出る
JMdict 200217
Word 出る
Reading でる
Translation dut naar buiten gaan ; naar buiten komen ; zich vertonen ; uitbreken ; uitgaan ; uitkomen ; verlaten ; vandaan gaan ( bij ) ; vertrekken ; boot} afvaren {m .b.t. ; afstuderen ( aan ) {i .h.b.} ; aftrek vinden {i .h.b.} ; weggaan ; verschijnen ; opkomen ; voor de dag komen ; opduiken ; te voorschijn komen ; zich voordoen ; rijzen ; voorkomen ; de telefoon enz .} komen {aan ; zon} opgaan {m .b.t. ; rijzen ; doorkomen ; bloemknoppen enz .} uitkomen {m .b.t. ; uitlopen ; ontdekt worden {i .h.b.} ; geesten {m .b.t. ; spoken} waren ; uitsteken ; naar buiten steken ; opsteken ; uitspringen ; oprijzen ; bijwonen ; aanwezig zijn bij ; gaan naar ; deelnemen aan ; meedoen aan ; het gerecht enz .} verschijnen {voor ; in {zaken ; het bedrijfsleven ; de politiek enz .} gaan ; wegen} leiden naar {m .b.t. ; voeren naar ; uitkomen op ; tegenkomen ; bereiken ; aantreffen ; vinden ; stuiten op ; te buiten gaan ; overschrijden ; gaan over ; passeren ; ontspruiten ( aan ) ; komen uit ; voortkomen ( uit ) ; voortspringen uit ; ontstaan uit ; beginnen ; ontspringen ; ontsnappen ; opwellen {fig .} ; ontwellen {lit .t.} ; zijn oorsprong ontlenen aan ; zijn oorsprong vinden in ; teruggaan op ; afstammen van ; afkomen van ; stammen uit ; voortspruiten uit ; verschijnen ; uitkomen ; uitgegeven worden ; gepubliceerd worden ; de pers enz .} halen {i .h.b. ; krijgen ; verkrijgen ; bekomen {arch .} ; gerecht} opgediend worden {m .b.t. ; geserveerd worden ; bedrag {m .b.t. ; premie} uitgekeerd worden ; toenemen ; rijzen ; wind} opsteken {m .b.t. ; aanwakkeren ; snelheid} optrekken {m .b.t. ; zich gedragen ; een houding nemen ; thee} trekken {m .b.t. Translation hun elmegy ; enged ; hagy ; kilép ; meghal Translation slv izstopiti , iti ; priti ven ( iz zaprtega prostora ), oditi iz , odpotovati , zapustiti zaprt prostor ; imeti ( za fiziološke pojave ) ; diplomirati ; odgovoriti ( na telefon ) Translation spa aparecer ; dejar ; salir ; ( teléfono o puerta )/ ; contestar ( teléfono o puerta )
Translation eng to leave ; to exit ; to go out ; to come out ; to get out ; to leave ( on a journey ) ; to depart ; to start out ; to set out ; to move forward ; to come to ; to get to ; to lead to ; to reach ; to appear ; to come out ; to emerge ; to surface ; to come forth ; to turn up ; to be found ; to be detected ; to be discovered ; to be exposed ; to show ; to be exhibited ; to be on display ; to appear ( in print ) ; to be published ; to be announced ; to be issued ; to be listed ; to come out ; to attend ; to participate ; to take part ; to enter ( an event ) ; to play in ; to perform ; to be stated ; to be expressed ; to come up ; to be brought up ; to be raised ; to sell ; to exceed ; to go over ; to stick out ; to protrude ; to break out ; to occur ; to start ; to originate ; to be produced ; to come from ; to be derived from ; to be given ; to get ; to receive ; to be offered ; to be provided ; to be presented ; to be submitted ; to be handed in ; to be turned in ; to be paid ; to answer ( phone , door , etc .) ; to get ; to assume ( an attitude ) ; to act ; to behave ; to pick up ( speed , etc .) ; to gain ; to flow (e.g. tears ) ; to run ; to bleed ; to graduate Translation ger hinausgehen ; herauskommen ; erscheinen ; sich zeigen ; auftreten ; auftauchen ; hervorgehen ; in Erscheinung treten ; hinausgehen ; fortgehen ; spazieren gehen ; anwesend sein ; beiwohnen ; mitmachen ; besuchen ; herausfließen ; herausquellen ; hervorsprießen ; emporsprießen ; keimen ; ausbrechen ; entstehen ; teilnehmen ; veröffentlicht werden ; herausgegeben werden ; stehen ; geschrieben stehen ; sich einmengen ; sich einmischen ; einschreiten ; abgehen ; verlassen ; aufbrechen ; weggehen ; abreisen Translation fre partir ; sortir ; s'en aller ; quitter ; partir ( en voyage ) ; sortir ; s'en aller ; quitter ; démarrer ; établir ; déborder de ; dépasser de ; éclater ; survenir ; débuter ; commencer ; provenir ; être produit ; venir de ; résulter de ; dériver de ; être donné ; obtenir ; recevoir ; être offert ; être fourni ; être présenté ; être soumis ; être remis ; être rendu ; être payé ; répondre la porte , au téléphone , etc .) ; adopter ( une attitude ) ; agir ; se comporter ; prendre ( de la vitesse , etc .) ; gagner ; acquérir ; couler ( par ex . des larmes ) ; s'écouler ; saigner ; obtenir un diplôme ; avancer ; venir à ; accéder à ; conduire à ; mener à ; atteindre ; apparaître ; sortir ; émerger ; jaillir ; émaner ; s'échapper ; faire surface ; sortir ; être trouvé ; être détecté ; être découvert ; être exposé ; être montré ; être présenté ; paraître ( sur papier ) ; être publié ; être annoncé ; être émis ; être inscrit ; sortir ; assister ; participer ; prendre part ; se présenter à ( un événement ) ; jouer dans ; passer ( par ex . à la télévision ) ; être déclaré ; être exprimé ; être posé ; être relevé ; être soulevé ; vendre ; excéder ; dépasser Translation rus 1) выходить ( откуда-л ., куда-л .) ; Kは今用事で出ています К. сейчас вышел по делу ; 2) выходить , появляться чём-л .) ; 3) появляться ( где-л .), являться ( куда-л . (о ком-л .) ; 4) служить , состоять на службе (( тк .) 出ている ) ; 5) принимать участие ( гл . обр . в спорт . состязаниях ) ; 6) вступать ( во что-л .) ; 7) выступать ( кандидатом на выборах ) ; 8) оканчивать ( учебное заведение ) ; 9) быть найденным , найтись ; 10 ) быть поданным ; 11 ) выходить , получаться ; 12 ) быть помещённым печати ) ; 13 ) выходить ( из печати ) ; 14 ) продаваться ( гл . обр . о печатном издании ) ; 15 ) исходить , происходить ( откуда-л ., из чего-л .) ; 16 ) выходить , вырастать ; добываться ; 17 ) выступать , выдаваться ; 18 ) выходить за пределы ( чего-л .), превышать ; 19 ) расходоваться ; 20 ) сделать ( какой-л .) шаг , занять ( какую-л .) позицию

発する
JMdict 200217
Word 発する
Reading はっする
Translation dut vertrekken uit ; verlaten ; verschijnen ; zich voordoen ; optreden ; gebeuren ; voortkomen ; voortspruiten ; ontspringen ; voortspringen ; komen uit ; uitgaan van ; voortvloeien uit ; emaneren uit ; afkomstig zijn van ; z'n oorsprong vinden ; ontstaan ; tot stand komen ; teweegbrengen ; veroorzaken ; doen ontstaan ; beginnen ; starten ; lanceren ; voortbrengen ; geven ; opleveren ; afgeven ; afscheiden ; verspreiden ; uitstoten ; uitzenden ; uitvaardigen ; verstrekken ; uiten ; uitbrengen ; van zich doen uitgaan ; formuleren ; afvuren ; afschieten ; sturen ; afzenden ; afvaardigen Translation hun elbocsát ; elsüt ; kigyullad ; kilő ; kipirul ; tüzel ; tüzet fog ; áraszt ; kibocsát ; ad ; árast ; hallat ; nyilvánít Translation slv sprožiti {pištolo} ; oddajati Translation spa ocurrir ; tener lugar ; pasar ; emitir
Translation eng to let out ; to utter ; to produce ; to emit ; to give forth ; to discharge ; to issue ; to send ; to give ; to leave ; to depart ; to occur ; to appear ; to shoot ( an arrow or bullet ) ; to fire Translation ger senden ; schicken ; geben ; erlassen ; ergehen lassen ; erteilen ; ausstrahlen ; abstrahlen ; ausströmen ; abgeben ; abfeuern ; von sich geben ; ausstoßen ( einen Laut etc .) ; erheben ( Geschrei ) ; entspringen ; stammen Translation fre émettre ; pousser ( un cri ) Translation rus ( неперех . гл .) ; 1) исходить , проистекать ( из чего-л ., откуда-л .); начинаться ( от чего-л .) ; 2) отправляться ( откуда-л .) ; ( перех . гл .) ; 1) испускать ( свет , запах , звук и т. п.) ; 2) выпускать , издавать ; опубликовывать ; 3) посылать , отправлять ( напр . посланца , письмо ) ; 4) вызывать ( появление чего-л .)浮ぶ
JMdict 200217
Word 浮かぶ ; 浮ぶ ; 泛ぶ ; 泛かぶ
Reading うかぶ
Translation dut {水 ; 空に} drijven ; zweven ; vlotten ; dobberen ; bovenblijven ; naar boven drijven ; opdrijven ; komen bovendrijven ; omhoogdrijven ; bovenkomen ; opduiken ; opwellen ; aan de oppervlakte komen ; {心 ; 胸に} te binnen schieten ; door het hoofd schieten ; in de gedachten opkomen ; opborrelen ; invallen ; beginnen door te dringen ; zich bedenken ; verschijnen ; zich aftekenen ; opdagen ; zichtbaar worden ; spelen om {口許に} ; opdoemen {霧の中から} ; gered worden {boeddh .} ; verlost worden ; de zaligheid verwerven ; in vrede rusten ; vooruitkomen in de wereld ; carrière maken ; een succesvolle loopbaan uitbouwen ; het maken Translation hun felszínen marad ; felszínen tart ; felötlik Translation spa flotar ; flotar ; aparecer en la superficie
Translation eng to float ; to be suspended ; to rise to surface ; to come to mind ; to have inspiration Translation ger schwimmen ; schweben ; treiben ; auftauchen ; erscheinen ; sich zeigen ; in den Sinn kommen Translation fre flotter ; être en suspension ; venir à l'esprit ; venir à l'esprit ; avoir l'inspiration Translation rus всплывать ; плавать на поверхности ; приходить на ум ; 1) плыть , плавать ; держаться на поверхности воды ; выплывать , всплывать ; 2) появляться мыслях ; об улыбке , о слезах ) ; 3) ( буд .) упокоиться с миром

來る
JMdict 200217
Word 来る ; 來る
Reading くる
Translation dut komen ; verschijnen ; opdagen ; naderen ; niet achterwege blijven ; aankomen ; arriveren ; ( zijn bestemming ) bereiken ; bezoeken ; een visite brengen ; op bezoek gaan bij ; te gast zijn bij ; aanbreken ; beginnen ; voor de deur staan ; worden ; in een bepaalde toestand raken ; in een bepaalde hoedanigheid raken ; ( een houding ) aannemen ; invoeren ; introduceren ; in gebruik laten komen ; in zwang brengen ; zijn oorzaak vinden in ; toe te schrijven zijn aan ; te wijten zijn aan ; veroorzaakt zijn door ; ontsproten zijn uit Translation hun jön ; következik ; lesz ; megérkezik ; megtesz ; származik ; válik vmilyenné ; kézhez kap ; közeledik ; közelít ; megközelít ; belép a színre ; halad ; jól fejlődik ; jól ; sorra kerül ; beáll ; kezdődik ; part felé folyik ; válik vmivé ; ; növekszik ; állapotba juttat ; beszerez ; elcsíp ; elejt ; elfog ; elhoz ; eljut ; elvégeztet ; ért ; helyre juttat ; hoz ; hozzáfog ; jut ; kap ; kerül vhova ; kerül ; kinyer ; lelő ; lesz vmilyen ; leterít ; magához vesz ; megfog ; megszerez ; nemz ; odaér ; rávesz ; szert tesz ; tesz vmilyenné ; vesz Translation slv priti {tja , kjer je govorec} Translation spa llegar ; venir
Translation eng to come to (i.e. "when it comes to spinach ...") ; to come ( spatially or temporally ) ; to approach ; to arrive ; to come back ; to do ... and come back ; to come to be ; to become ; to get ; to grow ; to continue ; to come from ; to be caused by ; to derive from Translation ger kommen ; ankommen ; herankommen ; eintreffen ; besuchen ; aufsuchen ; vorsprechen ; sich nähern ; herkommen ; fällig werden ; ablaufen ; verfallen ; herüberkommen ; überliefert werden ; stammen ; herstammen ; herrühren ; entstehen ; sich ergeben ; zurückzuführen sein Translation fre revenir ; faire ... et revenir ; s'agir de Translation rus 1) приходить , прибывать ; приезжать ; приходить в гости ; 2) приходить , наступать чём-л .) ; 3) происходить , проистекать ( из чего-л .) ; 4) ( после деепр .:) ; а) ( имеет значение приходить и приближаться , но не переводится :) ; б) ( указывает на наступление действия :)
Crossref と来たら ; 行って来る

JMdict 200217出づ
JMdict 200217
Word 出ず ; 出づ
Reading いず ; いづ
Translation dut naar buiten komen ; vertrekken naar ; verlaten ; verschijnen ; te voorschijn komen ; opkomen ; opduiken ; overschrijden ; uitsteken ; optreden ; ten tonele komen ; doorbreken ; zich vormen ; gebeuren ; zich voordoen ; voortkomen ; geboren worden ; stammen uit ; z'n oorsprong vinden in ; zich openbaren ; zich manifesteren
Translation eng to leave ; to exit ; to go out ; to come out ; to get out ; to leave ( on a journey ) ; to depart ; to start out ; to set out ; to move forward ; to come to ; to get to ; to lead to ; to reach ; to appear ; to come out ; to emerge ; to surface ; to come forth ; to turn up ; to be found ; to be detected ; to be discovered ; to be exposed ; to show ; to be exhibited ; to be on display ; to appear ( in print ) ; to be published ; to be announced ; to be issued ; to be listed ; to come out ; to attend ; to participate ; to take part ; to enter ( an event ) ; to play in ; to perform ; to be stated ; to be expressed ; to come up ; to be brought up ; to be raised ; to sell ; to exceed ; to go over ; to stick out ; to protrude ; to break out ; to occur ; to start ; to originate ; to be produced ; to come from ; to be derived from ; to be given ; to get ; to receive ; to be offered ; to be provided ; to be presented ; to be submitted ; to be handed in ; to be turned in ; to be paid ; to answer ( phone , door , etc .) ; to get ; to assume ( an attitude ) ; to act ; to behave ; to pick up ( speed , etc .) ; to gain ; to flow (e.g. tears ) ; to run ; to bleed ; to graduate Translation rus ( кн . см .) でる

Records 1 - 20 of 20 retrieved in 285 ms