降す
JMdict 200217
Word 下す ; 降す
Reading くだす
Translation dut neerlaten ; laten zakken ; strijken ; geven ; schenken ; verlenen ; toekennen ; uitvaardigen {命令を} ; uitspreken {判決を} ; vellen ; strijken ; trekken {結論を} ; doen {自ら手を} ; uitvoeren ; verrichten ; buikloop {おなかを} ; diarree hebben ; wormen hebben {虫を} ; verslaan {敵を} ; winnen van ; overwinnen ; kloppen Translation hun lebocsát ; megaláz Translation slv dati {nižjemu po rangu} ; spustiti {z visokega na nizko} ; izreči {sodbo , kritiko} ; dati {ukaz} ; podvreči ; premagati {sovražno državo} ; imeti grižo Translation spa bajar ; hacer bajar ; dar ; emitir un pronunciamiento
Translation eng to make a decision ; to draw a conclusion ; to give a judgement ; to hand down a verdict ; to pass a sentence ; to give an order ; to let go down ; to lower ; to do oneself ; to do by oneself ; to beat ; to defeat ; to have loose bowels ; to have diarrhea ; to pass ( in stool ) ; to discharge from the body ; to do in one go ; to do to the end without stopping Translation ger herablassen ; herunternehmen ; herausgeben ; geben ; verkünden ( einen Befehl , ein Urteil ) ; machen ; durchführen ; geben ; gewähren ; schenken ; schlagen ; besiegen ; Durchfall haben ; ausscheiden ; lösen ; vertreiben ; von der Hauptstadt an einen anderen Ort senden ; die Ren’yōkei von Verben ) in einem Zug … ; ohne abzusetzen … ; ohne Verzögerung … ; stromabwärts treiben Translation fre faire descendre ; laisser descendre Translation rus 1) спускать , опускать ; 2) спускаться по течению ; 3) ( уст .) давать , дарить ; 4) ( связ .) отдавать ( приказ ), выносить ( решение , приговор ) ; 5) ( связ .:) …は腹を下した ( кого-л .) прослабило ( благодаря слабительному ) ; 6) (( тж .) 降す ) понижать в должности ; 7) (( тж .) 降す ) принуждать сдаться
Crossref 手を下す・1
JMdict 200217
Word
Reading きゅう
Translation dut toebedelen ; uitdelen ; geven ; bezoldiging ; zorgen voor Translation hun munkabér ; munkadíj ; fehér folt Translation spa pago ; sueldo ; regalo ; obsequio ; dádiva
Translation eng wage ; recompense Translation ger aufteilen ; teilen ; geben ; zuteilen ; Lohn ; Gehalt ; Gabe ; Hilfe ; Beistand ; Bedienung Translation fre cadeau ; paye Translation rus заработная плата , зарплата , жалованье ; размер зарплаты ( жалованья )


交換
JMdict 200217
Word 交換
Reading こうかん
Translation dut ruilen ; uitwisselen ; inwisselen ; vervangen ; substitueren ; geven en nemen ; in de plaats geven voor ; ruil ; uitwisseling ; inwisseling ; vervanging ; substitutie ; het geven en nemen ; het in de plaats geven voor ; verversing Translation hun átváltási árfolyam ; beváltási árfolyam ; csere ; értéktőzsde ; kicserélés ; telefonközpont ; tőzsde ; tőzsdei árfolyam ; valutaárfolyam ; behelyettesítés ; pótlás Translation slv izmenjava ; zamenjava ; povratnost ; zamenjati ; izmenjati Translation spa cambio ; intercambio ; reciprocidad ; trueque ; sustitución ; reposición Translation swe utbyte
Translation eng exchange ; interchange ; switching ; reciprocity ; barter ; substitution ; replacement ; clearing ( of checks , cheques ) Translation ger austauschen ; Tausch ; Tauschhandel ; Austausch ; Umtausch ; Ersatz ; Ersetzung Translation fre échange ; commutation ; réciprocité ; troc ; substitution ; remplacement ; compensation ( de chèques ) Translation rus заменять ; замещать ; обменивать , менять{ся} , совершать обмен ; разменивать ; 1) обмен ; размен ; обменивать , менять{ся} , совершать обмен ; разменивать {~{を}する} ; в обмен что-л .) {…と~に} ; 2) замена ; замещение ; заменять ; замещать {~する} ; в в замену ; ответ что-л .) {…と~に} ; 3) ( ком .) клиринг

手渡す
JMdict 200217
Word 手渡す
Reading てわたす
Translation dut overhandigen ; overdragen ; overleveren ; overgeven ; overreiken ; aanreiken ; reiken {w .g.} ; ter hand stellen ; geven ; aangeven ; afgeven Translation hun beszolgáltat
Translation eng to hand over ; to surrender Translation ger eigenhändig übergeben ; persönlich überreichen ; einhändigen Translation fre donner ; remettre


出す
JMdict 200217
Word 出す
Reading だす
Translation dut te voorschijn halen ; uithalen ; eruit halen ; {gew . ; お酒を〜} ophalen ; naar buiten brengen ; uitnemen ; uitspelen {トランプの札を〜} ; opspelen ; zetten ; uitlaten {外に} ; buitenlaten ; openzetten {水を〜} ; laten lopen ; lozen ; uitsteken ; uithangen {旗を〜} ; uiten ; slaken ; {音 ; サインを〜} geven ; maken ; produceren ; publiceren ; uitgeven ; uitbrengen ; op de markt brengen ; uitvaardigen ; openbaren ; tonen ; onthullen {i .h.b.} ; ontbloten ; laten blijken ; aan de dag leggen ; tentoonspreiden ; uitstallen ; etaleren ; serveren ; opdienen {料理を〜} ; voorschotelen ; te berde brengen ; aankomen met ; komen aanzetten met ; leveren ; afleveren ; verschaffen ; opgeven ; verstrekken ; aanbieden ; presenteren ; uitreiken ; aanvoeren {証を〜} ; insturen ; inzenden ; inleveren ; indienen ; inzetten {新人選手を〜} ; sturen ; zenden ; afvaardigen ; verzenden ; opsturen ; versturen ; uitsturen ; uitzenden ; uitstoten {ガスを〜} ; emitteren ; ontwikkelen {熱を〜} ; doen vertrekken ; uitzetten {船を〜} ; inleggen {列車を〜} ; betalen ; opbrengen ; veroorzaken ; opleveren ; voortbrengen ; geven ; halen {スピードを〜} ; opdrijven ; {店 ; 支店を〜} openen ; beginnen ; naar buiten {…~} ; uit- ; beginnen te {…~} ; het op een zetten Translation hun eltávolít ; kihoz ; bosszant ; elindul ; kiad ; kihajt ; kikapcsol ; közzétesz ; befordul ; begörbít ; betér ; lefekszik aludni ; megjelentet ; nyilvánosságra hoz ; elküld Translation slv poslati ; vzeti ven ; dati ven iz ; oddati ( nalogo ) ; izvleči na prosto ; tiščati ven iz zaprtega prostora Translation spa salir ; sacar ; publicar ; revelar ; mostrar ; presentar ( ej . tesis ) ; entregar ; hacer público ; enviar ( carta ) ; iniciar ( fuego ) ; servir ( comida ) ; empezar a ; echar a
Translation eng to take out ; to get out ; to put out ; to reveal ; to show ; to submit (e.g. thesis ) ; to turn in ; to publish ; to make public ; to send (e.g. letter ) ; to produce (a sound ) ; to start ( fire ) ; to serve ( food ) ; ... out (e.g. to jump out , to carry out ) ; to begin ... ; to start to ... ; to burst into ... Translation ger herausholen ; herauslegen ; hinausstellen ; herausnehmen ; ausstrecken ; hinausstrecken ; gehen lassen ; schicken ; abschicken ( einen Brief ) ; aufgeben ; einreichen ; abgeben ; einsetzen ; veröffentlichen ; herausgeben ; herausbringen ; servieren ; anbieten ; bezahlen ; zeigen ; aushängen ; aufgeben ; verursachen Translation fre sortir ( quelque chose ) ; tirer ( la langue ) ; soumettre ( par ex . une thèse ) ; rendre ; publier ; rendre publique ; envoyer ( par ex . une lettre ) ; émettre ( un son ) ; allumer ( un feu ) ; servir ( de la nourriture ) ; commencer ... ; démarrer ... ; faire irruption ... Translation rus 1) выставлять ; высовывать ; вынимать ; вытаскивать ; 2) показать , представить на обозрение ; 3) представлять , предъявлять ( доказательства , удостоверение и т. п.) ; 4) подавать ( на стол ) ; 5) высылать , посылать , отправлять ; 6) выпускать : ; 7) дать ( из своей среды , особенно пострадавших ) ; 8) выдавать , давать ( деньги ); платить ( за что-л .) ; 9) помещать печати ), публиковать ; 1) показывает направленность действия изнутри наружу (( ант .) …こむ【…込む】 ) ; : 飛び出す вылетать ; 2) ( обозначает начало действия :)
Crossref 飛び出す・とびだす・1 ; 声を出す ; 手紙を出す ; あぶり出す・あぶりだす ; 歌いだす・うたいだす


挙げる
JMdict 200217
Word 上げる ; 挙げる ; 揚げる
Reading あげる
Translation dut frituren {揚げ物を} ; in kokend vet bakken ; braden ; fritten {gew .} ; hijsen {旗を} ; {凧 ; 気球を} oplaten ; naam maken {名声を} ; beroemd worden ; lossen {陸に} ; uitladen ; houden {式を} ; organizeren ; vieren ; geven {例として} ; vermelden ; noemen ; aanhalen ; citeren ; quoten ; aanvoeren ; leveren ; opnoemen ; opsommen ; opgeven ; opvissen ; opsteken {腕を} ; oprichten {頭を} ; benoemen {委員に} ; aanstellen ; verenigen ; samenbrengen ; verenen ; krijgen {子を} ; hebben ; arresteren ; aanhouden ; inrekenen ; oppakken ; heffen ; opheffen ; omhoogheffen ; verheffen ; oprichten ; tillen ; optillen ; omhoogtillen ; omhoogbrengen ; liften ; verhogen ; eleveren ; oplaten {凧を} ; opsteken ; leggen op {棚に} ; opleggen ; hijsen {帆を} ; ophijsen ; omhooghijsen ; opbrengen ; opvissen ; lichten {碇を} ; hieuwen ; landen {陸に} ; aan land zetten ; opkijken {顔を} ; loven ; prijzen ; roemen ; huldigen ; ophemelen ; hoog opgeven van ; opvoeren ; doen toenemen ; optrekken ; opjagen ; opdrijven ; hoger zetten {温度を} ; vergroten {スピードを} ; bevorderen ; promoveren ; overgeven ; braken ; opgeven ; kotsen ; vomeren ; over z'n nek gaan ; opbrengen {gew .} ; binnenlaten {客を} ; inlaten ; brengen ; leiden naar ; geleiden ; op school doen {学校へ} ; geven ; aanbieden ; toedienen ; offreren ; schenken ; voorzetten ; wegschenken {娘を} ; offeren ; ten offer brengen ; overhandigen ; ter hand stellen ; reiken ; overreiken ; ten einde brengen ; afdoen ; afwerken ; volbrengen ; voltooien ; klaarspelen ; gedaan weten te krijgen ; houden {式を} ; vieren ; celebreren ; fêteren ; geven {例を} ; vermelden ; noemen ; aanhalen ; citeren ; aanvoeren ; leveren ; opnoemen ; opsommen ; opgeven ; opvissen ; krijgen {子を} ; het leven schenken {母が} ; baren ; verwekken {父が} ; verbeteren ; ontwikkelen ; ontplooien ; doen {髪を} ; opmaken ; opsteken ; kappen ; aanhouden ; pakken ; oppakken ; vatten ; inrekenen ; snappen ; in hechtenis nemen ; in de kraag grijpen ; arresteren ; bestellen {芸者を} ; laten komen ; erbij halen ; uitnodigen ; ontbieden ; engageren ; frituren ; in kokend vet bakken ; braden ; fritten {gew .} ; behalen {結果を} ; bereiken ; verkrijgen ; verwerven ; realiseren Translation hun emelkedik ; felemel ; felemelkedik ; kiemelkedik ; lebeg ; siet ; szökik ; előidéz ; épít ; felemel ; felver ; kiemel ; növel ; összegyűjt ; elereszt ; elfut ; elmenekül ; megszökik ; átad ; hajlik ; mond ; ajándékoz ; közöl ; megmond ; szolgál ; előidéz ; előléptet ; előteremt ; emel ; felébreszt ; felemel ; felhoz ; felkelt ; felnevel ; felold ; felvet ; fokoz ; kiemel ; megszüntet ; felmagasztal ; dicsér ; dicsőít ; magasztal ; előad ; előmozdít ; elősegít ; fellendít ; halad ; támogat ; bebocsát ; elküld ; ajánl ; felajánl ; kínál ; nyújt ; bemutat ; befejez ; befejeződik ; bevégez ; bevégződik ; lezár ; véget vet ; elrendez ; észrevesz ; észrevételt tesz ; megfigyel ; megjegyez ; megjegyzést tesz ; megünnepel ; teljesít ; hivatkozik ; idéz ; megállapít ; eltűr ; hoz ; szül ; tart ; terem ; termel ; tűr ; visz ; feltartóztat ; leköt ; megakaszt ; villamosszékben kivégez ; villamosszékben meghal ; abbahagy ; befog ; megáll Translation slv navesti ; našteti ; ponuditi ; dvigniti ; podariti ; dati Translation spa elevar ; levantar ; atarse ( cabello ) ; volar ( cometas ) ; lanzar ( fuegos artificiales ) ; subir a la superficie ( ej . submarino ) ; botar ( un barco ) ; mostrar a alguien ( en una habitación ) ; enviar a alguien ; matricularse ; subir ( precio , calidad , estatus , voz ) ; hacer ( un sonido agudo ) ; ganar ( algo desagradable ) ; alabar ; dar ( ejemplo ) ; citar ; convocar ( toda la energía de uno ) ; elevar ; levantar ; atarse ( cabello ) ; volar ( cometas ) ; lanzar ( fuegos artificales ) ; subir a la superficie ( ej . submarino ) ; desembarcar ; mostrar a alguien ( en una habitación ) ; enviar a alguien ; matricular ; subir ( precio , calidad , estatus , voz ) ; hacer ( un sonido agudo ) ; ganar ( algo desagradable ) ; alabar ; dar ( ejemplo ; citar ; convocar ( toda la energía de uno ) Translation swe ge ; höja upp
Translation eng to humbly do ... ; to raise ; to elevate ; to complete ... ; to do up ( one's hair ) ; to fly (a kite , etc .) ; to launch ( fireworks , etc .) ; to surface (a submarine , etc .) ; to land (a boat ) ; to deep-fry ; to show someone ( into a room ) ; to give ; to send someone ( away ) ; to enrol ( one's child in school ) ; to enroll ; to increase ( price , quality , status , etc .) ; to develop ( talent , skill ) ; to improve ; to make (a loud sound ) ; to raise ( one's voice ) ; to earn ( something desirable ) ; to praise ; to give ( an example , etc .) ; to cite ; to summon up ( all of one's energy , etc .) ; to arrest ; to nominate ; to summon ( for geishas , etc .) ; to offer up ( incense , a prayer , etc .) to the gods ( or Buddha , etc .) ; to bear (a child ) ; to conduct (a ceremony , esp . a wedding ) ; the tide ) to come in ; to vomit ; to do for ( the sake of someone else ) Translation ger frittieren ; braten ; entzünden ( ein Feuerwerk ) ; steigen lassen (z.B. einen Reklameballon ) ; hissen ; an Land bringen ; zu sich kommen lassen ( eine Geisha ) ; erheben ( Stimme ) ; heben ; geben ; anführen ; erbringen ; ( eine Zeremonie ) abhalten ; gefangen genommen werden ; festgenommen werden ; gebären ; hochheben ; heben ; anheben ; hochtragen ; aufsetzen ; hochhalten ; hissen ; erhöhen ; anheben ; anheben ( Gesicht , Blick ) ; anführen ; geben ; schenken ; einladen ; einlassen ; hereinbitten ; bitten ; bestellen ; zur Schule schicken ; auf eine höhere Schule wechseln lassen ; aufsteigen lassen ; ausrufen ; fassen ; verhaften ; loben ; preisen ; erreichen ; erlangen ; beenden ; opfern ; ins Bordell schicken ; ausspucken ; erbrechen Translation fre élever ; augmenter ; dresser ; hisser ; arranger ( ses cheveux ) ; produire ( un son fort ) ; élever ( la voix ) ; gagner ( quelque chose de souhaitable ) ; remporter ; obtenir ; louer ( faire l'éloge ) ; vanter ; donner ( un exemple , etc .) ; citer ; rassembler ( toute son énergie , etc .) ; arrêter ( quelqu'un ) ; nommer ; désigner ; donner ; offrir ; faire une offrande ( de l'encens , une prière , etc .) aux dieux ( ou au Bouddha , etc .) ; donner naissance un enfant ) ; faire voler ( un cerf-volant , etc .) ; tirer ( un feu d'artifice , etc .) ; faire émerger ( un sous-marin , etc .) ; mener ( une cérémonie , particulièrement un mariage ) ; monter ( pour la marée ) ; vomir ; faire ( au nom de quelqu'un d'autre ) ; achever ... ; terminer ... ; faire avec humilité ... ; accoster ; frire ; faire visiter ( une pièce , etc .) ; convoquer ( pour les geishas , etc .) ; congédier ; renvoyer quelqu'un ; inscrire ( son enfant à l'école ) ; enrôler ; augmenter ( le prix , la qualité , le statut , etc .) ; développer ( un talent , une compétence ) ; améliorer Translation rus жарить в масле ; приводить качестве примера ) ; ( как 2-й элемент сложн . гл .:) ; 1) поднимать ; ( ср . напр .) つりあげる【釣り上げる】 ; 2) ( означает законченность действия , выраженного первым гл .:) ; ( неперех ., у кого-л .) рвота ; ( перех .) ; 1) (( тж .) 揚げる , 挙げる ) поднимать ; повышать ; ( ср .) こえ【声】 ( を上げて ), な【名】 ( を上げる ), ふうさい【風采】 ( を揚げる ) ; 2) давать , преподносить ; ( ср .) ぜんりょく【全力】 ( を上げる ) ; 3) (( тж .) 揚げる ) хвалить ; 4) впускать комнату , в дом ) ; 5) заканчивать , кончать ; ( ср .) …あげる ; 6) обходиться , стоить ; 7) возлагать на алтарь ; 8) арестовать , схватить ( преступника ) ; 9) приводить ( напр . пример ); упоминать ( напр . факт ) ; 10 ) (( тж .) 挙げる ) проводить ( обряд , церемонию ) ; 11 ) всасывать , впитывать ; 12 ) вызывать ( гейшу ) ; 13 ) (( тж .) 挙げる ) родить ( ребёнка ) ; 14 ) (( тк .) 揚げる ) жарить ; 15 ) ( как служ . гл . после деепр . показывает , что действие совершается 1-м лицом для 2-го или 3-го или низшим , в каком-л . смысле , для высшего :) ; ( ср .) あげず
Crossref 作り上げる・1 ; 声を上げる ; 申し上げる・2 ; 髪を上げる ; 手を挙げる・1

譲る
JMdict 200217
Word 譲る
Reading ゆずる
Translation dut afstaan ; ambt} overdragen {zijn ; overlaten ; uit handen geven ; overleveren ; overgeven ; overhandigen ; vervreemden {eigendom} ; goed} vermaken {onroerend ; nalaten ; legateren ; legeren ; verkopen ; wijken ; toegeven ; opgeven ; zwichten ; bal} afgeven {de ; geven {voorrang} ; plaats} wisselen {van ; verruilen ; laten voorgaan ; uitstellen ; opschorten ; verschuiven ( tot later ) ; wegleggen ; sparen Translation hun átad ; átenged ; átruház ; engedélyez ; kijelöl ; meghatároz ; átvisz ; közvetít ; sugároz ; továbbít ; vezet ; beszállít ; hord ; hoz ; szállít ; visz ; elad ; elárul ; értékesít ; beismer ; beszakad ; felad ; megadja magát ; meghódol ; nyújt ; szolgáltat Translation slv predati ; dodeliti ; prodati Translation spa ceder ; conceder ; traspasar
Translation eng to hand over ; to transfer ; to turn over ; to assign ; to convey ; to bequeath ; to give up (e.g. one's seat ) ; to give way ; to yield ; to concede ; to give ground ; to surrender ; to sell ; to postpone ; to put off ; to defer Translation ger abtreten ; überlassen ; übertragen ; übereignen ; schenken ; übergeben ; verkaufen ; veräußern ; einräumen ; zugestehen ; nachgeben ; weichen ; aufschieben Translation fre retourner ; attribuer ; remettre ; transmettre ; transporter ; vendre ; disposer de ; se débarasser de ; céder ; se rendre ; concéder Translation rus 1) отдавать , передавать ( имущество , права и т. п.) ; 2) уступать ( дорогу , место , в споре и т. п.); поступаться ( чем-л .) ; 3) продавать ; 4) откладывать ( на другое время )

申上げる
JMdict 200217
Word 申し上げる ; 申上げる ; 申しあげる
Reading もうしあげる
Translation dut zeggen ; verklaren ; meedelen ; betuigen ; betonen ; doen ; verrichten ; geven {uitleg} ; dienst} bewijzen {een Translation hun beszél ; kijelent ; megfejt ; megmond ; mond ; kifejez Translation slv ( iz ) reči , povedati , trditi Translation spa decir a alguien ( lenguaje humilde )
Translation eng to say ; to tell ; to state ; to express ; to offer ; to extend ( greetings , congratulations , etc .) ; to do Translation ger erzählen ; sagen ; bemerken ; meinen ; machen ; tun Translation fre dire ; informer de ; faire savoir que ; exprimer ; offrir ; présenter ( des salutations , des félicitations , etc .) ; faire Translation rus говорить ; заметить

生じる
JMdict 200217
Word 生じる
Reading しょうじる
Translation dut gebeuren ; zich voordoen ; plaatsvinden ; plaatshebben ; voorvallen ; voorkomen ; ontstaan ; optreden ; opduiken ; opkomen ; zich vormen ; zich ontwikkelen ; voortkomen ; voortspruiten ; spruiten ( uit ) ; uitgaan van ; resulteren ( uit ) ; uitkomen ; kiemen ; opschieten ; opgroeien ; opkomen ; ontstaan ; ontkiemen ; ontspruiten ; ontluiken ; uitbotten ; germineren ; opwassen {arch .} ; ontgroeien {w .g.} ; uitlopen ; uitschieten ; uit de grond schieten ; wortel schieten {i .h.b.} ; teweegbrengen ; veroorzaken ; verwekken ; doen ontstaan ; scheppen ; wekken ; geven ; creëren ; voortbrengen ; dragen ; opleveren ; opbrengen ; afwerpen ; genereren ; resulteren ( in ) ; baren {fig .} ; 電気を} opwekken {i .c.m. ; produceren Translation hun bemutat ; előállít ; felmutat ; hoz ; terem ; ad ; átad ; behódol ; beletörődik ; elsőbbséget ad ; jövedelmez ; megereszkedik ; nyújt ; származik Translation slv pojaviti se ; sprožiti se ; priti do česa Translation spa producirse ; ocasionarse ; presentarse ; brotar
Translation eng to result from ; to arise ; to be generated ; to produce ; to yield ; to cause Translation ger erzeugen ; hervorbringen ; hervorrufen ; verursachen ; entstehen ; geschehen Translation fre produire ; provoquer ; causer ; résulter de ; provenir ; être généré Translation rus 1) производить , порождать ; вызывать , приносить , причинять ; 2) проистекать , происходить ( из чего-л .); возникать , появляться ; случаться ; 3) водиться животных , растениях )
Crossref 生ずる・2 ; 生ずる・1贈る
JMdict 200217

贈与
JMdict 200217
Word 贈与
Reading ぞうよ
Translation dut schenken ; geven ; doneren ; schenking ; donatie ; gift Translation hun ajándéktárgy ; bemutatás Translation spa regalo ; donación
Translation eng donation ; presentation Translation ger beschenken ; schenken ; spenden ; Schenkung ; Spende Translation fre donation Translation rus дарить , преподносить ; : {~する} дарить , преподносить


発する
JMdict 200217
Word 発する
Reading はっする
Translation dut vertrekken uit ; verlaten ; verschijnen ; zich voordoen ; optreden ; gebeuren ; voortkomen ; voortspruiten ; ontspringen ; voortspringen ; komen uit ; uitgaan van ; voortvloeien uit ; emaneren uit ; afkomstig zijn van ; z'n oorsprong vinden ; ontstaan ; tot stand komen ; teweegbrengen ; veroorzaken ; doen ontstaan ; beginnen ; starten ; lanceren ; voortbrengen ; geven ; opleveren ; afgeven ; afscheiden ; verspreiden ; uitstoten ; uitzenden ; uitvaardigen ; verstrekken ; uiten ; uitbrengen ; van zich doen uitgaan ; formuleren ; afvuren ; afschieten ; sturen ; afzenden ; afvaardigen Translation hun elbocsát ; elsüt ; kigyullad ; kilő ; kipirul ; tüzel ; tüzet fog ; áraszt ; kibocsát ; ad ; árast ; hallat ; nyilvánít Translation slv sprožiti {pištolo} ; oddajati Translation spa ocurrir ; tener lugar ; pasar ; emitir
Translation eng to let out ; to utter ; to produce ; to emit ; to give forth ; to discharge ; to issue ; to send ; to give ; to leave ; to depart ; to occur ; to appear ; to shoot ( an arrow or bullet ) ; to fire Translation ger senden ; schicken ; geben ; erlassen ; ergehen lassen ; erteilen ; ausstrahlen ; abstrahlen ; ausströmen ; abgeben ; abfeuern ; von sich geben ; ausstoßen ( einen Laut etc .) ; erheben ( Geschrei ) ; entspringen ; stammen Translation fre émettre ; pousser ( un cri ) Translation rus ( неперех . гл .) ; 1) исходить , проистекать ( из чего-л ., откуда-л .); начинаться ( от чего-л .) ; 2) отправляться ( откуда-л .) ; ( перех . гл .) ; 1) испускать ( свет , запах , звук и т. п.) ; 2) выпускать , издавать ; опубликовывать ; 3) посылать , отправлять ( напр . посланца , письмо ) ; 4) вызывать ( появление чего-л .)

訪う
JMdict 200217
Word 問う ; 訪う
Reading とう
Translation dut vragen naar {iems . gezondheid enz .} ; informeren naar ; navraag doen naar ; navragen ; bevragen {veroud .} ; sekinin o 責任を} ter verantwoording roepen {i .c.m. ; sekinin o 責任を} iems . consciëntie onderzoeken {i .c.m. ; tsumi ni 罪に} beschuldigen van {i .c.m. ; betichten van ; ten laste leggen ; aantijgen ; aanklagen wegens ; te} letten op {zonder ; rekening houden met {geen} ; acht slaan op {geen} ; zich {niet} storen aan ; zich {niet} bekommeren om ; zich {niets} gelegen laten liggen aan ; zich {niets} aantrekken van ; geven om {niet} ; talen naar {niet} ; ongeacht ; onverschillig of ; met voorbijgaan van {i .c.m. ontkenningspartikels} Translation hun kér ; kérdez ; kérdezősködik ; kétségbe von ; kihallgat ; kikérdez ; nyomoz ; vizsgálatot folytat ; felszámít ; megbíz ; megterhel ; megtölt ; megvádol ; vádol Translation slv vprašati ; povpraševati ; poizvedeti ; pozanimati se o Translation spa preguntar ; cuestionar ; acusar ( de un crimen ) ; culpar
Translation eng to care about ; to regard as important ; to call into question ; to doubt ; to question ; to ask ; to inquire ; to blame ( someone ) for ; to accuse of ; to pursue ( question of responsibility ) ; to charge with Translation ger besuchen ; aufsuchen ; fragen ; eine Frage stellen ; befragen ; sich erkundigen ; nachfragen ; beschuldigen Translation fre accuser de ; demander ; douter de ; questionner Translation rus 1) спрашивать , задавать вопрос ; осведомляться ; 2) ( тк . в отриц . форме ) не придавать значения ( чему-л .) ; ( ср .) とわず , とわれる ; посещать , навещать ( кого-л .); заходить кому-л .)
Crossref 問わず