パラ
JMdict 100319
Reading パーラー ; パラ
Translation eng parlor ; parlour ; para- Translation ger Salon

パラ
JMnedict 100319
Reading パラ Romaji Park ( Brazil ) ; Palla ; Parra

パラ
JMdict 200217
Reading パラ
Translation eng para- ; Paralympics Translation ger Para… ; para…
Crossref パラリンピック

パラ
JMnedict 200217
Reading パラ Romaji Park ( Brazil ) ; Palla ; Parra


パラゴム
JMdict 100319
Reading パラゴム
Translation eng Para rubber

パラデミナス
JMnedict 100319
Reading パラデミナス Romaji Para de Minas

帕拉
HanDeDict 100318
Traditional 帕拉 Simplified 帕拉
Pinyin pa4 la1
Deutsch Pará (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shang4 ; shang3 Reading On ジョウ ; ショウ ; シャン Reading Kun うえ ; -うえ ; うわ- ; かみ ; あ. げる ; -あ . げる ; あ. がる ; -あ . がる ; あ. がり ; -あ . がり ; のぼ .る ; のぼ .り ; のぼ . せる ; のぼ .す ; よ.す Nanori あおい ; あげ ; い ; か ; かき ; かず ; かん ; こう ; のぼり ; ほつ Reading Korean sang Reading Korean
Meaning above ; up Meaning fr au-dessus ; haut ; monter ; donner ( je te donne ) Meaning es arriba ; encima ; parte superior ; cima ; superficie Meaning pt acima ; para cima ; sobre ; subir ; galgar ; em cima ; escalar

てんで
JMdict 200217

に取って
JMdict 200217
Word に取って
Reading にとって
Translation dut voor … ; voor wat betreft ; voor wat aangaat Translation hun -ba ; -be ; -hez ; -hoz ; -höz ; -ig ; -nak ; -nek ; -ni ; -ra ; -re ; felé ; irányában Translation spa Respecto a ; para
Translation eng to ; for ; concerning ; as far as ... is concerned ; regarding
Crossref 取る・1

に対する
JMdict 200217
Word に対する
Reading にたいする
Translation dut tegen ; tegenover ; tgov . {afk .} ; jegens ; in tegenstelling tot ; met ; i.t.t. {afk .} ; onderscheiden van ; evenredigheid} op {m .b.t. ; per Translation hun -ba ; -be ; -en ; -ként ; -képpen ; -on ; -ön ; benn ; bent ; idején ; közül ; miközben ; módon ; -nak ; -nek ; -ni ; tájt ; vminek érdekében Translation spa para con ; en relación a ; en relación con ; con respecto a
Translation eng regarding ; in ; to ; towards ; with regards to
Crossref に対して

のに
JMdict 200217
Reading のに
Translation dut wanneer … ; bij het … ; om … ; voor … ; ter … ; ten … ; beklag {…~} {drukt ; ongenoegen ; rancune ; afkeuring ; teleurstelling e.d. uit} was … ( maar )! ; had … ( toch )! ; ik wou dat … ; contrasterende inhouden} hoewel {…~} {verbindt ; alhoewel ; ofschoon ; terwijl ; daar waar ; schoon {veroud .} ; ondanks ( het feit dat ) ; niettegenstaande ( dat ) ; hoezeer {w .g.} ; toch ; … ten spijt ; … maar ; … en toch ; in weerwil van ; trots {arch .} Translation hun annyira ... hogy ; azon célból ... hogy ; úgy ... hogy ; vminek dacára ; bár ; habár Translation spa aunque ; a pesar de ; para
Translation eng although ; despite ; even though ; and yet ; whereas ; while ; if only ; I wish ; in order to Translation rus 1) ( союз ) а; хотя , несмотря на {то , что} ; 2) ( воскл . частица , выражает желание или подчёркивание ) ; 3) ( не смешивать с суффиксами ) の (и) に, ( напр .:)

スチーム
JMdict 200217
Reading スチーム
Translation dut stoom ; wasem ; damp ; stoomverwarming ; centrale verwarming met door buizen of radiatoren circulerende stoom Translation hun gőz Translation slv para Translation spa vapor ( eng : steam ) Translation swe ångkoka
Translation eng steam Translation ger Dampf ; Dampfheizung Translation rus (( англ .) steam ) ; 1) пар ; 2) паровое отоплениеJMdict 200217
Word ; ; 為め
Reading ため
Translation dut belang ; behoeve ; bestwil ; voordeel ; profijt ; voor ; ten behoeve van ; ten dienste van ; ten gerieve van ; ten voordele van ; -halve ; ter ere van voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; om ; tot ; opdat ; ter wille van ; omwille van ; teneinde ; met het oog op ; met het doel ; het idee ; de bedoeling ; het oogmerk om {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; wegens ; door ; bij ; vanwege ; uit ; om reden dat ; aangezien ; omdat ; tengevolge van ; ingevolge ; als gevolg van ; krachtens ; op grond van ; uit hoofde van ; doordat ; alzo {veroud .} ; doordien {arch .} ; dankzij {i .h.b.} ; te wijten aan voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; met betrekking tot ; in verband met {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} Translation hun alkalmas ; előny ; érvényes ; haszon ; ; kedves ; megfelelő ; jótétemény ; boldogulás ; -nak ; -nek ; -ni Translation spa bien ; beneficio ; ventaja ; bienestar ; por ; a fin de ; para ; a causa de ; propósito ; objetivo ; consecuencia ; resultado ; efecto ; en relación ; sobre
Translation eng good ; advantage ; benefit ; welfare ; sake ; purpose ; objective ; aim ; consequence ; result ; effect ; affecting ; regarding ; concerning Translation ger um zu ; damit ; wegen ; aufgrund ; Wohl ; Nutzen Translation fre bien ; avantage ; bénéfice ; bien-être ; but ; objectif ; conséquence ; résultat ; effet ; à propos de ; concernant Translation rus 1): {…の~{に}} для , ради ( кого-чего-л .); ( после гл . в 3-й основе ) для того , чтобы ; A氏のため送別会が開かれる состоится банкет в честь г-на А ; 2) {…の~} из-за , вследствие ( чего-л .), благодаря ( чему-л .); ( после гл .) из-за ( вследствие того , что )… ; 3) ( связ .) польза , интересы ; ( ср .) おためごかし
Crossref 為に・1

爲に
JMdict 200217
Word 為に ; 爲に
Reading ために
Translation spa para ; por ; para ventaja propia ; en favor ; en nombre de ; a causa de ; con el fin de
Translation eng for ; for the sake of ; to one's advantage ; in favor of ; in favour of ; on behalf of ; because of ; as a result of Translation ger deshalb ; deswegen ; daher ; daraus folgt ; um zu ; damit ; wegen ; aufgrund

1つ
JMdict 200217
Word 一つ ; 1つ ;
Reading ひとつ
Translation dut één ; eentje ; stuk {per} ; enkel ~ ; slechts ~ ; alleen ~ ; negatie} zelfs geen ~ dat het voorafgaande substantief beperkt of beklemtoont} {met {suffix ; één en hetzelfde ; één en dezelfde ; een geheel ; iets eenders ; ten eerste ; primo ; om te beginnen {gebruikt bij het opgeven van één uit meerdere alternatieven} ; eens ( even ) ; eens ( effen ) ; alstublieft ; alsjeblieft {als lichte aandrang bij een verzoek} Translation hun egy ; egyik Translation slv eden ( en predmet ) ; enkrat ; malo Translation spa uno ; en primer lugar ( frecuentemente usado en listas de artículos ) ; ( después de un sustantivo ) solamente ; ( con un verbo negativo ) ( ni ) siquiera ; sólo ( ej . "sólo inténtalo" ) ; uno ; para una cosa ( frecuentemente usado en listas de artículos ) ; ( después de un sustantivo ) solamente ; ( con un verbo negativo ) ( ni ) siquiera ; sólo ( ej . "sólo inténtalo" ) ; uno ; para una cosa ( usado a menudo en listas de items ) ; ( después de un sustantivo ) solamente ; ( con un verbo en forma negativa ) ( no ) aún ; sólo (i.e. "sólo inténtalo" ) Translation swe etta
Translation eng one ; for one thing ; only ; ( not ) even ; just (e.g. "just try it" ) Translation ger ein ; ein Stück ; eine … ; derselbe ; dasselbe ; einerseits ; zum einen ; zum Teil ; nicht einmal ; nicht ein einziges ( mit Verneinung ) ; nur ; nur ein wenig ; ein Jahr alt Translation fre un ; pour une seule chose ; seulement ; même ( pas ) ; simplement ( par ex . simplement essayer ) Translation rus 1) один {единственный} ; один {~の} ; объединять одно} {~にする} ; объединяться ; сливаться в одно {~になる} {целое} ; 2): {~{に}} а) во-первых ; прежде всего ; б) отчасти ; частично ; 3) один и тот же ; 4) разок , немножко ; а) во-первых ; прежде всего ; б) отчасти ; частично

一人用
JMdict 200217
Word 一人用
Reading ひとりよう
Translation spa para usar por una persona
Translation eng for one person's use

印刷用
JMdict 200217
Word 印刷用
Reading いんさつよう
Translation spa para imprimir
Translation eng for printing


JMdict 200217
Word ;
Reading けむり ; けぶり ; けむ ; けぶ
Translation dut rook ; walm ; uitwaseming ; damp ; wazigheid ; mist Translation hun dohányzás ; porfelhő Translation slv dim ; para Translation spa humo ; humo ; humos
Translation eng smoke ; fumes Translation ger Rauch ; Qualm ( Abk .) ; Rauch ; Qualm ; Dunst ; Nebel ; Rauchfahne des Küchenfeuers ; Küchenrauch ; Lebensunterhalt Translation fre fumée Translation rus ( диал . см .) けむ ; ( диал . см .) けむり ; 1) дым ; ( обр .) а) исчезнуть как дым ; б) превратиться в пепел ( при кремации ) {~になる} ; 2) ( см .) みずけむり ; ( прост .) ; 1) дым ; 2) ( перен .) дым , пустота ; исчезать как дым , превращаться в прах {~になる}

煙霧
JMdict 200217
Word 煙霧
Reading えんむ
Translation hun köd ; pára Translation spa bruma ; niebla
Translation eng haze ; mist ; fog ; smog Translation ger Dunst ; Smog ; Fabrikdunst Translation rus туман


気体
JMdict 200217
Word 気体
Reading きたい
Translation dut gas ; damp Translation hun gőz ; kigőzölgés ; pára ; halandzsa ; vaker ; gáz Translation slv para ; hlap ; izparina ; dim ; plin Translation spa vapor ; gas
Translation eng gas ; vapour ; vapor ; gaseous body Translation ger Gas ; Materie im gasförmigen Aggregatzustand Translation fre gaz ; vapeur Translation rus газ , газообразное тело ; воздух


自ら
JMdict 200217
Word 自ら
Reading みずから
Translation dut het zelf ; de eigen persoon ; persoonlijk ; zelf ; in eigen persoon ; zichzelf ; eigen ; bij zichzelf ; op zijn eigen Translation hun személyesen Translation slv osebno ; zase ; sam Translation spa para uno mismo ; personalmente
Translation eng oneself ; for one's self ; personally Translation ger selbst ; selber ; persönlich ; in eigener Person ; eigenhändig ; direkt Translation fre soi-même ; pour soi ; personnellement Translation rus сам ; себя ; лично ; свой ; личный , персональный {~の}

湿気る
JMdict 200217


女性用
JMdict 200217
Word 女性用
Reading じょせいよう
Translation spa para usar por mujeres
Translation eng for use by women Translation ger Verwendung durch Frauen ; für Frauen ; Frauen…

蒸汽
JMdict 200217
Word 蒸気 ; 蒸汽
Reading じょうき
Translation dut damp {nat .} ; uitwaseming ; uitdamping ; exhalatie ; wasem ; stoom ; waterdamp ; stoomlocomotief {verkorting van jōkikikansha 蒸気機関車} ; stoomschip ; stoomboot ; ss van jōkisen 蒸気船} {afk .} {verkorting Translation hun gőz ; pára ; kigőzölgés Translation slv para Translation spa vapor
Translation eng steamboat ; steam locomotive ; steam ; vapour ; vapor Translation ger Dampf ; Wasserdampf ; Dampflokomotive ; Dampflok ; Dampfer ; Dampfschiff Translation fre vapeur ; bateau à vapeur Translation rus 1) пар ; 2) ( сокр . см .) じょうきせん
Crossref 蒸気船 ; 蒸気機関車凄い
JMdict 200217
Word 凄い
Reading すごい ; スゴイ ; スゴい
Translation dut vreselijk ; verschrikkelijk ; afschuwelijk ; ontzettend ; gruwelijk ; afgrijselijk ; angstaanjagend ; schrikwekkend ; beangstigend ; akelig ; ijzingwekkend ; ijselijk ; huiveringwekkend ; horribel {form .} ; enorm ; geweldig ; verbijsterend ; verbluffend ; verbazend ; ongelofelijk ; overweldigend ; verpletterend ; fantastisch ; schitterend ; indrukwekkend ; buitengewoon ; fabelachtig ; formidabel ; fenomenaal ; moorddadig {fig .} ; grandioos ; immens ; ontzaglijk ; verbazingwekkend ; ontzagwekkend ; heftig ; niet te zui­nig! ; wow! ; wauw! ; mieters! Translation hun borzasztó ; szörnyű ; félelmetes ; ijesztő ; irtózatos ; olcsó rémregény ; ponyva ; ponyvaregény ; rémítő ; rettegett ; rettenetes ; iszonyú ; óriási Translation slv grozen ; strašen ; čudovit ; izreden ; neverjeten Translation spa terrible ; espantoso ; magnifico ; terrorífico ; asombroso ; grande ; maravilloso ; para una gran extensión
Translation eng terrible ; dreadful ; amazing (e.g. of strength ) ; great (e.g. of skills ) ; wonderful ; terrific ; to a great extent ; vast ( in numbers ) ; awfully ; very ; immensely Translation ger unheimlich ; nicht geheuer ; ungeheuer ; gruselig ; fürchterlich ; furchtbar ; schrecklich ; entsetzlich ; wahnsinnig ; toll ; großartig ; fabelhaft Translation fre terrible ; affreux ; incroyable ( par ex . par la force ) ; grand ( par ex . d'un talent ) ; merveilleux ; formidable ; dans une grande mesure ; vaste ( en nombre ) Translation rus 1) ужасный , страшный ; мрачный ; 2) поразительный
Crossref 凄く対して
JMdict 200217
Word 対して
Reading たいして
Translation hun vminek révén Translation slv za ; v zameno za Translation spa ante ; en relación a ; en relación con ; con ; para con
Translation eng for ; in regard to ; per Translation ger gegen ; zu ; vor ; für ; gegenüber ; wider ; angesichts ; im Vergleich mit ; im Gegensatz zu Translation rus по отношению к… ; против ; ( тж . переводится разными падежами с предлогом и без ) ; ( ср .) たいする【対する】2
Crossref に対して

男性用
JMdict 200217
Word 男性用
Reading だんせいよう
Translation dut voor mannen ; heren ; mannen- ; heren- Translation spa para usar por hombres
Translation eng for use by men

湯気
JMdict 200217
Word 湯気
Reading ゆげ
Translation dut stoom ; ( hete ) waterdamp ; damp ; wasem ; nevel ; hersenanemie tijdens het baden Translation hun gőz ; pára ; kigőzölgés Translation spa vapor
Translation eng steam ; vapour ; vapor Translation ger Dampf ; Wasserdampf ; Benommenheit beim Aufstehen nach einem Bad Translation fre buée ; vapeur Translation rus 1) пар ; 2) ( см .) ゆけ


JMdict 200217
Word 無駄 ;
Reading むだ
Translation dut vergeefs ; tevergeefs ; onbruikbaar ; zinloos ; nutteloos ; verloren ; vruchteloos ; futiel ; infructueus ; onnut ; inaan ; verspillend ; verkwistend ; zinloosheid ; nutteloosheid ; onbruikbaarheid ; bateloosheid ; verspilling ; verkwisting ; verknoeiing ; verkwanseling ; vergeefs ; tevergeefs ; onbruikbaar ; zinloos ; inaan ; voor niets ; voor tjoema ; tjomme ; onnut ; nutteloos ; verloren ; vruchteloos ; futiel ; infructueus ; zonder baat ; niets baten ; verspillend ; verkwistend Translation hun értelmetlenség ; jelentéktelenség Translation slv nekoristen ; nemogoč ; brezpredmeten ; zaman ; jalovost ; brezpomembnost ; plehkost ; ničevnost ; jalov ; prazen ; nepomemben ; plehek ; ničev Translation spa infructuosamente ; ineficazmente ; en vano ; a lo tonto ; para nada ; en balde ; inutilidad ; futilidad Translation swe gagnlöshet
Translation eng futility ; waste ; uselessness ; pointlessness ; idleness Translation ger umsonst ; vergebens ; vergeblich ; unnötig ; unnütz ; verschwenderisch ; vergeblich ; nutzlos ; fruchtlos ; unnütz ; verschwenderisch ; Vergeblichkeit ; Leerlauf ; Nutzlosigkeit ; Fruchtlosigkeit ; Verschwendung ; Vergeudung Translation fre en pure perte ; inutile Translation rus напрасно , зря , попусту , даром ; (( ср .) むだなく ) ; пустой , напрасный ; бесплодный ; безуспешный ; ненужный , бесполезный ; негодный ; : {~{な}} пустой , напрасный ; бесплодный ; безуспешный ; ненужный , бесполезный ; негодный ; напрасно , зря , попусту , даром ; (( ср .) むだなく ) {~に} ; пропадать зря ( даром ); стать бесполезным ( напрасным ) {~になる} ; попусту ; употреблять без пользы ; губить , портить {~にする} {по}тратить ; небесполезный ; может пригодиться {~にならない}


JMdict 200217
Word
Reading もや
Translation dut dunne nevel ; heiigheid ; waas ; damp Translation hun pára ; szellemi zűrzavar Translation swe dis ; töcken ; dimma
Translation eng mist ; haze Translation ger Dunst ; leichter Nebel Translation rus туман , дымка
Crossref 霧・1


永永
JMdict 200217
Word 永々 ; 永永
Reading えいえい
Translation spa siempre ; para siempre
Translation eng forever Translation rus вечно ; долго-долго


何で
JMdict 200217
Word 何で
Reading なんで
Translation dut waarom ; om welke reden ; waartoe ; hoe komt het ; wat ~ toch ; waarvoor {inform .} ; waaraan ligt het ; dat Translation hun mi célból? ; miért? Translation spa por qué? ; para que? ; cómo?
Translation eng why? ; what for? ; how? ; by what means? Translation ger warum ; wieso ; womit Translation fre pourquoi ? ; pour quelle raison ? ; comment ? ; par quels moyens ? Translation rus отчего? , почему? ; ( ср .) なぜ

女持
JMdict 200217
Word 女持ち ; 女持
Reading おんなもち
Translation spa para mujeres
Translation eng for women ; women's article Translation ger für Damen ; Damen… ; Frauen… Translation rus : {~の} женский , дамский вещах )
Crossref 女物

男物
JMdict 200217
Word 男物
Reading おとこもの
Translation spa de hombres ; para hombres
Translation eng men's things ; menswear ; men's wear ; men's ; for men Translation ger Herrenartikel ; Männerkleidung Translation rus мужские вещи ; мужская одежда

Records 1 - 50 of 129 retrieved in 715 ms