art ; optical art

Unicode 12.1
Character Definition nervous , fearful
Pinyin xǐn Jyutping sam2 On SHIN Kun OSORERU Korean SIM CHIM
Cangjie Input Code OP

Unicode 12.1
Character Definition change , convert , reform ; -ize
Pinyin huà Jyutping faa3 On KA KE Kun BAKERU KAWARU BAKASU Hangul : 0E Korean HWA Tang *xuɑ̀ Viet hoá
Cangjie Input Code OP
キッカリ
JMdict 200217
Reading きっかり ; キッカリ
Translation dut duidelijk ; goed waarneembaar ; precies ; exact ; stipt ; klokslag ; op de minuut af Translation hun pontosan Translation spa exactamente ; en punto
Translation eng punctually ; exactly on time ; exactly ; just ; precisely Translation ger exakt ; genau ; Punkt … ; pünktlich Translation fre exactement ; juste ; précisément ; ponctuel ; exactement à l'heure Translation rus ( разг .) точно , ровно , как раз
Crossref かっきり・2 ; かっきり・1

キッチリ
JMdict 200217
Reading きっちり ; キッチリ
Translation dut tot in de puntjes ; keurig ; netjes ; perfect ; stipt ; precies ; exact ; juist ; punctueel ; klokslag ; op de minuut af Translation hun szorosan Translation slv natančno Translation spa exacto ; perfecto
Translation eng exactly ; precisely ; punctually ; on the dot ; closely ; tightly ; ( fitting ) perfectly ; properly ; without fail Translation ger pünktlich ; auf die Minute ; genau ; haargenau ; exakt ; richtig ; genau ; korrekt ; akkurat ; exakt ; ohne Rest ; ohne Bruch Translation fre à coup sûr ; sans faute Translation rus точно , в самый раз

グッスリ
JMdict 200217
Reading ぐっすり ; グッスリ
Translation dut ( van slaap ) diep ; vast {~眠る} ; diep slapen ; slapen als een roos ; os ; blok ; marmot ; op twee {Belg .N.} ; beide ; allebei de oren slapen Translation spa profundamente ( dormir )
Translation eng soundly ( sleeping ) ; fast ( asleep ) Translation ger tief schlafend Translation fre à poings fermés ; dormir d'un sommeil profond Translation rus ( ономат .:) ぐっすり眠る крепко ( сладко ) спать


斯う
JMdict 200217
Word 斯う
Reading こう
Translation dut zo ; op deze wijze Translation hun ilyen ; olyan Translation spa de esta manera ; así ; tal ; pausa verbal
Translation eng in this way ; thus ; such ; uh ... Translation ger so ; auf diese Weise ; in dieser Weise ; wie dies ; wie folgt Translation fre comme ceci ( utilisé pour quelque chose ou quelqu'un proche du locuteur , y compris lui-même , ou à propos de ses opinions ) ; ainsi ; de cette façon ; euh ... ( interjection utilisée comme une pause verbale ) Translation rus : {~して} так , таким образом ; такой {~した}
Crossref 然う・1 ; ああ ; 如何・どうこんなに
JMdict 200217
Reading こんなに
Translation dut zo veel ; zo groot ; zozeer ; in zulke mate ; in die mate ; zo ; op deze manier ; op deze wijze Translation hun akként ; annyira ; ennyire ; ilyen ; olyan ; tehát ; úgy ; úgyhogy Translation slv toliko ; tako zelo Translation spa así ; tan ; a tal grado
Translation eng so ; like this ; in this way Translation ger so ; so sehr ; wie dies Translation fre ainsi ; comme ça ; comme ceci ; de cette façon Translation rus так
Crossref こんな


しゃがむ
JMdict 200217
Reading しゃがむ
Translation dut hurken ; neerhurken ; zich in hurkzit zetten ; op z'n hurken gaan zitten Translation hun csücsül ; kucorog Translation slv klečeplaziti Translation spa sentarse en cuclillas ; acuclillarse ; agacharse
Translation eng to squat ; to crouch Translation fre s'accroupir


ズラッと
JMdict 200217
Reading ずらっと ; ズラッと
Translation dut achter elkaar ; op een rij ; in een rij aan elkaar ; met een rij ; rijen erlangs ; bumper bumper aan {車が} Translation spa en fila ; en hilera
Translation eng in a line ; in a row Translation ger in einer Reihe ; in einer Linie
Crossref ずらり

せめて
JMdict 200217
Reading せめて
Translation dut op z'n minst ; minstens ; minimaal ; wel ; toch even ; ten minste ; allicht ; op z'n best ; hooguit ; hoogstens ; in het beste geval ; maximaal Translation hun legalább Translation slv najbolj ; najmanj Translation spa por lo menos
Translation eng at least ; at most Translation fre au moins ; au plus Translation rus по крайней ( по меньшей ) мере ; хотя бы ; не больше чем ; самый малый , крошечный {~の}其れで
JMdict 200217
Word 其れで
Reading それで
Translation dut daarmee ; ( en ) dus ; zodoende ; bijgevolg ; ( en ) daardoor ; derhalve ; daarom ; vandaar ; dientengevolge ; om die reden ; op grond daarvan ; en toen? ; en dan? ; en vervolgens? ; wel ; wat dan? Translation hun ennek következtében Translation spa y ; por lo tanto ; debido a eso Translation swe och ; därför
Translation eng and ; thereupon ; because of that Translation ger also ; daher ; deshalb ; demzufolge ; so dass ; und ; und dann Translation fre et ; alors ; c'est pour cela que

其れに
JMdict 200217
Word 其れに
Reading それに
Translation dut daarbij ; daarenboven ; bovendien ; daarnaast ; wat meer is ; ( en ) tevens ; op de koop toe ; voorts ; verder ; daarbij komt nog dat ; en ook ( nog ) Translation hun amellett ; azonkívül ; ezenkívül ; ráadásul Translation spa además
Translation eng besides ; in addition ; also ; moreover Translation ger darüber hinaus ; außerdem ; dazu noch Translation fre de plus ; en outre ; par ailleurs ; également ; aussi

高が
JMdict 200217
Word 高が
Reading たかが
Translation dut hoogstens ; hooguit ; op z'n best ; slechts ; louter ; enkel ; alleen maar ; niet meer dan
Translation eng only ; merely ; just ; at most ; no more than Translation ger nur ; bloß Translation rus ( см .) たか【高】3 ; ( прост .) самое большее ; всего-навсего

だから
JMdict 200217
Reading だから
Translation dut daar ; omdat ; want ; aangezien ; nu dat ; doordat ; wegens ; door ; vanwege ; tengevolge van ; als gevolg van ; ( en ) dus ; bijgevolg ; daarom ; dientengevolge ; zodoende ; vandaar ; op grond daarvan ; daardoor ; om die reden ; derhalve Translation hun akként ; annyira ; ennyire ; így ; olyan ; úgy ; úgyhogy ; ennek következtében Translation slv zato ; zaradi tega Translation spa ( por eso ; por tanto ; por consiguiente
Translation eng so ; therefore ; accordingly ; consequently ; on those grounds ; that is why ; for that reason Translation ger deshalb ; daher ; also ; darum ; demnach ; somit ; da ; denn ; weil Translation fre donc ; par conséquence Translation rus ( союз ) (( не смешивать с) …да кара , ( см .) からI ) поэтому
Crossref ですからですから
JMdict 200217
Reading ですから
Translation dut derhalve ; ( en ) dus ; daarom ; bijgevolg ; vandaar ; zodoende ; om die reden ; op grond daarvan ; dientengevolge ; uit dien hoofde ; doordat ; omdat {inform .} ; daar ; aangezien {form .} ; doordien {arch .} Translation hun ennek következtében Translation slv zato ; zaradi tega Translation spa por eso ; por tanto ; por consiguiente
Translation eng so ; therefore Translation ger deshalb ; daher ; also ; darum ; demnach ; somit ; da ; denn ; weil Translation fre donc ; ainsi ; par conséquent Translation rus ( союз ) поэтому
Crossref だから

JMdict 200217
Reading
Translation dut alvorens {…ぬ~} ; voordat ; wanneer ; toen ; een partner of voorwerp van betrokkenheid aan} met {…~} {duidt ; samen met ; {…~} {aanhalingspartikel} ; een vergelijkingsbasis aan} {…~} {duidt ; een resultaat aan} {…~} {duidt ; een bijwoordelijke verbinding tot stand} {…~} {brengt ; een bovengrens aan} {…~…ない} {duidt ; {arch .} {…~…~} {nadrukpartikel} ; handelingen die gelijktijdig of achtereenvolgend gebeuren} wanneer {…~} {verbindt ; bij ; een consecutief verband uit} {…~} {drukt ; een voorwaarde uit} als {…~} {drukt ; indien ; {…う ; まい~} {drukt toegeving uit} al ; ook al ; of het nu … ( of niet ) ; toegeving uit} {…~} {drukt ; een aanloop naar het onderwerp} {…~} {vormt ; to {= 20e letter van het Japanse alfabet ; 7e letter van het iroha-alfabet} ; zus ; op zo'n wijze ; partikel} en {nevenschikkend Translation hun és ; ha ; meg ; mintha Translation slv in , ter {za vezanje samostalnikov} Translation spa si ; cuando ; y ; con ; partícula usada para citar ( habla , pensamientos , etc .) ; peón promovido ( shogi )
Translation eng if ; when ; and ; with ; particle used for quoting ( with speech , thoughts , etc .) ; promoted pawn ; ? Translation ger und ; sowie ; oder ; mit ; zusammen mit ; gemeinsam mit ; gegen ; wenn ; falls ; als ; auch wenn ; immer wenn Translation fre si ; dans le cas ; quand ; et ; avec ; particule utilisée pour citer ( discours , pensée , etc .) ; pion promu ; indique une question ( en fin de phrase ) Translation rus ( союз ) ; 1) ( между сущ .) и ; 2) ( подчинительный союз :) а) когда ; в) ( перед гл . мысли , речи , письма ) что ; 2) ( после гл . буд . вр .) пусть , хотя бы
Crossref と金 ; って・1


迚も
JMdict 200217
Word 迚も
Reading とても ; とっても
Translation dut heel ; erg ; zeer ; zwaar ; sterk {overdreven enz .} ; uiterst ; aller- ; dood- ; oer- ; bloed- ; in- ; hartstikke ; vreselijk ; uitermate ; ontzettend ; verschrikkelijk {slecht enz .} ; afschuwelijk {vervelend enz .} ; ijzig {kalm enz .} ; bar {vervelend enz .} ; stom {vervelend enz .} ; criant {vervelend enz .} ; gruwelijk {vervelend enz .} ; bitter {arm enz .} ; crimineel {koud enz .} ; gruwzaam {kil enz .} ; fantastisch {goedkoop enz .} ; geweldig {goed enz .} ; ontiegelijk {rijk enz .} ; gemeen {koud enz .} ; drommels {goed enz .} ; verdomd {handig enz .} ; machtig {mooi enz .} ; duivels {ingewikkeld enz .} ; verbazend {veel enz .} ; ijselijk {lelijk enz .} ; verduiveld {aardig enz .} ; mirakels {gelukkig enz .} ; allemachtig {interessant enz .} ; formidabel {goed enz .} ; ellendig {heet enz .} ; moorddadig {goed enz .} ; reusachtig {aardig enz .} ; reuze {veel enz .} ; ontzaglijk {veel enz .} ; vervaarlijk {groot enz .} ; kolossaal {groot enz .} ; onwijs {hard enz .} ; enorm ; schreeuwend {duur enz .} ; stinkend {jaloers enz .} ; danig ; volslagen ; faliekant ; {inform . ; veroud .} verhipt {warm enz .} ; bedroevend {~少ない} ; geenszins ; volstrekt niet ; hoegenaamd niet ; bepaald niet ; helemaal niet ; lang niet ; absoluut niet ; ten enenmale niet ; om de drommel niet ; in het geheel niet ; niet in het minst ; in geen geval ; in geen enkel opzicht ; in genen dele ; op geen stukken na ; bijlange ( na ) niet {i .c.m. negatie} Translation hun igen ; borzasztóan ; irtózatosan ; rettenetesen ; szörnyen Translation spa mucho ; muchísimo ; extremadamente
Translation eng very ; awfully ; exceedingly ; ( not ) at all ; by no means ; simply ( cannot ) Translation ger sehr ; recht ; höchst ; überaus ; beträchtlich ; schrecklich ; überhaupt nicht ; gar nicht ; durchaus nicht ; unmöglich ; auf keinen Fall ( mit Verneinung ) Translation fre très ; vraiment ; excessivement ; ( pas ) du tout ; absolument pas ; absolument impossible Translation rus оченьどうにか
JMdict 200217
Reading どうにか
Translation dut enigszins iets ; ietwat {veroud .} ; op de een of andere manier ; wijze ; hoe dan ook ; ergens ; min of meer ; enigszins ; op welke wijze dan ook Translation hun így vagy úgy Translation slv nekako ; tako ali drugače Translation spa de alguna manera
Translation eng in some way or other ; one way or another ; somehow ; only just ; barely Translation fre d'une façon ou d'une autre Translation rus как-нибудь

どうも
JMdict 200217
Reading どうも
Translation dut hoe dan ook ; echt ; heus ; werkelijk ; ergens ; op de een of andere manier ; op de een of andere wijze ; toch ; nogal ; voorzeker ; echt niet ; heus niet ; werkelijk niet ; er is geen ~ aan ; dat is geen manier van ~ {i .c.m. negatie} ; bedankt ; dank ; dank je ( wel ) ; excuus ; sorry ; pardon ; het spijt me ; neem me niet kwalijk Translation hun hála ; köszönet ; köszönöm ; nagyon ; sokkal ; igazi ; valóságos Translation slv nekako ; hvala {kratko za どうも ありがとう} ; oprostite {kratko za どうもすみません} Translation spa ¡gracias!
Translation eng thank you ; thanks ; much ( thanks ) ; very ( sorry ) ; quite ( regret ) ; quite ; really ; mostly ; somehow ; in spite of oneself ; try as one might ; no matter how hard one may try ( to , not to ) ; greetings ; hello ; goodbye Translation ger sehr ; ziemlich ; irgendwie ; Bitte sehr! Translation fre merci ; merci beaucoup ; toutes mes excuses ; tout à fait ; vraiment ; surtout ; d'une manière ou d'une autre ; malgré soi ; peu importe les efforts pour ( on ne parvient pas à faire ) ( avec un verbe négatif ) ; peu importe les efforts contre ( on finit par le faire ) ( avec un verbe affirmatif , en part . -shimau ) ; salutations ; bonjour ; salut ; au revoir Translation rus 1) очень , весьма ; (с отриц .) никак ; 2) действительно , в самом деле ; 3) что-то , как-то
Crossref どうも有難う ; どうしても・1

どうやって
JMdict 200217
Reading どうやって
Translation dut hoe ; op welke wijze ; met welk middel Translation slv na kakšen način ; kako Translation spa cómo ; de qué modo
Translation eng how ; in what way ; by what means Translation ger wie ; in welcher Weise ; wodurch Translation rus каким образом
Crossref 如何して・どうして・1


に於ける
JMdict 200217
Word に於ける
Reading における
Translation dut in {場所~} ; op {学校~} ; tijdens {正午~} ; onder {日本人~} ; bij
Translation eng in ; at ; on ; as for ; regarding ; with regards to


に就て
JMdict 200217
Word に就いて ; に就て ; に付いて
Reading について
Translation dut omtrent ~ ; over ~ ; betreffende ~ ; met betrekking tot ~ ; in verband met ~ ; aangaande ~ ; wat betreft ~ ; ten aanzien van ~ ; op het punt van ~ ; langs ~ ; aan de zijde van ~ ; naast ~ ; met ~ ; in gezelschap van ~ ; onder {begeleiding van ~} ; voor ~ ; à ~ ; per ~ Translation hun vonatkozólag ; hosszában Translation swe om ; gällande
Translation eng concerning ; regarding ; per (e.g. 100 yen per person ) ; for every

んで
JMdict 200217
Reading ので ; んで
Translation dut een reden {…~} {geeft ; oorzaak ; grond ; beweegreden} doordat ; door ; omdat ; om ; aangezien ; daar ; nu ; om reden van ; vanwege ; wegens ; uit ; als gevolg van ; tengevolge van ; op grond van ( het feit dat ) ; dewijl {arch .} ; wijl {arch .} ; naardien {arch .} ; doordien {arch .} ; nademaal {arch .} ; verbindingsconstructie} {substituerende Translation hun miután ez a helyzet Translation spa a causa de ; porque ; ya que ; puesto que ; como
Translation eng that being the case ; because of ... ; the reason is ... ; given that ... Translation ger da ; weil Translation rus ( союз ) так как , из-за того того что , ввиду что…

Records 1 - 50 of 897 retrieved in 1449 ms