CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin dang4
English at or in the very same ... ; to pawn ; suitable ; adequate ; fitting ; proper ; replace ; represent

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yun2 Reading On ゲイ ; ウン Reading Kun う. える ; のり ; わざ Nanori き ; げ ; なり Reading Korean un ; ye Reading Korean ;
Meaning technique ; art ; craft ; performance ; acting ; trick ; stunt Meaning fr art ; technique ; métier ; interprétation ; tour ; cascade Meaning es arte ; técnica Meaning pt técnica ; arte ; ofício ; performance ; representação ; truque ; façanha

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yun2 Reading On ゲイ ; ウン Reading Kun う. える ; のり ; わざ Nanori き ; げ ; なり Reading Korean un ; ye Reading Korean ;
Meaning technique ; art ; craft ; performance ; acting ; trick ; stunt Meaning fr art ; technique ; métier ; interprétation ; tour ; cascade Meaning es arte ; técnica Meaning pt técnica ; arte ; ofício ; performance ; representação ; truque ; façanha

一幕物
JMdict 200217
Word 一幕物
Reading ひとまくもの
Translation spa representación de un acto
Translation eng one-act play Translation ger Einakter ; Bühnenstück aus nur einem Akt Translation rus одноактная пьеса

演戯
JMdict 200217
Word 演戯
Reading えんぎ
Translation hun szórakozás Translation spa drama ; representación Translation swe skådespel
Translation eng drama ; play Translation rus ( кн .) театральное представление
代表
JMdict 200217
Word 代表
Reading だいひょう
Translation dut vertegenwoordigen ; representeren ; optreden ( voor ; namens ) ; typisch zijn ( voor ) ; prototypisch zijn ( voor ) ; representatief zijn ( voor ) ; bij uitstek een voorbeeld zijn ( van ) ; symboliseren ; typeren ; karakteriseren ; kenmerken ; kentekenen ; kenschetsen ; karakteristiek zijn ( voor ) ; vertegenwoordiging ; representatie ; vertegenwoordiger ; representant ; afgevaardigde ; gedelegeerde ; delegaat ; deputaat ; afvaardiging {verzameln .} ; delegatie {verzameln .} ; deputatie {verzameln .} ; {i .h.b. ; sportt .} selectie ; exponent ; kenmerkende vertegenwoordiger ; typisch geval ; schoolvoorbeeld ; paradigma ; model Translation hun ábrázoló ; képviseleti ; képviselő ; példány ; tipikus ; alakítás ; példa Translation slv predstavnik ; predstavništvo ; delegacija Translation spa representar ; actuar como representante o delegado ; representativo ; representación ; delegación ; tipo ; ejemplo ; modelo Translation swe representant ; representation ; delegat ; delegation
Translation eng representative ; representation ; delegation ; type ; example ; model ; switchboard number ; main number Translation ger vertreten ; repräsentieren ( Firma , Regierung etc .) ; Vertreter ; Repräsentant ; Delegierter ; Stellvertreter ; Stellvertretung ; Repräsentation ; Internationaler ; Nationalspieler ; Hauptrufnummer ; Hauptnummer ; zentrale Telefonnummer Translation fre délégation ; exemple ; modèle ; représentatif ; représentation ; type Translation rus быть типичным ( для чего-л .), быть показательным ; представлять , быть представителем ; 1) представительство ; представлять , быть представителем {~する} ; назначать представителем ; уполномочивать , делегировать {~させる} ; 2) представитель ; делегат ; делегация ; 3): {~する} быть типичным ( для чего-л .), быть показательным ; а) типичный , характерный ; б) показательный , образцовый {~的}
Crossref 代表番号

代辨
JMdict 200217
Word 代弁 ; 代辨 ; 代辯
Reading だいべん
Translation dut betalen namens een ander ; optreden als gemachtigde ; agent ; een partij ; ander vertegenwoordigen ; de woordvoering doen ; spreken ; het woord voeren namens een ander ; de woordvoerder zijn ; plaatsvervangende betaling ; het betalen namens een ander ; agentuur ; agentschap ; vertegenwoordiging ; commissie ; het optreden als gemachtigde ; woordvoering ; het spreken namens een ander Translation slv predstavnik ; govoriti v imenu drugega Translation spa representación ; compensación
Translation eng speaking by proxy ; speaking for ( someone else ) ; acting as spokesman ( for ) ; representing ( the views , feelings , etc . of ) ; payment by proxy ; compensation by proxy ; paying on behalf ( of ) ; acting for ( someone else ) ; carrying out ( on someone's behalf ) Translation ger für jmdn . bezahlen ; für jmdn . handeln ; für jmdn . sprechen ; vertreten ; die Vertretung für jmdn . übernehmen ; das Wort führen ; Vertretung ; Bezahlen für jmdn ; Handeln für jmdn ; Sprechen für jmdn Translation fre être le porte-parole ; agir pour qqun ; parler pour qqun ; payer par procuration Translation rus представлять ( кого-л .), быть ( чьим-л .) представителем ; говорить от ( чьего-л .) лица ; платить вместо ( кого-л .) (в качестве ( чьего-л .) уполномоченного ) ; 1) представительство ; представлять ( кого-л .), быть ( чьим-л .) представителем ; говорить от ( чьего-л .) лица {~する} ; 2) плата ( за кого-л .) ; платить вместо ( кого-л .) (в качестве ( чьего-л .) уполномоченного ) {~する}


英語劇
JMdict 200217

演能
JMdict 200217
Word 演能
Reading えんのう
Translation spa representación de la obra Noh ; representar la obra de Noh
Translation eng performance of a noh play ; performing a noh play Translation ger Nō-Aufführung ; ein Nō-Stück aufführen Translation rus ( кн .) исполнение пьесы Но


セールスマン
JMdict 100319
Reading セールスマン
Translation eng salesman Translation ger Verkäufer ; Außendienstvertreter ; Handelsreisender Translation fre représentant

代り
JMdict 100319

セールスマン
JMdict 200217
Reading セールスマン
Translation dut verkoper ; vertegenwoordiger Translation hun eladó ; elárusító Translation slv prodajalec Translation spa vendedor ; agente de ventas
Translation eng salesman Translation ger Verkäufer ; Außendienstvertreter ; Handelsreisender Translation fre représentant Translation rus (( англ .) salesman ) ( см .) がいこういん


代表格
JMdict 200217
Word 代表格
Reading だいひょうかく
Translation hun képviseleti Translation swe representant ; ombud
Translation eng representative Translation ger Repräsentant ; Vertreter


代理
JMdict 200217
Word 代理
Reading だいり
Translation dut plaatsvervanger enz . zijn ( voor ) ; vertegenwoordigen ; representeren ; vervangen ; substitueren ; waarnemen ; in de plaats treden ( voor ) ; iems . plaats innemen ; als plaatsvervanger ; gemachtigde enz . optreden ( voor ) ; bijstaan {jur .} ; plaatsvervanging ; vervanging ; plaatsbekleding ; vertegenwoordiging ; representatie ; volmacht ; substitutie ; waarneming ; plaatsvervulling ; indeplaatstreding ; agentschap ; agentuur ; procuratie {jur .} ; procura {jur .} ; subrogatie {jur .} ; plaatsvervanger ; vervanger ; plaatsbekleder ; vertegenwoordiger ; representant ; substituant ; substituut ; stand-in ; invaller ; waarnemer ; afgevaardigde ; agent ; gemachtigde ; gevolmachtigde ; machthebbende ; machthebber ; gelastigde ; lasthebber ; gedelegeerde ; gedeputeerde ; gecommitteerde ; commissaris ; tussenpersoon ; deputaat ; stedehouder ; procuratiehouder {jur .} ; procureur {jur .} Translation hun ábrázolás ; képviselet ; képviselőházi tag ; kölcsönös ; minden második ; váltakozó ; változó ; eljátszás ; színészet ; színjátszás Translation slv nadomestitev ; namestnik ; predstavnik Translation spa representar ( estar en nombre de ~)
Translation eng representation ; agency ; proxy ; deputy ; agent ; attorney ; substitute ; alternate ; acting ( principal , etc .) Translation ger kommissarisch ; stellvertretend ; vorübergehend ; vertreten ; die Vertretung übernehmen ; Vertretung ; Stellvertretung ; Agentur ; Stellvertreter ; Agent ; Bevollmächtigter Translation fre remplaçant ; représentation ; suppléant Translation rus быть ( чьим-л .) представителем , представлять ( кого-л .); замещать ( кого-л .) ; 1) представительство ; заместительство ; быть ( чьим-л .) представителем , представлять ( кого-л .); замещать ( кого-л .) {~する} ; делать ( кого-л .) ( кого-л .) представителем , уполномочивать {…に~をさせる} ; 2) представитель , уполномоченный ; заместитель ; временно исполняющий обязанности ( кого-л .) ; через ( кого-л .) {…の~で} {посредство}

典型
JMdict 200217
Word 典型
Reading てんけい
Translation dut model ; toonbeeld ; voorbeeld ; patroon ; type ; prototype ; de zelve ; uitdr .} leest {in Translation hun minta ; sablon ; őstípusi Translation slv model ; vzor ; predstavnik Translation spa clásico ; típico
Translation eng type ; pattern ; model ; epitome ; exemplar ; archetype ; perfect example Translation ger Modell ; Mustertyp ; Vorbild Translation fre type ; modèle ; maquette ; exemple ; archétype ; représentant Translation rus 1) классическая форма , {классический} образец ; 2) тип ; типичный {~的}

営業マン
JMdict 200217
Word 営業マン
Reading えいぎょうマン
Translation dut zakenman ; handelsman Translation hun eladó ; elárusító Translation spa hombre de negocios ; representante
Translation eng salesman ; businessman Translation ger Geschäftsmann
KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yan3 Reading On エン Reading Korean yeon Reading Korean
Meaning performance ; act ; play ; render ; stage Meaning fr interpréter ; représentation ; jouer ; numéro ; réciter ; mettre en scène Meaning es expresar ; realizar ; llevar a cabo ; poner en práctica ; representar Meaning pt performance ; ato ; jogo ; fazer ; estágio
画く
JMdict 200217
Word 描く ; 画く
Reading えがく ; かく
Translation dut tekenen ; schilderen ; afschilderen ; beschrijven ; afbeelden ; schetsen ; portretteren ; voorstellen ; aftekenen ; beschrijven ; vormen ; zich bewegen volgens ~ ; zich voorstellen ; zich een voorstelling vormen ; zich indenken ; zich visualiseren ; zich inbeelden {gew .} Translation hun beszív ; döntetlenre végződik ; döntetlent ér el ; duzzad ; fogalmaz ; huzata van ; húzódik ; intézvényez ; kibelez ; közeledik ; merít ; rajzol ; szelel ; színesedik ; szív ; vázol ; vételez ; vonszol ; vonz ; fest ; lefest ; körvonalaz ; ábrázol ; leír Translation slv slikati , risati , opis ( ov ) ati ; predstavljati si Translation spa dibujar ; pintar ; esbozar ; representar ; trazar ; describir ; dibujar ; pintar ; esbozar ; representar ; describir ; dibujar ; pintar ; trazar ; delinear ; bosquejar ; describir ; dibujar ; pintar ; trazar ; bosquejar ; delinear ; bosquejar ; describir
Translation eng to draw ; to paint ; to sketch ; to depict ; to describe ; to picture in one's mind ; to imagine ; to form a certain shape (e.g. path of an action , appearance of an object , etc .) Translation ger zeichnen ; malen ; skizzieren ; ein Bild entwerfen ; schildern ; beschreiben ; darstellen ; sich einbilden ; sich denken ; sich vorstellen ; schreiben ; verfassen ; beschreiben ; darstellen ; schildern ; malen Translation fre se représenter dans son esprit ; imaginer ; former une certaine figure ( par ex . la trajectoire d'une action , l'apparence d'un objet , etc .) Translation rus рисовать ; описывать ; обрисовывать ; рисовать ; писать ( картину ); изображать ( кистью и т. п.); ( прям . и перен .) начертить ; ( перен .) описывать , обрисовывать
Crossref 書く・2


KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yan3 Reading On エン Reading Korean yeon Reading Korean
Meaning performance ; act ; play ; render ; stage Meaning fr interpréter ; représentation ; jouer ; numéro ; réciter ; mettre en scène Meaning es expresar ; realizar ; llevar a cabo ; poner en práctica ; representar Meaning pt performance ; ato ; jogo ; fazer ; estágio

代議
JMdict 200217


典型的
JMdict 200217
Word 典型的
Reading てんけいてき
Translation dut typisch ; typerend ; karakteristiek ; representatief ; klassiek Translation hun jellegzetes ; jellemző ; tipikus ; ábrázoló ; képviseleti ; képviselő ; sablon Translation slv tipičen ; značilen Translation spa típico
Translation eng typical ; representative ; archetypal ; quintessential ; stereotypical ; model Translation ger vorbildlich ; ideal ; typisch ; musterhaft Translation fre typique ; idéal ; modèle Translation rus типичный
ステージ
JMdict 100319
Reading ステージ
Translation eng stage ; performance Translation ger Bühne Translation fre scène ; prestation ( scénique ) ; représentation Translation rus сцена

演芸
JMdict 100319

公演
JMdict 100319


出演
JMdict 100319
Word 出演
Reading しゅつえん
Translation eng performance ; stage appearance ; to act ( in a play ) Translation ger Auftritt ; Auftreten Translation fre entrée en scène ; représentation ( théâtre )

叙述
JMdict 100319
Word 叙述
Reading じょじゅつ
Translation eng description Translation ger Beschreibung ; Darstellung ; Schilderung ; Wiedergabe ; Erzählung Translation fre description ; représentation

上演
JMdict 100319
Word 上演
Reading じょうえん
Translation eng performance (e.g. music , theatre , opera ) ; staging Translation ger Aufführung ; Vorstellung ; Spiel Translation fre représentation ; spectacle Translation rus ста́вить на сце́не ; игра́ть на сце́не

Records 1 - 50 of 76 retrieved in 370 ms