落っこちる
JMdict 200217
Word 落っこちる
Reading おっこちる
Translation dut vallen ; storten ; tuimelen ; zakken {試験に} ; struikelen ; verliefd worden Translation hun beomlik ; leesik ; lezuhan ; abbamarad ; bedob ; borjazik ; cseppent ; ejt ; leejt ; összeesik ; vége lesz
Translation eng to fall down ; to drop Translation ger fallen ; abgehen ; sinken ; durchfallen ; wegfallen
Crossref 落ちる・1


下る
JMdict 200217
Word 下がる ; 下る
Reading さがる
Translation dut dalen ; zakken ; naar beneden komen ; {ズボン ; 靴下が} afzakken ; zinken ; neerhangen ; omlaag hangen ; afhangen ; vallen {カーテンが} ; achteruitgaan ; achterwaarts gaan ; naar achteren wijken ; achteruitwijken ; {段階 ; 程度 ; 数値が} dalen ; naar beneden gaan ; afnemen ; zakken ; minder worden ; teruglopen ; minderen Translation hun csökken ; csökkent ; hatálytalanít ; visszavonul ; süllyed Translation slv znižati se ; nižati se ; spustiti se ; spuščati se ; iti dol Translation spa colgarse ; disminuir ; retirarse ; caerse ; volverse atrás ; bajar ; menguar ; amainar ; retirar ; caer ; retroceder
Translation eng to come down ; to go down ; to fall ; to drop ; to sink ; to get lower ; to hang ; to dangle ; to move back ; to step back ; to withdraw ; to retire ; to deteriorate ; to fall off ; to be downgraded ; to get closer to the present day ; to go south Translation ger herabhängen ; herunterhängen ; fallen ; sinken ; sich senken ; verlassen ; weggehen ; sich zurückziehen ; zurücktreten ; rückwärts gehen ; verliehen werden ; bewilligt werden ; gewährt werden Translation fre descendre ; tomber ; baisser ; couler ; aller plus bas ; être suspendu ; être accroché ; se balancer ; revenir en arrière ; reculer ; se retirer ; se détériorer ; se dégrader ; être déclassé ; se rapprocher d'aujourd'hui ; aller vers le Sud Translation rus 1) свешиваться , висеть ; 2) спускаться , спадать ; 3) падать , понижаться ценах , температуре ) ; 4) уходить ; 5) отступать {назад} ; 6) быть пониженным должности и т. п.) ; 7) быть полученным разрешении , визе и т. п.) ; свешиваться ; висеть ; падать ; понижаться ; снижаться

降る
JMdict 200217
Word 下る ; 降る
Reading くだる
Translation dut afdalen ; naar beneden gaan ; afkomen ; vallen ; neerkomen ; neerdalen ; afvaren {川を〜} ; afdrijven ; stroomafwaarts varen ; gaan ; afgaan ; gaan {都から地方へ〜} ; het land op gaan ; naar het platteland gaan ; afkomen {命令が〜} ; gegeven worden ; afgekondigd worden ; uitgevaardigd worden ; diarree hebben ; buikloop hebben ; zich terugtrekken ; ontslag nemen ; achterstaan bij … ; minder zijn dan … ; zich overgeven ; zich gewonnen geven ; de strijd opgeven ; nederig zijn ; deemoedig zijn ; ootmoedig zijn ; achteruitgaan ; vervallen ; aftakelen Translation hun leemel ; lenyel ; levesz ; leszármazik Translation spa bajar ; descender
Translation eng to have the runs ; to have diarrhea ; to pass ( in stool ) ; to be discharged from the body ; to depreciate oneself ; to be humble ; to descend ; to go down ; to come down ; to be handed down ( of an order , judgment , etc .) ; to pass ( of time ) ; to surrender ; to capitulate ; to be less than ; to be inferior to Translation ger hinuntergehen ; hinuntersteigen ; voranrücken ; erteilt werden ; gefällt werden ; gegeben werden ; geringer sein ; Durchfall haben ; sich zurückziehen ; sich zur Ruhe setzen ; sich ergeben ; die Waffen strecken ; kapitulieren Translation fre descendre ; être rendu ( pour un ordre , un jugement , etc .) ; être prononcé ; passer ( pour le temps ) ; s'écouler ; se rendre l'ennemi ) ; capituler ; ( souvent à la forme négative ) être moins que ; être inférieure à ; avoir la courante ; avoir la diarrhée Translation rus 1) (( тж .) 降る ) спускаться {вниз} ; сходить {вниз} ; 2) быть менее ; быть ниже ; 3) слабить ; 4) уходить в отставку ; 5) уезжать ( из Токио ) ; 6) быть изданным приказе и т. п.) ; 7) (( чаще ) 降る ) ( уст .) сдаваться ; 8) (( тж .) 降る ) приходить в упадок , вырождаться , деградировать ; ( ср .) くだらない , くだって
Crossref 腹が下る解ける
JMdict 200217
Word 解ける
Reading とける
Translation dut losraken ; losgaan ; loskomen ; loslaten ; tornen {i .h.b.} ; wijken ; slinken ; verdwijnen ; overgaan ; opgehelderd raken ; uit de wereld raken ; opgeheven raken ; ontheven raken ; komen te vervallen ; vallen {束縛が} ; bevrijd raken van ; zich ontspannen ; verslappen {警戒が} ; opgelost raken ; uitkomen {数学の問題が} ; {雪 ; 氷が} smelten ; versmelten ; dooien ; ontdooien Translation hun kibomlik ; kibont ; kitágul Translation slv razrahljati se {vozel} ; zrahljati se {vozel} ; razvezati se ; razrešiti se {problem , nesporazum} ; biti ukinjen {ukaz , prepoved ipd .} Translation spa derretirse ; disolverse ; solucionarse ; desatarse
Translation eng to be solved ; to be resolved ; to loosen ; to come untied ; to come undone ; to be removed ( of restrictions ) ; to be lifted (e.g. a ban ) ; to be broken ( spells , curses , etc .) ; to dissipate ( of anger , tension , etc .) ; to melt away ; to ease ; to be appeased ; to be resolved ( of a dispute , misunderstanding , etc .) ; to be cleared up Translation ger sich lösen ; sich lockern ; gelöst werden ; schmelzen ; aufgehoben werden Translation fre se dénouer ; se résoudre ; être résolu ; se délier ; se dénouer ; être supprimé ( par ex . une restriction ) ; être dissipé ( par ex . un malentendu ) ; être brisé ( par ex . un sort , une malédictions ) ; fondre Translation rus 1) развязываться , распускаться ; распутываться ; 2) быть разгаданным ; быть решённым задаче ) ; 3) проходить ( напр . о гневе ); рассеиваться ( напр . о сомнениях ); быть снятым ( об ответственности , обязанностях и т. п.)
Crossref 解ける・ほどける・1


懸かる
JMdict 200217
Word 掛かる ; 懸かる ; 掛る ; 懸る
Reading かかる
Translation dut ergens aanhangen ; gevangen worden ; vallen {手に} ; gebouwd worden ; aangelegd worden ; gelegd worden ; kosten ; nodig zijn ; benodigd zijn ; duren {時間が} ; aanlopen Translation hun alkalmaz ; feltesz ; feltételez ; felvesz ; sikere van ; választ ; vesz ; felakaszt ; felfüggeszt ; lóg Translation slv porabiti se ( za čas ) ; viseti ; delovati {radio , televizija ipd .} ; zazvoniti {telefon} Translation spa tomarse ( tiempo ; dinero ) ; colgar ; aparecer ; llegar ; venir bajo un ( contrato , impuesto ) ; arrancar ( motor , máquinas ) ; tratar con ; hacer comenzado a ; estar al límite de ; ( venir a) atacar ; coincidir en parte ( un manual ) ; cubrir ; atacar ; estar sujeto ; cubrirse ( con polvo , mesa con ropa , etc ) ; estar atrapado ; tener una llamada ; depender ( de ) ; estar colgado de ; estar atrapado Translation swe ta ; kosta ; hänga
Translation eng to be caught in ; to get a call ; to depend on ; to take (a resource , e.g. time or money ) ; to hang ; to be fastened ; to be covered (e.g. with dust , a table-cloth , etc .) ; to come into view ; to arrive ; to come under (a contract , a tax ) ; to start ( engines , motors ) ; to attend ; to deal with ; to handle ; to have started to ; to be on the verge of ; to overlap (e.g. information in a manual ) ; to cover ; to ( come ) at Translation ger hängen ; herabhängen ; überhängen ; hinüberragen ; in der Luft hängen ; in der Luft stehen ; aufs Feuer stellen ; wiegen ; sich anlehnen ; sich stützen ; gefangen werden ; hängen bleiben ; Sorgen machen ; abschließen ; bedeckt werden ; ausgesetzt werden ; begießen ; behelligen ; belästigen ; auferlegt werden ; wecken ( einen Verdacht , Hoffnung ) ; ansprechen ; einen Fluch auferlegen ; hinzufügen ; brauchen ; in Anspruch nehmen ; kosten ; erfordern ; auferlegt bekommen ; gebaut werden ( eine Brücke ) ; gezogen werden ( eine Leitung ) ; angerufen werden ; berühren ; anfassen ; behandelt werden ; untersucht werden ; einen Arzt konsultieren ; sich an einen Arzt wenden ; treffen ; sehen ; starten ; anfangen ; beginnen ; anlangen ; dauern ; kosten ; erreichen ; in Beziehung stehen ; sich beteiligen ; errichten ; überlassen ; nötig sein ( Arbeit , Geld ) ; sich entgegenstellen ; angreifen ; herfallen ; sich paaren ; Arbeit beginnen ; treffen ; begegnen Translation fre prendre ( une ressource , par ex . du temps ou de l'argent ) ; pendre ; être couvert ( par exemple avec de la poussière , une nappe , etc .) ; être pris dans ; recevoir un appel ; dépendre de ; apparaître ; arriver ; être soumis à ( une taxe ) ; être régi par ( un contrat ) ; démarrer ( un moteur ) ; s'occuper de ; traiter ; faire face à ; avoir commencé à ; s'apprêter à ; se chevaucher ( par ex . des informations dans un manuel ) ; empiéter sur ; couvrir ; en ( venir ) à ; être fixé Translation rus висеть ; требоваться времени , ресурсах ) ; 1) висеть ( на чём-л .); быть приставленным ( прислонённым ) (к чему-л .) ; 2) {за}цепляться за ( что-л .); ( прям . и перен .) задевать {( за )} ( что-л .) ; 3) ( прям . и перен .) попасть{ся} ; 4) приниматься ( за что-л .), приступать чему-л .) ; 5) зависеть ( от кого-л . ( материально ) ; 6) быть противопоставленным ( кому-чему-л .) ; 7) нападать ( на кого-л .) ; 8) попадать ( на что-л . (о воде , пыли , грязи ) ; 9) ( перен .) падать ( на кого-л .), касаться ( кого-л .) ; 10 ) обращаться врачу} ; A先生にかかっている лечиться у доктора А ; 11 ) доходить ( до какого-л . места ) ; 12 ) требовать{ся} времени , о деньгах ); стоить ; 13 ) весить ; 14 ) быть построенным (o мосте ); быть проведённым телефоне , о ж. . линии ) ; 15 ) работать , действовать механизмах и т. п.) ; 16 ) идти пьесе ) ; ( ср .) こえ【声】 ( がかった ), くち【口】 ( がかかる ), おめ【お目】 ( にかかる ); ひとで【人手I】 ( にかかる )
Crossref 鍵がかかる ; 罠にかかる ; お目にかかる ; 時間がかかる ; 電話が掛かる

落ち入る
JMdict 200217
Word 陥る ; 落ち入る
Reading おちいる
Translation dut terechtkomen ; aanbelanden ; vallen Translation hun beomlik ; csökken ; elesik ; süllyed ; leállít ; ájul ; elájul Translation slv pasti ( za ) ; ujeti se ; biti zaustavljen ; prestrežen Translation spa caer
Translation eng to fall into (e.g. a hole ) ; to fall into ( chaos , depression , dilemma , illness , etc .) ; to fall into (a trap , etc .) ; to fall ; to surrender ; to capitulate Translation ger in etw . fallen ; hineinfallen ; etw . auf den Leim gehen ; in eine Falle geraten ; in etw . geraten ; erliegen ; einfallen ; sich senken ; sterben ; sein Leben aushauchen Translation fre céder ; tomber Translation rus 1) впадать какое-л . состояние ); попадать какое-л . положение ) ; 2) пасть , сдаться крепости ) ; 3) ( см .) おちこむ詣る
JMdict 200217
Word 参る ; 詣る
Reading まいる
Translation dut komen ; gaan ; ter kerke gaan ; naar {de tempel ; het heiligdom ; een graf} gaan ; een eredienst bijwonen ; zich gewonnen geven ; zich overgeven ; het afleggen ; zich verloren geven ; kamp geven ; zwichten ; het opgeven ; toegeven ; inleveren {pregn .} ; verslagen zijn ; de handdoek in de ring gooien ; de handdoek in de ring gooien ; aan het kortste eind trekken ; onder het juk door gaan ; het laten afknappen {Barg .} ; probleem} er niet met zijn pet bijkunnen {m .b.t. ; niet op kunnen tegen ; er geen raad mee weten ; niet de baas kunnen ; niet opgewassen zijn tegen ; ergens niet van terug hebben ; ergens niet tegen kunnen ; niet uit de voeten kunnen met ; weg zijn van ; plat gaan voor {uitdr .} ; smoor zijn op ; gek zijn op ; aan iemands voeten liggen ; zich laten inpakken ; weglopen met ; vallen voor ; verkikkerd raken op ; verkocht zijn ; verzwakken ; achteruitgaan ; uitgeput zijn {i .h.b.} ; uitgeteld zijn ; afgemat zijn ; het loodje leggen ; in het voetzand geraken ; de pijp aan Maarten geven ; sterven ; in het adres van een brief} {beleefdheidsvorm ; gaan … ; komen Translation hun elmegy ; eltűnik ; elvész ; érvényes ; folyik ; halad ; jár ; megy ; múlik ; működik ; telik ; válik vmivé ; következik ; lesz ; megtesz ; történik ; válik vmilyenné ; kiált ; kihív ; meglátogat ; meghal Translation slv iti ; priti ; iti ; priti ; klicati ; obiskati ; iti v tempelj ; biti poražen ; biti zmeden ; biti noro zaljubljen ; umreti Translation spa ir ; venir ; visitar ; ser derrotado ; colapsar ; morir ; ser anunciado ; estar desconcertado ; estar locamente enamorado ; visitar ( recinto ; tumba )
Translation eng to visit ( shrine , grave ) ; to go ; to come ; to call ; to be defeated ; to collapse ; to die ; to be annoyed ; to be nonplussed ; to be madly in love Translation ger gehen ; kommen ; besuchen ; aufsuchen ( besch . -höfl . Form für kuru 来る und iku 行く ) ; einen Tempel besuchen ; einen Schrein besuchen ; niedergeschlagen werden ; besiegt werden ; verlieren ; bezaubert werden ; verwirrt werden ; aus der Fassung gebracht werden Translation fre aller ; venir ; appeler ; être battu ; être vaincu ; s'effondrer ; s'écrouler ; mourir ; être ennuyé ; être embarrassé ; être agacé ; être contrarié ; être interloqué ; être épris de ; aimer à la folie ; visiter ( un sanctuaire , une tombe ) Translation rus 1) идти , пойти ; отправляться ; ехать , поехать ; приходить , прибывать ; 2) (( тж .) 詣る ) ( см .) もうでる ; 3) ( разг .) проигрывать , терпеть поражение ; 4) ( разг .) растеряться ; быть расстроенным ( озадаченным ); быть смертельно усталым ; 5) ( прост .) втюриться ; 6) ( эпист .) любимому ( приписка к имени адресата в конце письма ) ; 7) ( кн .) скончаться
Crossref 墓参り

散る
JMdict 200217
Word 散る
Reading ちる
Translation dut ruien ; ruzelen ; bloesems verliezen ; bladeren afstrooien ; {花 ; 葉が} vallen ; uiteenvallen ; uiteendwarrelen {i .h.b.} ; afdwarrelen ; verdwarrelen ; {lit .t. ; w.g.} afzijgen ; ruiven {gew .} ; rijzen {gew .} ; her en der verspreid raken ; ( allerwegen ) uiteengaan ; uiteenstuiven ; verstuiven ; {波 ; 花火が} uiteenspatten ; uit elkaar gaan ; verstrooid raken ; zich verspreiden ( over ) ; zich verstrooien ; {インキ ; 墨が} uitvloeien ; uitlopen ; vervliegen {雲が} ; oplossen ; optrekken {霧が} ; {霧 ; 痛みが} wegtrekken ; 腫物が} slinken {geneesk .; ; vanzelf verdwijnen ; heldhaftig sneuvelen ; vallen ( op het veld van eer ) Translation hun beomlik ; csökken ; elesik ; süllyed ; eldobál ; elhint ; elszéled ; elszóródik ; szertefoszlat ; széthint Translation slv pasti ; razstresti se ; posuti se ; splahneti {oteklina} Translation spa caerse ; esparcirse
Translation eng to fall (e.g. blossoms , leaves ) ; to scatter ; to be dispersed ; to disappear ; to dissolve ; to break up ; to spread ; to run ; to blur ; to die a noble death Translation ger abfallen (z.B. Blüten ) ; sich verteilen ; auf den Boden fallen ; außer sich sein ; abgelenkt sein ; zerstreut sein ; sich verbreiten ; sich auflösen Translation fre tomber ( par ex . pour des fleurs ou des feuilles ) ; se disperser ; s'éparpiller ; disparaître ; se dissoudre ; s'étendre ; se répandre ; se diffuser ; s'étaler ; mourir d'une mort noble Translation rus 1) осыпаться ; 2) рассеиваться ( об облаках , тумане и т. п.); распространяться ( напр . о слухах ) ; 3) рассасываться ( об опухоли и т. п.); расплываться ( напр . о пятне )

試行錯誤
JMdict 200217
Word 試行錯誤
Reading しこうさくご
Translation dut vallen en opstaan ; pogen en falen ; trial-and-error Translation slv metoda poskusa in napake ; poizkušanje na slepo Translation spa ensayo y error
Translation eng trial and error Translation ger Herumprobieren ; Ausprobieren ; Versuch und Irrtum ; ( engl .) Trial and Error Translation fre approximations successives

失敗
JMdict 200217
Word 失敗
Reading しっぱい
Translation dut mislukken ; falen ; mislopen ; misgaan ; afketsen ; geen succes hebben ; niet slagen ; het er slecht afbrengen ; er slecht afkomen ; niet halen {試験に} ; zakken voor ; afgaan ; echec lijden ; floppen ; vallen {劇が} ; fiasco lijden ; er niets van terecht brengen ; miskleunen ; blunderen ; een stommiteit begaan ; zich lelijk vergissen ; een stomme fout begaan ; maken ; in de fout gaan ; een misstap doen ; een bok schieten {uitdr .} ; maken ; een flater slaan {uitdr .} ; begaan ; zich vergalopperen {fig .} ; {uitdr . ; Barg .} een zeperd halen ; mislukking ; misser ; misslag ; misgreep ; vergissing ; flop ; afgang ; sof ; echec ; fiasco ; debâcle ; bévue ; blunder ; flater ; miskleun ; stommiteit ; uitglijer {inform .} ; raggeling {Barg .} ; zeperd {Barg .} Translation hun elmulasztás ; leromlás Translation slv neuspeh ; polomija ; spodrsljaj ; pomota ; poraz ; neuspeh ; pomota ; zmotiti se ; polomiti ga ; ne uspeti ; izjaloviti se Translation spa fallo ; fracaso ; error ; metedura de pata
Translation eng failure ; mistake ; blunder Translation ger erfolglos ; keinen Erfolg haben ; daneben gehen ; misslingen ; missraten ; ein Fiasko erleiden ; fehlschlagen ; scheitern ; versagen ; Misserfolg ; Misslingen ; Fehlschlag ; Fiasko ; Versagen Translation fre erreur ; faute ; ratage ; fiasco ; bévue ; gaffe Translation rus потерпеть неудачу , провалиться ; ошибиться , промахнуться ; неудача , неуспех ; провал ; ошибка ; потерпеть неудачу , провалиться ; ошибиться , промахнуться {~する}

殉国
JMdict 200217
Word 殉国
Reading じゅんこく
Translation dut z'n leven opofferen voor z'n vaderland ; vallen ; dood voor het vaderland Translation spa morir por el país de uno
Translation eng dying for one's country Translation ger Tod fürs Vaterland Translation fre mort pour la patrie Translation rus смерть за родину

乘る
JMdict 200217
Word 乗る ; 乘る
Reading のる
Translation dut stappen op ; klimmen op ; bestijgen ; betreden ; instappen ; instijgen ; bus {de ; tram enz .} nemen ; aan boord gaan {i .h.b.} ; embarkeren {i .h.b.} ; paard enz .} berijden {een ; rijden {i .h.b.} ; de wind enz .} varen {op ; drijven op ; gedragen worden door ; een stem enz .} dragen {van ; harmoniëren ( met ) ; overeenstemmen ( met ) ; ergens op ingaan ; aangaan ; ergens in trappen ; vallen voor ; bezwijken voor ; aanbijten {fig .} ; goed blijven zitten ; pakken ; houden ; hechten Translation hun belebújik ; boldogul ; felmászik ; felszáll ; felül ; továbbmegy ; beszáll ; deszkáz ; étkezik ; kosztol ; kosztot ad ; felállít ; felemelkedik ; becsapják ; lépre megy ; megtévesztik ; részesedik vmiből ; részt vesz vmiben ; összekapcsol ; összekapcsolódik Translation slv peljati se z {nečim} ; povzpeti se v ; na {prevozno sredstvo} Translation spa subirse ; entrar ( en vehículos ) ; abordar ; extender ( pantalones ) ; llevarse a ; compartir ; unir ; sentir como haciendo ; mencionarse en ; estar en armonía con
Translation eng to get on (e.g. a footstool ) ; to step on ; to jump on ; to sit on ; to mount ; to reach ; to go over ; to pass ; to follow ; to stay ( on track ) ; to go with ( the times , etc .) ; to take part ; to participate ; to join ; to get into the swing ( and sing , dance , etc .) ; to be deceived ; to be taken in ; to be carried ; to be spread ; to be scattered ; to stick ; to attach ; to take ; to go on ; to get on ( train , plane , bus , ship , etc .) ; to get in ; to board ; to take ; to embark Translation ger steigen ; besteigen ; aufsitzen ; einsteigen ( in ein Auto , einen Bus ) ; nehmen ; benutzen ; fahren mit … ; fliegen mit … ; auf etwas steigen ; auf etw . treten ; sich auf etw . stellen ; sich beteiligen ; sich einlassen auf ; sich anschließen ; auf etw . hereinfallen ; auf jmdn . hereinfallen ; ins Garn gehen ; auf den Leim gehen ; im Zuge sein ; teilnehmen Translation fre monter dans ( un train , un avion , un bus , un bateau , etc .) ; entrer dans ; monter à bord ; prendre ; embarquer ; monter sur ( par ex . un tabouret ) ; marcher sur ; sauter sur ; s'asseoir sur ; grimper ; atteindre ; franchir ; passer ; surmonter ; suivre ; rester ( sur la piste ) ; aller de pair avec ; vivre avec ( son temps , etc .) ; prendre part à ; participer ; joindre ; rejoindre ; entrer dans ( la danse , etc .) ; se mettre dans l'ambiance ; se mettre dans le bain ; être trompé ; se laisser prendre à ; être emporté ; être répandu ; être dispersé ; adhérer ; attacher ; prendre ; continuer ; poursuivre Translation rus 1) садиться ( на лошадь , на любое средство передвижения ); ехать чём-л ., на чём-л .) ; 2) влезать , становиться ( на что-л .) ; 3) (( тж .) 載る ) лежать , быть положенным ( на что-л .) ; 4) принимать участие ; 5) (( тж .) 載る ) появиться , быть помещённым ( упомянутым , отмеченным ) (в печати ) ; 6) попадаться ( на что-л .), давать себя провести ; поддаваться ( угрозам , уговорам и т. п.) ; 7) ( связ .) прилаживаться чему-л .)
Crossref 載る・のる・1

戦歿
JMdict 200217墜落
JMdict 200217
Word 墜落
Reading ついらく
Translation dut val ; neerstorting ; crash ; stuik {gew .} ; vallen ; neerstorten ; crashen ; {Belg .N. ; niet alg .} stuiken Translation hun esés ; hulló Translation slv padec ; zrušitev ; zrušiti se ; podreti se ; pasti Translation spa caída
Translation eng fall ; crash (e.g. aircraft ) Translation ger Absturz ; Fall ; Herunterfallen ; abstürzen ; stürzen ; herunterfallen Translation fre tomber ; s'écraser Translation rus ( ав .:) падение гибель} ; упасть , рухнуть вниз самолёте и т. п.) {~する} ; упасть , рухнуть вниз самолёте и т. п.)


倒れる
JMdict 200217
Word 倒れる
Reading たおれる
Translation dut vallen ; omvallen ; onderuitgaan ; omgaan ; omslaan ; achteroverslaan {後ろに} ; neervallen ; achterovervallen {あおむけに} ; neertuimelen ; kiepen ; neergaan ; neerkomen ; omvergaan ; neerzijgen ; omtuimelen ; omvertuimelen ; tuimelen ; omkantelen ; omverkantelen ; kantelen ; omwippen ; omduikelen ; duikelen ; omkiepen {inform .} ; omkieperen ; {inform . ; scherts .} omkukelen ; omstorten {建物が} ; instorten ; ineenstorten ; tegen de vlakte gaan ; kapseizen {船が} ; kenteren ; gaan legeren {稲が} ; erbij neervallen ; instorten ; inklappen ; ineenzakken ; inzakken ; in elkaar zakken ; in elkaar klappen ; afknappen ; het begeven ; een instorting ; inzinking krijgen ; plat gaan ; ziek worden {病に} ; bezwijken ; vallen ; omkomen ; overlijden ; sterven ; doodvallen ; eraan gaan ; de dood vinden ; aan zijn einde komen ; om het leven komen ; {form . ; w.g.} succumberen ; sneuvelen {i .h.b.} ; in het stof ; zand bijten ; vallen {fig .} ; ten val komen ; te gronde gaan ; ten onder gaan ; tenietgaan ; verliezen {sportt .} ; het afleggen tegen ; een nederlaag lijden ; in het stof ; zand bijten ; failliet gaan ; failleren ; bankroet gaan ; buitelen ; over de kop gaan ; eronderdoor gaan ; op de fles ; flacon gaan ; springen ; een sprong door de ton doen ; zich ruïneren ; de boeken neerleggen ; naar Vianen gaan {veroud .} Translation hun elájul ; összeomlik ; felbont ; leáll ; lebont ; letör ; beomlik ; csillapodik ; csökken ; elbukik ; elesik ; leesik ; lehull ; süllyed ; vmilyen állapotba kerül ; abbahagy ; felhagy ; letesz ; meghal ; ledől ; kidől Translation slv pasti ; podreti se ; prevrniti se ; zrušiti se Translation spa colapsar ; averiarse ; descomponerse ; declararse en quiebra ; caer ; dejar caer ; morir ; sucumbir a ; caer sin sentido ; arruinarse ; tener una mala deuda
Translation eng to fall ( over , down ) ; to collapse ; to take a fall ; to topple ; to be destroyed ( in a collapse ) ; to collapse ; to cave in ; to crumble ; to give away ; to be confined to bed ( with an illness ) ; to come down with ; to break down (e.g. from overwork ) ; to die ; to be killed ; to go bankrupt ( of a company , bank , etc .) ; to fail ; to collapse ; to go under ; to be defeated ( in a game ) ; to lose ; to fall ( of a government , dictator , etc .) ; to be overthrown Translation fre devoir rester au lit ( pour une maladie , etc .) ; être cloué au lit ; mourir ; faire faillite ; être ruiné ; avoir une mauvaise dette ; être vaincu ( dans un jeu )

当る
JMdict 200217
Word 当たる ; 当る ; 中る ; 中たる
Reading あたる
Translation dut raken ; treffen ; slaan ; botsen tegen ; stoten op ; hitten {gew .} ; itten ; raak zijn {的に〜} ; doel treffen ; aankomen ; {光 ; ; 風が〜} reiken ; inwerken ; vallen in ; invallen ; pijn doen aan ; deren ; schrijnen ; gekneusd raken {果物は} ; bruine plekken krijgen ; prijs hebben {宝くじで〜} ; in de prijzen vallen ; winnen {一等に〜} ; uitkomen {予測が〜} ; kloppen ; terecht zijn {批判が〜} ; opgaan ; een succes zijn {芝居は〜} ; goed vrucht dragen {果物が〜} ; vergiftigd raken {フグに〜} ; het opnemen tegen {敵に〜} ; ertegenaan gaan ; bevechten ; vallen op {日曜日に〜} ; overeenkomen met ; overeenstemmen met {百円に〜} ; corresponderen met ; liggen {東に〜} ; aanpakken {難局に〜} ; bij de hoorns vatten ; pakken ; uithalen naar ; tegen ; zich afreageren op ; {辞書 ; 出典に〜} raadplegen ; naslaan ; aftoetsen {本人に〜} ; toegewezen {課題が〜} ; toebedeeld krijgen ; belast worden met ; op z'n bord krijgen ; opdraaien voor ; aan bod komen ; aan de beurt komen ; zich bezighouden met {任に〜} ; waarnemen ; op zich nemen ; vaak hits of homeruns scoren {honkb .} ; promoveren {mahjong} ; fijnmalen {胡麻を〜} ; fijnstampen ; vijzelen ; scheren {ひげを〜} ; in het aas bijten {魚が〜} ; aanbijten Translation hun hever ; horgonyoz ; vesztegel ; elvállal ; nekilát ; vállal ; eltalálni ( pl . legyet mikor lecsapod ) ; hever ; horgonyoz ; vesztegel ; elvállal ; nekilát ; vállal Translation slv zadeti Translation spa dar en el blanco ; acertar ; atinar ; dar en el clavo ; acertar ; ser exitoso ; encarar ; emprender ; tratar ; ser equivalente a ; aplicarse a ; ser aplicable ; asignarse
Translation eng to be hit ; to strike ; to touch ; to be in contact ; to be affixed ; to be equivalent to ; to be applicable ; to apply to ; to be right on the money ( of a prediction , criticism , etc .) ; to be selected ( in a lottery , etc .) ; to win ; to be successful ; to go well ; to be a hit ; to face ; to confront ; to lie ( in the direction of ) ; to undertake ; to be assigned ; to be stricken ( by food poisoning , heat , etc .) ; to be afflicted ; to be called on (e.g. by a teacher ) ; to treat ( esp . harshly ) ; to lash out at ; to be unnecessary ; to be hitting well ; to be on a hitting streak ; to feel a bite ( in fishing ) ; fruit , etc .) to be bruised ; to spoil ; to feel ( something ) out ; to probe into ; to check (i.e. by comparison ) ; to shave ; to be a relative of a person ; to be a ... in relation to ... ; to stand in a relationship Translation ger treffen ; schlagen ; stoßen ; berühren ; streifen ; sich bewahrheiten ; sich bestätigen ; führen ; gewinnen ; das große Los ziehen ; Erfolg haben ; gelingen ; zugewiesen werden ; ausgesetzt sein ; bescheinen lassen ; sonnen ; unternehmen ; übernehmen ; in die Hand nehmen ; sich entgegensetzen ; widerstehen ; die Stirn bieten ; Widerstand leisten ; liegen ; sich befinden ; prüfen ; nachschlagen ; entsprechen ; gleichwertig sein ; verdienen ; wert sein ; würdig sein ; infizieren ; schlecht bekommen ; drücken ( Schuhe ) ; unfreundlich behandeln ; hart angehen ; einen Fleck bekommen ; ( als Ersatz für Tabuworte der Händler ) reiben ; zermalen ; rasieren Translation fre être frappé ; être touché ; frapper ; heurter ; atteindre ; toucher ; être en contact ; être fixé ; être appelé ( par le professeur ) ; traiter ( en part . durement ) ; s'en prendre à ; être inutile ; ne pas être nécessaire ; bien frapper ; être sur une série de frappe ; (à la pêche ) sentir une touche ; ( d'un fruit , etc .) être meurtri ; gâcher ; sentir ( quelque chose ) ; sonder ; vérifier (c. -à-d . en comparant ) ; raser ; être un parent d'une personne ; avoir une relation ; être équivalent à ; être applicable à ; s'appliquer à ; être parfaitement correct ( d'une prédiction , d'une critique , etc .) ; être choisi ( dans une loterie , etc .) ; gagner ; réussir ; bien aller ; avoir du succès ; faire fureur ; faire recette ; faire face ; affronter ; reposer ( en direction de ) ; entreprendre ; être affecté une tâche ) ; être assigné ; être frappé ( par une intoxication alimentaire , la chaleur , etc .) ; être atteint Translation rus 1) попадать ( во что-л .); ударяться ( обо что-л .) ; 2) попадать цель} ; 3) оказываться правильным , подтверждаться , оправдываться ; сбываться сне ); выигрывать лотерее ); угадывать ; 4) удаваться ; быть успешным , иметь успех ; 5) подвергать себя ( подвергаться ) действию ( чего-л .); попадать ( под дождь и т. п.) ; 6) прилагаться , подходить , соответствовать ; 7) соответствовать , равняться ( чему-л .); приходиться ( кем-л .); падать ( на какой-л .) день ; 8) обращаться кем-л .); обращаться кому-чему-л .) ; 9) обращаться против ( кого-чего-л .); противостоять ( чему-л .) ; 10 ) пробовать ; нащупывать ; 11 ) быть расположенным в ( каком-л .) направлении ; 12 ) приходиться ( на кого-л .), доставаться ( кому-л .) ; 13 ) (( тж .) 中たる ) страдать , болеть ( от чего-л .) ; 14 ) быть попорченным фруктах ) ; 15 ) ( как опред .) ближайший дате )

這入る
JMdict 200217
Word 入る ; 這入る
Reading はいる
Translation dut binnengaan ; naar binnen gaan ; erin gaan ; intrekken ; ingaan ; binnenkomen ; inkomen ; instappen ; intreden ; inlopen ; inslaan ; binnentreden ; binnendringen ; binnentrekken ; trein {van ; schip enz .} binnenlopen ; aankomen ; arriveren ; gaan in {het klooster enz .} ; komen in ; treden in ; stappen in ; gaan naar {de universiteit enz .} ; in dienst treden bij ; aan de slag gaan bij ; zich begeven in ; zijn intrede doen in ; lid worden van ; zich aansluiten bij ; deelnemen aan ; meedoen aan ; overgaan {in een toestand e.d.} ; geraken in ; raken in ; krijgen ; bevatten ; erin zitten ; erin steken ; inbegrepen zijn ; vallen onder ; komen onder ; er aan te pas komen ; er bij te pas komen ; elektriciteitsnet e.d.} aangesloten zijn ( op ) {van ; geïnstalleerd zijn ; thee {van ; koffie} gezet zijn ; klaar zijn Translation hun beír ; bejegyez ; feljegyez ; összekapcsol ; beáll ; beiratkozik ; fékez ; feltartóztat ; tartalmaz ; visszatart ; becsül ; érvényes ; fog ; hord ; megfog ; megvéd ; tart ; helyreállít ; kiegyenlít ; állít ; bír vmit ; elfogyaszt ; elkölt ; eltűr ; enged ; kap ; kitol vkivel ; mond ; rendelkezik vmivel ; szerez ; túljár az eszén vkinek ; tűr ; van vkinek vmije Translation slv vstopiti {v nekaj} ; priti v ; pojaviti se Translation spa entrar
Translation eng to enter ; to go into ; to break into ; to join ; to enroll ; to contain ; to hold ; to accommodate ; to have ( an income of ) ; to get ; to receive ; to score Translation ger hineingehen ; hereinkommen ; beinhalten ; eintreten ; beitreten ; erhalten ; anfangen Translation fre entrer ; pénétrer ; s'introduire ; joindre ; s'inscrire ; devenir membre de ; contenir ; tenir ; accueillir ; percevoir ( un revenu de ) ; obtenir ; recevoir ; marquer ( des points ) Translation rus 1) входить ; влезать , забираться ; попадать ( куда-л . о ком-л .) ; войдите! {さあ}お入り ; 2) вступать ; 3) проникать , проходить , попадать ( куда-л . о чём-л .) ; 4) входить , помещаться ; 5) получаться доходах ) ; 6) (о времени ):)